Download
h o r n i n y n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
H O R N I N Y PowerPoint Presentation
Download Presentation
H O R N I N Y

H O R N I N Y

133 Views Download Presentation
Download Presentation

H O R N I N Y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. H O R N I N Y Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. HORNINY • pevné, neústrojné (anorganické), nestejnorodé látky • směs minerálů • nelze chemicky vyjádřit jedním vzorcem • křemen: SiO2-100.00% • žula: SiO2-72,04%, Al2O3-14,42%, K2O-4,12%, Na2O-3,69%… • tvoří zemskou kůru • petrografie (petrologie) • věda zabývající se studiem hornin Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 3. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. • MINERÁLY • pevné, neústrojné a stejnorodé látky • tvořeny pouze jedním prvkem nebo sloučeninou – tzn. lze je vyjádřit chemickým vzorcem • X • HORNINY • pevné, neústrojné a nestejnorodé látky • tvořeny více minerály – tzn. nelze je vyjádřit chemickým vzorcem Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 4. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. DĚLENÍ HORNIN PODLE VZNIKU 1. Vyvřelé (magmatické) horniny 2. Usazené horniny (usazeniny, sedimenty) 3. Přeměněné (metamorfované) horniny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 5. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Vyvřelé horniny • vznikají vychladnutím magmatu 1 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 6. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MAGMA • žhavá tekutá tavenina • vytváří se pod litosférou • obsahuje roztavené křemičitany a oxidy • občas se dostane na zemský povrch (při sopečné činnosti) – na zemském povrchu se nazývá láva 2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 7. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1.1. HLUBINNÉ VYVŘELINY • vznikly utuhnutím magmatu pod zemským povrchem (v hloubce – 30 km) • tuhly velmi pomalu • obsahují velká zrna minerálů • hrubozrnité, střednězrnité 3 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 8. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ŽULA • nejrozšířenější • šedobílá barva • obsahuje: křemen, živec a tmavou slídu (biotit) • má kvádrovitou odlučnost • užití: dlažební kostky, náhrobní kameny, obklady stěn Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 9. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 5 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 10. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. GABRO • vzácnější než žula • černošedá barva • užití:náhrobní kameny, leštěné obklady 6 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 11. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1.2. VÝLEVNÉ VYVŘELINY • vznikly utuhnutím lávy na zemském povrchu nebo těsně pod ním • tuhly rychle • obsahují malá zrna minerálů • obsahují dutinky nebo póry – po úniku sopečných plynů • jemnozrnné (zrna nelze rozpoznat okem!!!) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 12. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ČEDIČ • tmavá barva • sloupcovitá odlučnost – šestiboké čedičové sloupce – kamenné varhany (připomínají píšťaly varhan) • užití: stavební kámen při budování silnic a železnic 7 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 13. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. SKOTSKO kamenné varhany PANSKÁ SKÁLA 8 9 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 14. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2. Usazené horniny • vznikají usazováním (sedimentací) různých látek na dně moří, jezer, na březích řek, na souši (vítr, ledovce) • tím, že se usazené horniny usazují různou rychlostí, vzniká tzv. vrstevnatost Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 15. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VRSTEVNATOST HORNIN • horniny jsou složeny z vrstev – mají různou tloušťku (= mocnost) • více vrstev = souvrství • každá vrstva • podloží (vrstvy ležící níže) • nadloží (vrstvy ležící výše) • vrstvy ležící níže jsou starší než vrstvy ležící výše!!!! Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 16. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VZNIK USAZENÝCH HORNIN • zpočátku je usazená hornina nezpevněná => časem dochází ke zpevnění vlivem tlaku výše vrstev => vzniká při tom tmel spojující jednotlivé částice • tmel • chemické látky – uhličitan vápenatý, oxid křemičitý • jílové minerály Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 17. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2.1. ÚLOMKOVITÉ USAZENINY • tvoří se usazováním úlomků minerálů nebo hornin • úlomky mají podobu ohlazených, zaoblených zrnek nebo valounů • na místo usazení – přineseny vodou nebo větrem • zaoblení způsobeno pohybem v řekách nebo mořích Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 18. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ŠTĚRK, SLEPENEC • ve stavebnictví (beton) • zpevněním štěrku vzniká slepenec 10 11 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 19. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PÍSEK, PÍSKOVEC • koryta řek, jezera, pouště, moře • stavebnictví, slévárenství => výroba skla, sochařství • zpevněním písku vzniká pískovec 12 13 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 20. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. SPRAŠ • sypká usazenina navátá větrem • žlutohnědá barva • tvořen drobnými částicemi křemene, uhličitanu vápenatého a jílovitých minerálů • výroba cihel, úrodné půdy Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 21. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 14 16 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 22. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. JÍL • nezpevněná, mazlavá usazenina • dolní toky řek, jezera, moře • cihlářství, keramika, přidává • se do cementu • zpevněním = jílovec • dokonalé zpevnění = jílová břidlice (dříve jako střešní krytina) 17 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 23. 18 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 19 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 24. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2.2. ORGANOGENNÍ USAZENINY • vznikají z rostlinných a živočišných zbytků • schránky a kostry živočichů, kmeny stromů • vyskytují se v nich zkameněliny Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 25. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÁPENEC • vzniká usazováním vápnitých schránek a koster mořských živočichů (prvoci, koráli, houby) => dnes můžeme pozorovat na korálových útesech 20 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 26. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÁPENEC • čistý vápenec – obsahuje pouze kalcit (bílý) • většinou ale příměsi např. jílu (proto šedý až černý) • výroba vápna, cementu, stavebnictví • vlivem vody a oxidu uhličitého = chemická koroze (tzv. krasovatění) – vznikají při tom krasové jevy tj. krápníkové jeskyně a propasti (Český a Moravský kras) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 27. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 21 22 23 24 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 28. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. UHLÍ • hořlavá usazenina • obsahuje především uhlík, ale také vodu a síru • zdrojem energie • vzniklo z odumřelých těl rostlin v bažinách za nepřístupu kyslíku Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 29. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. UHLÍ 25 • černé uhlí • prvohory • velká výhřevnost • hnědé uhlí • třetihory • malá výhřevnost 26 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 30. