Download
assets n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Assets PowerPoint Presentation

Assets

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Assets

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Assets

  2. Asset modulen in Jara NetBusiness • Denne modulen gir deg • Oversikt over produktportefølje • Muligheten til å midlertidig endre spesifikasjonen for produkter 2

  3. Kommentar: Åpne modulen ved å velge Assets 3

  4. Asset module • Asset listen viser bare hovedprodukter • Viser følgende felter: • Asset Number (Sambandsnummer) • Produkt • Account • Status • Prisavtale • Samlenummer • Bruke 1 informasjon • Bruke 2 informasjon 4

  5. Kommentar: Ved å drille ned på Asset # vises attributter og underprodukter. 5

  6. Asset attributter • Følgende attributter er tilgjengelig i Jara NetBusiness • Hastighet • Hastighetsenhet • Grensesnitt bruker 1 • Grensesnitt bruker 2 • Fremføringsnummer • Tilknytningsprodukt • Antall Trådpar • Gruppenummer 1 6

  7. Asset Transactions - CampaignBenyttes ved bestilling av økte hastigheter på xDSL i en kampanjeperiode. Forutsetter IP-wholesale avtale. 7

  8. Asset Transactions – Boost Benyttes ved bestilling av økte hastigheter på xDSL med 12 eller 24 timers varighet. Forutsetter IP-wholesale avtale. 8