1 / 100

100 Vanligste ord

. for. . og. . siden. . men. . ut. . det. . siste. . seg. . sin. . slik. . som. . kom. . vil. . denne. . mer. . er. . tid. . vi. . m?. . mellom. . til. . sitt. . ble. . eller. . f?rste. . en. . dag. . ved. . to. . der. . av. . norsk. . kan. . opp. . selv. . p?. . kommer. . ogs?. . bli. . her. . at.

dom
Télécharger la présentation

100 Vanligste ord

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 100 Vanligste ord

  2. for

  3. og

  4. siden

  5. men

  6. ut

  7. det

  8. siste

  9. seg

  10. sin

  11. slik

  12. som

  13. kom

  14. vil

  15. denne

  16. mer

  17. er

  18. tid

  19. vi

  20. m

  21. mellom

  22. til

  23. sitt

  24. ble

  25. eller

  26. frste

  27. en

  28. dag

  29. ved

  30. to

  31. der

  32. av

  33. norsk

  34. kan

  35. opp

  36. selv

  37. p

  38. kommer

  39. ogs

  40. bli

  41. her

  42. at

  43. alt

  44. skal

  45. bare

  46. hvor

  47. med

  48. hva

  49. s

  50. f

  51. kroner

  52. de

  53. fikk

  54. dette

  55. noe

  56. nye

  57. nr

  58. oss

  59. blir

  60. nr

  61. disse

  62. har

  63. ta

  64. r

  65. mot

  66. fr

  67. den

  68. gang

  69. vre

  70. alle

  71. nei

  72. ikke

  73. jeg

  74. noen

  75. etter

  76. stor

  77. et

  78. hadde

  79. enn

  80. mye

  81. mange

  82. andre

  83. om

  84. over

  85. inn

  86. hans

  87. gr

  88. fra

  89. da

  90. ha

  91. sier

  92. skulle

  93. var

  94. uten

  95. kunne

  96. sine

  97. ville

  98. han

  99. vel

  100. under

  101. hele

More Related