Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tak to jsme my ! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tak to jsme my !

Tak to jsme my !

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tak to jsme my !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tak to jsme my ! • 10kluků • 16 holek !

 2. Tak to jsme my ! • 10kluků • 16 holek !

 3. Takže první máme adapťák .

 4. To je vše z adapťáku :-)

 5. Dále jsme měli výlet doAntroposu .

 6. A to je vše z Antroposu .

 7. Poté byly dvě soutěže. Fotbalová reprezentace a Hudcova má talent.

 8. Pak jsme měli dlouhý výlet na Kohútku. Byla s námi i 6.A

 9. Horská chata Kohútka a sníh nikde …..

 10. Vešli jsme do hlavní budovy a dostali jsme jídlo a horký čaj.

 11. Přišel čert i Mikuláš ….

 12. A taky přišel sníh !

 13. Poté byly různé hry, zábava i námaha.

 14. Po cestě z Kohútky, jsme se stavili vaquaparku .

 15. A po aquaparku jsme šli ještě hrát kuželky a fotbal.

 16. A nakonec tu máme přídavek ze třídy !!!

 17. Děkujeme našemu panu učiteli za trpělivost !