Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ting som tenker, ting som snakker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ting som tenker, ting som snakker

Ting som tenker, ting som snakker

261 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ting som tenker, ting som snakker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

    1. Ting som tenker, ting som snakker Arne Munch-Ellingsen og Pl Malm Telenor FoU Presentasjon for styringsgruppe 21. September 1998

    2. Ting som tenker - prosjektene Nytt omrde FP-98 Ting som Tenker 3 forprosjekter ble startet. Ting som tenker - telemetri (600T) Ting som tenker - agenter / tjenester (600T) Konsekvenser av Moores lov (300T) Medlemskap i MIT Media Labs forskningskonsortium Things That Think - 5r Foresls viderefrt i 1999 Behandles i TeknologisStrategier for Telenor

    3. Hva er ting som tenker?