Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1960 PowerPoint Presentation

1960

180 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

1960

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Historien om Internet Inledning • Hur kom Internet till? • Vilka tekniska framsteg möjliggjorde skapandet? 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

  2. Historien om Internet ARPANET • Joseph Carl Robnett Licklider – ”Galactic network” • ARPA • ARPANET kopplas upp • Uppbyggnad av nätet med s.k. IMP:er • E-post • RFC 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

  3. Historien om Internet ARPANET • Fler och fler noder kopplas in • Militären skapar MILNET • En myt om ARPANET • Andra länder kopplas in 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

  4. Historien om Internet Usenet och TCP/IP • Usenet • NCP – föregångaren till TCP/IP • TCP/IP version 6 • ARPANET går över till TCP/IP 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

  5. Historien om Internet CERN och TCP/IP i Europa • European Council for Nuclear Research • Lapptäcke av överföringsmedia och protokoll • Ben Segal och TCP/IP • Daniel Karrenberg • USENET i Europa konverterar till TCP/IP • Nya Tjänster • Cisco 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

  6. Historien om Internet Internet i Europa och World Wide Web • CERN ger stöd för TCP/IP • Tim Berners-Lee och hypertext • HTTP och Gopher • WorldWideWeb • Mosaic • World Wide Web blir offentligt • Internet växer till sig 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

  7. Historien om Internet Titel • P • U • N • K • T • E • R 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995