Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ig, 6.12.2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ig, 6.12.2011

Ig, 6.12.2011

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ig, 6.12.2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. XVII. državno preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK –vključevanje šol Ig, 6.12.2011

 2. ŠOLE 1/2 • približati delo in poslanstvo PP; • ogled preizkusa znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob množični nesreči; • krepiti pripravljenost za osebno in vzajemno zaščito; • pomen humanosti, prostovoljstva;

 3. ŠOLE 2/2 • tehničnidan, ogled delovnih in prikaznih točk; • predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem VNDN; • predstavitev opreme in sredstev, ki se uporabljajo v različnih ZR akcijah.

 4. Obveščanje šol 1/3 • regijski natečaj naravne in druge nesreče - podelitev nagrad, OŠ Raka, 10. maj; • regijsko preverjanje PP CZ in RK, OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 14. maj – dobra izkušnja;

 5. Obveščanje šol 2/3 • Zavodu RS za šolstvo, OE Novo mesto, 13. april ; • vsem OŠ in SŠ v Posavju, 21. maj; • Aktivu ravnateljev občine Brežice, 21. maj; • Občinam v Posavju, Oddelkom za DD, 23. maj; • Ministrstvu za šolstvo in šport, URSZR, 15. junij;

 6. Obveščanje šol 3/3 • Aktiv ravnateljev občine Brežice, 8.junij (predstavitev regijskega in državnega preverjanja); • predstavitev posredovana vsem šolam občine Brežice, s slikovnim materialom; • OŠ Brežice; • Aktiv ravnateljev Posavja, Dol. in Bele krajine, Zavod za šolstvo NM, 19. avgust; • kontakti s sodelujočimi šolami, obisk šol, dogovori o vsebinah.

 7. Predlagana področja vključevanja šol v spremljevalne aktivnosti 1/2 • evakuacija iz objektov osnovnih in srednje šole, • lutkovna igrica (Pikec Ježek in Gasilko Jež, predstava RKS), • knjigice Ježek Snežek, • didaktične igrice na temo naravnih in drugih nesreč,

 8. Predlagana področja vključevanja šol v spremljevalne aktivnosti 2/2 • predavanja, delavnice (področje VNDN in RKS), • računalniške igrice, • vsebine iz tematike meseca požarne varnosti, • ogled delovnih in predstavitvenih mest.

 9. Število sodelujočih dne 8.10.2011

 10. Aktivnosti OŠ dne 8.10.2011 • evakuacija iz objekta šole za vse učence in strokovno osebje (OŠ Brežice, OŠ Artiče, OŠ Velika Dolina); • ogled delovnih in predstavitvenih mest– zaradi možnosti ogleda sistema ZRP so se sodelujoče šole odločile za ogled točk, razen na OŠ Brežice, kjer je poleg tega potekalo več različnih aktivnosti s področja ZRP.

 11. I. triada OŠ • ogled lutkovne predstave Pikec Ježek in gasilko Jež – OŠ Brežice. V okviru učnih procesov sodelujoče OŠ izvedejo: • branje knjigic Ježek Snežek in potres/požar/ suša/112/poplava; sledi razgovor na temo iz knjigice, reševanje učnega lista iz knjigice; • igranje didaktične igre Spomin in Na pomoč; • ustvarjalnedelavnice – izdelovanje maskote ježek, gasilskega avtomobila, barvanje,..

 12. II. triada OŠ • ogled lutkovne predstave Pikec Ježek in gasilko Jež – OŠ Brežice; • igranje didaktičnih iger: Zemlja se je zatresla, Varno v gore, Poplava – OŠ Brežice; • seznanitev s tematiko v okviru meseca požarne varnosti. V okviru učnih procesov sodelujoče OŠ izvedejo: • ustvarjalnedelavnice – izdelovanje maskote ježek, gasilskega avtomobila, barvanje,.. • igranje didaktičnih iger.

 13. III. triada OŠ • računalniška didaktična igrica »Questcity« (testiranje) – OŠ Brežice; • predavanja v izvedbi URSZR (Sistem VNDN in poplave ter Nevarnost najdbe NUS in nevarnost ob uporabi pirotehničnih sredstev) in RKS (Krvodajalstvo, Prva pomoč)– OŠ Brežice V okviru učnih procesov sodelujoče OŠ izvedejo: • igranje didaktičnih iger: Zemlja se je zatresla, Varno v gore, Poplava (tudi na računalniku); • reševanje kvizov na temo naravnih in drugih nesreč, • seznanitev s spletno stranjo URSZR.

 14. Gimnazija Brežice • izvede se evakuacija iz objekta srednje šole za dijake in strokovno osebje, • ogledi delovnih in predstavitvenih mest enot in služb, ki sodelujejo v sistemu VNDN (predstavitev sistema VNDN in dejavnosti sil za ZRP ter njihove opreme); • imitatorji poškodb (MC, VDC).

 15. Ostale aktivnosti po 8.10.2011 • otroci Vrtca Mavrica Brežice so si dne 13.10. ogledali predstavo Čarodej Jani – otroci nasmejani na temo ekologije (RKS); • učenci I. in II. triade OŠ Artiče so si 9.11. ogledali predstavo Pikec Ježek in Gasilko Jež (URSZR).

 16. Zaključki • šole zadovoljne s sodelovanjem in pomočjo pri organizaciji aktivnosti; • zelo zadovoljni z delom ekip na DM ter predstavitvijo enot in služb na PM; • navdušeni nad znanjem sodelujočih ekip PP; • predlog za pripravo vprašalnikov na posameznih točkah; • zadovoljni z razdeljenim promocijskim materialom; • s strani spremljevalcev je dan velik poudarek pomenu prostovoljstva med sodelujočimi.

 17. HVALA ZA POZORNOST zdenka.mocnik@urszr.si XVII. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Brežice, 8. 10. 2011