Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RHAGORI - RAISE YSGOL UWCHRADD CAERGYBI GWEITHDY RAP WORKSHOP PLAS MENAI - NWR PowerPoint Presentation
Download Presentation
RHAGORI - RAISE YSGOL UWCHRADD CAERGYBI GWEITHDY RAP WORKSHOP PLAS MENAI - NWR

RHAGORI - RAISE YSGOL UWCHRADD CAERGYBI GWEITHDY RAP WORKSHOP PLAS MENAI - NWR

157 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RHAGORI - RAISE YSGOL UWCHRADD CAERGYBI GWEITHDY RAP WORKSHOP PLAS MENAI - NWR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RHAGORI - RAISE YSGOL UWCHRADD CAERGYBI GWEITHDY RAP WORKSHOPPLASMENAI - NWR Gorffennaf 12 -13, 2010

  2. thepoetmd@hotmail.com MARTIN DAWS Martin Daws is an original. He combines modern poetry with hip hop lyricism, free jazz and fiction to create electrifying live performances and high quality recordings of spoken word and music. Few poets can claim such a wide mastery of spoken rhythm in their work Martin was runner-up in the John Tripp Award for Spoken Poetry 2007, and second in the Glastonbury Festival Grand Slam 2008. His work has been broadcast by BBC Radio, published in international journals and been performed extensively around the UK and Ireland.

  3. GWEITHDAI PRESWYLRESIDENTIAL WORKSHOPS • Mentora Cyfoedion • Arwyddo • Cyfathrebu • Peer Mentoring • Sign language • Communication ‘.............facilitating rap and creative writing workshops with young people.’

  4. YSGOL UWCHRADD CAERGYBIRAP • GROUPWORK • FORM • STORM • NORM • PERFORM CYFATHREBU – COMMUNICATION Sgiliau llafar – Oral skills Sgiliau gwrando – Listening skills Sgiliau darllen – Reading skills Sgiliau meddwl – Thinking skills Sgiliau ysgrifennu – Writing skills WWWWW - H

  5. BETH ARALL? – WHAT ELSE? Adeiladu Tîm -Team building Cyd-drafod - Negotiation Datblygu arddull dysgu unigol - Develop individual learning styles Cydnabod cryfderau – Recognising strengths Themau ysgogi – Motivational themes Sefydlu rôl arweinyddiaeth – Establish leadership role Cyfansoddi cerddi – Creating lyrics Datblygusgiliaullythrennedd – Developing literacy skills Parchu syniadau eraill – Respecting ideas of others Cyfnod cerddorol – Musical phase Rhythmau – Rhythms Mathemateg – Mathematics Percussion – Rap – Reggae – Techno Rapio – Rapping Cymysgu ar y decs – Mixing on the decks Cynhyrchu disg – Produce a disc

  6. Diolch – Thank you