Download
3 tesla fr n id till verklighet i nu sjukv rden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3 Tesla, från idé till verklighet i NU-sjukvården PowerPoint Presentation
Download Presentation
3 Tesla, från idé till verklighet i NU-sjukvården

3 Tesla, från idé till verklighet i NU-sjukvården

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

3 Tesla, från idé till verklighet i NU-sjukvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 3 Tesla, från idé till verklighet i NU-sjukvården

 2. Ann-Christin Frendius, radiolog Kamran Shebani, röntgensköterska Peter Nilsson, radiolog Vilka är vi?

 3. 3 Tesla, från idé till verklighet i NU-sjukvården

 4. NU-Sjukvården?

 5. NU-Sjukvården NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus), Trollhättan. Uddevalla sjukhus. NÄL + Uddevalla NU-Sjukvården

 6. NU-sjukvårdens sjukhus NÄL i Trollhättan Uddevalla Sjukhus Lokalsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors

 7. NU-Sjukvården Trollhättan Uddevalla

 8. Lokalsjukhusen i NU-sjukvården

 9. NU-sjukvårdens sjukhus

 10. Förvaltning/presentationens namn NU-sjukvårdens upptagningsområde och dess kommuner • Området har cirka 270 000 invånare

 11. NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen. År 2011, strategiska medel för en 3T maskin

 12. Men var skall den placeras?

 13. NU-sjukvårdens organisation NÄL Akutmottagning Medicin Kirurgi inkl. trauma Kärlkirurgi Barn Neurologi Gyn ÖNH Infektion

 14. NU-sjukvårdens organisation Uddevalla sjukhus är inriktat mot mer planerad vård Ett undantag… Ortopedi, inkl. akutmottagning Urologi MÄVA Palliativa Ögon Dagkirugi

 15. Akuta sjukhuset • Elektiva sjukhuset

 16. Förväntade användningsområden Minska MR-köerna Ortopediska undersökningar Prostata Bröst Övriga undersökningar Forskning

 17. Produktionen innan 3T • Inom NU-Sjukvården år 2012 gjordes totalt 180 000 radiologiska undersökningar •  7500 MR undersökningar fördelat på 2 MR-kameror

 18. Produktionen innan 3T • På akutsjukhuset NÄL: 1.5T • Akut Neurologi • Akut Buk- och kärlkirurgi • MR Barn i narkos • MR Hjärta

 19. Produktionen innan 3T • På elektiva sjukhuset i Uddevalla: 1.5 T • Ortopedi, akut och poliklinisk • Kirurgi, poliklinisk • Neurologi, poliklinisk

 20. Akuta sjukhuset? • Elektiva sjukhuset?

 21. Var placerar vi en 3T kamera? • Ledningens bedömning: • Köras mest effektivt på det elektiva sjukhuset utan störning av för många akuta undersökningar. • 3T kameran förväntades användas framför allt inom Urologi och Ortopedi

 22. 3T goes to…

 23. Uddevalla Sjukhus .

 24. Lagen om offentlig upphandling!

 25. Upphandlingen • Inbjudan till potentiella leverantörer för produktöversyn • Kunskapar • Skriver kravspecifikation • Annonserar • Tar in anbud • Möte med leverantörer som presenterar anbudet • Referensbesök • Tillgivningsbeslut • Överklagansfrist,10 dagar • Tecknande av avtal

 26. Upphandlingen • Tre radiologer • Tre röntgensjuksköterskor • Två fysiker • En tekniker • En inköpare

 27. Upphandlingen • I vår kravspecifikation: • Vi ville ha topputrustad MR kamera för all slags undersökningar… • ( förutom MR hjärta och perifer angio )

 28. Upphandlingen • Tre referensbesök • Inköparen blev en mycket välundersökt studiepatient • Förvalda sekvenser gjordes på varje maskin och lagrades på CD

 29. Upphandlingen • Inbjudan till potentiella leverantörer för produktöversyn • Kunskapar • Skriver kravspecifikation • Annonserar • Tar in anbud • Möte med leverantörer som presenterar anbudet • Referensbesök • Tillgivningsbeslut • Överklagansfrist, 10 dagar • Tecknande av avtal 1 År

 30. Ombyggnation.....

 31. Lyftet…

 32. Lyftet…

 33. Våra spolar