Download
nacionalin valstybin vietimo pagalb mokiniui mokytojui mokyklai teikianti vietimo staiga n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga

Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga

146 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nacionalinė valstybinė švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti švietimo įstaiga

  2. CENTRO UŽDAVINIAI • Formuoti visuomenės poreikius atitinkantį bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo turinį • Inicijuoti, kurti ir diegti bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo inovacijas • Inicijuoti ir vykdyti bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo kokybės užtikrinimo darbus

  3. Aktualus klausimas • Aptarti tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OESD PISA 2015 m. konstruktą

  4. Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OESD PISA 2015 m. metmenys

  5. Siūlyti priemones tyrimo rezultatų gerinimui

  6. Kas OECD darbotvarkėje po 2018 metų?Daniel H. Pink (2005) A Whole New Mind: Why Right Brainers Will Rule The Future Ne „ARBA“ , bet „IR“

  7. du Mont Duplan pradinė mokykla (Prancūzija)