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. RAŠELINA • vzniká ze zbytků rostlin v bažinách • dříve se s ní topilo, dnes hlavně v zahradnictví a při lázeňské léčbě • rašeliniště u nás: Šumava, okolí Třeboně, Hrubý Jeseník Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 31. 27 28 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 29 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 32. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODNÍ UHLOVODÍKY • zemní plyn, ropa, asfalt • tvoří se rozkladem měkkých těl mořských mikroorganismů za nepřístupu vzduchu • jsou to organické sloučeniny • energetický zdroj, chemický průmysl Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 33. 30 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 31 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 34. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2.3. CHEMICKÉ USAZENINY • tvoří se srážením různých chemických látek rozpuštěných ve vodě • odpařováním vody, činností mikroorganismů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 35. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. TRAVERTIN • tvořen kalcitem • bílá, žlutohnědá barva • využití obkladový kámen 32 33 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 36. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3. Přeměněné horniny = METAMORFOVANÉ • vznikají za vysokého tlaku a teploty • mění se struktura horniny • přeměně mohou podléhat všechny druhy hornin Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 37. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. FYLIT • z jílových usazenin • křemen + slída (hedvábný lesk) + živce • střešní krytina,dekorační kámen 34 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 38. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. SVOR • z jílových usazenin • křemen + slída (stříbrný lesk) + granát • měkký 35 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 39. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. RULA • z jílových usazenin, pískovců, žul • křemen + slída + živce • páskovaná stavba • stavební kámen 36 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 40. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KRYSTALICKÝ VÁPENEC 37 = mramor • z vápence • kalcit • stavební + dekorační kámen 38 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 41. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. • osmý minerál ve stupnici tvrdosti. - 5 písmeno • zpevněním štěrku vzniká? – 3. písmeno • krystalický vápenec= - 4. písmeno • horniny usazené, vyvřelé a ……… - 5 písmeno • přeměna = …………….- 3. písmeno • sedmý minerál ve stupnici tvrdosti. – 2. písmeno • hornina patřící mezi výlevné vyvřeliny. – 2. písmeno • nejměkčí minerál – 3. písmeno • ruda olova – 4. písmeno • minerál organického původu. – 3. písmeno • zpevněním písku vzniká? - 2. písmeno • TAJENKA………………………………………………………… Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 42. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. • TOPAZ • SLEPENEC • MRAMOR • PŘEMĚNĚNÉ • METAMORFOZA • KŘEMEN • ČEDIČ • MASTEK • GALENIT • JANTAR • PÍSKOVEC • TAJENKA: ZEMĚTŘESENÍ Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 43. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použité obrázky: obr. č. 1 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villarrica_lava_fountain.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic obr. č. 2 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 3 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 4 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 5 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granit-village-communist-monument.jpg?uselang=cs Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported autor: Spiritia obr. č. 6 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 7 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr. č. 8 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panska_skala.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr. č. 9 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giants-causeway-in-ireland.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr. č. 10 – vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 11– vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 12 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nov%C3%A1_p%C3%ADse%C4%8Dn%C3%A1_pl%C3%A1%C5%BE_v_Machicu.JPG volné dílo Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 44. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použité obrázky: obr.č 13- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 14- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LoessVicksburg.jpg volné dílo obr.č 15- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stapel_bakstenen_-_Pile_of_bricks_2005_Fruggo.jpg Creative Commons Attribution 1.0 Generic obr.č 15- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_mor%C3%A9_cave.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 16- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 17- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 18- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clay-ss-2005.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 19- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwaluwen_op_dakgoot_schaliedak.JPG Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 20- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1penec.PNG volné dílo obr.č 21- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pamukkale00.JPG Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 45. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použité obrázky: obr.č 22- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undewater_formations_Baar.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 23- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 24- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%A1chymka_(jeskyn%C4%9B).jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 25- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 26- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 27- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 28- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalupsk%C3%A1_sla%C5%A5_1_(10).jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 29- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferme_tourbe_glaumb%C3%A6r_face.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 30- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_oil_rig_offshore_Vungtau.jpg volné dílo obr.č 31- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_well.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 32- http://ommons.wikimedia.org/wiki/File:Calc%C3%A1reo_Travertino1.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 46. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použité obrázky: obr.č 33- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colosseum-2003-07-09.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported obr.č 34- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 35- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 36- vlastní archiv autora (Kavlíková Ivana) obr.č 37- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capitoline_Aphrodite_Louvre_Ma_571.jpg volné dílo obr.č 38- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_in_Geopark_on_Albertov_(2).JPG?uselang=cs Creative Commons Uveďte autora 3.0 Unported autor: Chmee2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 47. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Použitá literatura: ČABRADOVÁ, VĚRA. HASCH, FRANTIŠEK. SEJPKA, JAROSLAV. VANĚČKOVÁ, IVANA. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2003. ISBN 807238211X. str. 35 – 79. JURČÁK, JAROSLAV. FRONĚK, JIŘÍ. Přírodopis 6. 2. vydání Olomouc: Nakladatelství PRODOS, 2004. ISBN 8072301365. str. 25 – 36. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.