Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EURO PowerPoint Presentation

EURO

179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

EURO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A1 B1 C1 B2 C2 A2 C3 A3 B3 A4 B4 C4

 2. EURO

 3. STANOVNIK EUROPSKE UNIJE

 4. 28

 5. NA POTICAJ FRANCUSKOG MINISTRA VANJSKIH POSLOVA ROBERTA SCHUMANA

 6. 1. 7. 2013.

 7. 28.

 8. UN, NATO, Međunarodni olimpijski odbor (MOO), Međunarodni monetani fond (MMF), Svjetska trgovinska organizacija (WTO)…

 9. 2004.

 10. VOLGA

 11. OKO 700 MILIJUNA

 12. Baltički i Ukrajinski štit te Ruska ploča

 13. LATINICA, ĆIRILICA I GRČKO PISMO