1 / 13

16 η ημέρα ώρα 0800

16 η ημέρα ώρα 0800. Α μέρος. 5 min ενεργοποίηση 15 min δύναμη με το βάρος του σώματος. Β μέρος ΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗ 2Χ2 set. Λάστιχα με συνασκούμενο και μπάλα 2Χ15 sec Skipping, πλάγιες μετακινήσεις, κεφαλιές Άλματα σε μπωγκ και μετά κοντρόλ με μπάλα Slalom με μπάλα Έλκηθρα με 10 kgr

derex
Télécharger la présentation

16 η ημέρα ώρα 0800

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 16η ημέραώρα 0800

 2. Α μέρος • 5 min ενεργοποίηση • 15 min δύναμη με το βάρος του σώματος

 3. Β μέροςΤΑΧΥΔΥΝΑΜΗ 2Χ2set • Λάστιχα με συνασκούμενο και μπάλα 2Χ15 sec Skipping, πλάγιες μετακινήσεις, κεφαλιές • Άλματα σε μπωγκ και μετά κοντρόλ με μπάλα • Slalom με μπάλα • Έλκηθρα με 10 kgr • Αλεξίπτωτα

 4. Ταχυδύναμη • Η πρώτη τριάδα δίνει μεγάλη πάσα στον επιθετικό και κάνει γρήγορη στήριξη. Οι πίσω τριάδα προσπαθεί να προλάβει να κάνει άμυνα.

 5. ταχυδύναμη

 6. Γ μέρος • 10 min αποκατάσταση - διατάσεις

 7. ΑΠΟΓΕΥΜΑ ώρα 18.30

 8. Α μέρος

 9. Β μέρος • 2 Χ 20min τακτική • Επιθετική τακτική (οργανωμένες επιθέσεις) • Στο ½ του γηπέδου 4 v 3 δυο κεντρικοί αμυντικοί και δυο πλάγιοι αμυν. εναντίον ενός φορ και δυο ακραίων χαφ. • Στο άλλο ½ του γηπέδου 6 + 2 v 6 • Οι + 2 είναι οι πλάγιοι αμυντικοί που συμμετέχουν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού στο άλλο ½

 10. ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ

 11. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΑ 3/4 • 2 Χ 10min

 12. ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ

 13. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ • 1 Χ 5min τρέξιμο αποθεραπείας - διατάσεις

More Related