Download
indonesi het grootste eilandenrijk ter wereld n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Indonesi ë : het grootste eilandenrijk ter wereld PowerPoint Presentation
Download Presentation
Indonesi ë : het grootste eilandenrijk ter wereld

Indonesi ë : het grootste eilandenrijk ter wereld

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Indonesi ë : het grootste eilandenrijk ter wereld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Indonesië : het grootste eilandenrijk ter wereld

 2. Indonesië is een eilandenrijk… …van ruim 5000 kilometer lang! Op de ruim 13.000 eilanden leven 245 miljoen mensen (het vierde land ter wereld)

 3. Indonesië in vier thema’s 1. Het tropisch regenwoud 2. Veel volken en culturen 3. Vulkanen en rijst 4. Land in ontwikkeling

 4. 1) Tropische regenwouden: • Rond de evenaar Altijd warm en vochtig

 5. Waarom liggen de tropen daar? • Boven de evenaar staat de zon het hoogst: • de lucht warmt op • Door de opwarming gaat de lucht stijgen • Stijgende lucht koelt weer af: het gaat regenen!

 6. Op welke etage wonen de apen?

 7. Het regenwoud is in gevaar… • Tussen 1950 en 2000 verdween ongeveer 40% van de bossen in Indonesië • Oorzaken ontbossing: behoefte aan - hout - landbouwgrond - plantages voor biobrandstof

 8. 2) Veel volken en culturen • De culturele verschillen zijn groot • Veel volken leven afgescheiden van elkaar op de vele eilanden

 9. Godsdienst in Indonesië • Grootste godsdienst: Islam • Indonesië is het land met de meeste moslims ter wereld

 10. Cultuurverschillen in beeld

 11. Cultuur of godsdienst?

 12. 3) Rijstbouw en vulkanen • Vruchtbare grond > vulkanische as • Geschikt klimaat > warm en vochtig

 13. Vulkaan Merapi op Java

 14. Natte rijstbouw op Bali

 15. Kenmerken natte rijstbouw • Heel arbeidsintensief: zaaien, uitplanten, ploegen, wieden, oogsten, onderhoud dijkjes • De meeste boerenbedrijven zijn heel klein: het werk gaat vooral met de hand, soms met machines • Een deel van de opbrengst is voor eigen gebruik. Een deel wordt op de binnenlandse markt verkocht

 16. Wat gaat sneller?

 17. 4) Land in ontwikkeling • Indonesië heeft een laag ontwikkelingspeil • De economie van het land ontwikkelt zich wel snel • Er worden steeds meer producten gemaakt en verkocht aan andere landen

 18. Toenemende wereldhandel

 19. De economie groeit… Maar wordt iedereen er beter van?

 20. Werk en welvaart voor iedereen?

 21. Geen werk…toch geld verdienen

 22. Wat weet jij het nog? Waar of niet waar? • Indonesië bestaat uit 10.000 eilanden • Het grootste eiland heet Java • Er wonen 245 miljoen mensen in het land • De meeste Indonesiërs zijn Hindoestaans • Het tropisch regenwoud bestaat uit drie etages • De Merapi is een actieve vulkaan • De meeste mensen werken op rijstplantages • De bevolking groeit harder dan het aantal banen