Download
ozvu enje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ozvučenje PowerPoint Presentation

Ozvučenje

182 Views Download Presentation
Download Presentation

Ozvučenje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ozvučenje Vrste ozvučenja

 2. Dinamika sustava Dinamičko područje sustava je definirano kao razlika najviše amplitude prije izobličenja i amplitude šuma. Razlikujemo: Dinamika izvora – dinamičke osobine izvora zvuka Dinamika programa – dinamičko područje signala u prijenosnom kanalu Dinamika reprodukcije – dinamika reproduciranog sig-nala i uvjeta slušanja na mjestu slušatelja

 3. Karakteristične razine Zaštita do izobličenja, cca 10 dB Nominalna razina, 0dB Odnos S/Š sustava Dinamika programa Minimalna razina Zaštita do šuma, cca 10 dB Zaštita do smetajućeg šuma, cca 12 dB

 4. Minimalni frekvencij-ski opseg (Hz) Područje pokrivanja (namjena) 400 - 3000 200 - 4000 100 - 8000 80 - 10 000 63 - 15 000 31 - 15 000 Javni razglasni sustavi u bučnim prostorima Prijenos govora na sportskim događajima Prijenos informacija i zabavnog programa u predvorjima, trgovinama, čekaonicama Prijenos zabavne glazbe u restoranima, kulturnim ustanovama Prijenos glazbe i zvučnih efekata u teatrima, koncertnim dvoranama, multifunkcionalnim dvoranama Izravan prijenos glazbe sa elektroničkih instrumenata Zahtjevi obzirom na namjenu

 5. Podjela prema namjeni sustavi za informiranje sustavi sa i bez mogućnosti reprodukcije sustavi za poboljšanje akustičkih parametara prostorije sustavi za osiguravanje akustičke lokalizacije zvučnih izvora u području izvedbe sustavi kao sredstvo umjetničkog izražavanja

 6. 1. Sustavi za informiranje • distribuirani sustavi, više prostorija • razglasna centrala, odvojena od ostalog prostora • prijenos: govora, glazbe, šuma za maskiranje • radi izbjegavanja refleksija postavlja se u strop, pod ili su elementi distribuirani po prostoru

 7. Stropni sustavi Optimalni α: 60° - predavonice 90° - restorani, predvorja 120°- pozadinska glazba uz rijetke obavijesti Prema namjeni sustava se odabire α i zatim računa r.

 8. Stropni sustavi Razmak zvučnika r: Broj zvučnika N u prostoriji dimenzija a x b: F ovisi o konfiguraciji sustava.

 9. Stropni sustavi a – preklapanje do centra b – minimalno preklapanje c – preklapanje do ruba

 10. Stropni sustavi Pomoć pri proračunu: http://www.toaelectronics.com/speaker_software.asp

 11. Distribuirani sustavi

 12. 2. Sustavi sa i bez mogućnosti reprodukcije • izvor zvuka i pojačani signal su u istom prostoru • pojava akustične povratne veze (a.p.v.) • slušatelji okrenuti izvoru zvuka • prijenosno područje prilagođeno izvoru, osim u slučaju a.p.v.

 13. Sustavi sa i bez mogućnosti reprodukcije Centralizirani sustavi • udaljenost rLH treba biti veća od rSH Centralizirani sustavi s dopunskim pokrivanjem • zbog ispravne lokalizacije izvora zvuka potrebno je koristiti kašnjenje u zvučnicima za dopunsko pokrivanje

 14. 3. Sustavi za poboljšanje akustike prostora ·poboljšanje C80 ili C50 ·dodavanje refleksija ·simulacija (akustički) različitih prostora

 15. 4. Sustavi za osiguravanje akustičke lokalizacije ·potiskivanje jeke ·promjenjiva glasnoća, slijedi buku pozadine ·ne smije doći do a.p.v. ·ekvalizacija slijedi uobičajene uvjete ·vizualna i slušna os se poklapaju => višekanalni sustavi

 16. 5. Sustavi kao sredstvo umjetničkogizražavanja ·kazališta: nekoliko grupa zvučnika na prosceniju, u pozornici, na stropu i ispod balkona ·koncertne dvorane: treba ostvariti 8-10 W akustičke snage, 40 Hz – 16 kHz ·efekti: glavne grupe zvučnika, mnogo pojedinačnih zvučnika, pretapanje kašnjenja · ozvučenja rock i pop koncerata: visoke razine, monitoring, bliski mikrofoni, češljasti filtar