1 / 15

KULTURELLA SKILLNADER

KULTURELLA SKILLNADER. Vad är typiskt svenskt och inte?. Falukorv Snus Vikingar Köttbullar Dalahästar. Göra rätt för sig Demokrati Lagom Systembolaget Mjölk. http://www.youtube.com/watch?v=OYMFeo91wWg. Hur gör du när du hälsar på:. Mormor/farmor Mamma/pappa Tjejkompis/killkompis

drew
Télécharger la présentation

KULTURELLA SKILLNADER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KULTURELLA SKILLNADER Vad är typiskt svenskt och inte?

 2. Falukorv • Snus • Vikingar • Köttbullar • Dalahästar • Göra rätt för sig • Demokrati • Lagom • Systembolaget • Mjölk

 3. http://www.youtube.com/watch?v=OYMFeo91wWg

 4. Hur gör du när du hälsar på: • Mormor/farmor • Mamma/pappa • Tjejkompis/killkompis • Lärare • Granne

 5. Du ska välja plats i bussen: • Hur väljer du plats? • Varför tar du denna plats? • Buss med många passagerare eller i en nästan tom buss.

 6. Spanien • Kyrkan har stor betydelse för spanjoren. • Barnen bor ofta kvar hemma tills de gifter sig. • Umgås ute på café/restaurang. • Dricker gärna ett glas vin men man se inte en full spanjor. • Glada, generösa och hjälpsamma. • Tar i hand när man hälsar men säger inte du till någon man inte känner. • Strikt klädd även på fritiden. • Passar tiden.

 7. Grekland • Kyrkan har stor betydelse för greken. • Flera generationer bor tillsammans. • Umgås på restaurang. • Pratsamma , känslosamma och arbetsamma men har svårt att arbeta på order. • Strikt klädda , välputsade skor , skjorta och slips. • Mansdominerat samhälle. • Inte noga med att passa tider.

 8. Storbritannien • Konservativa och emot större förändringar. • Strikt klädda på arbetstid, skjorta och slips. Damer har dräkt. • Tittar folk i ögonen när man pratar. • Hälsar vid presentation annars är det inte så viktigt. • Komma i tid anses inte så viktigt.

 9. USA • Kyrkan och familjen spelar stor roll. • Sociala livet ofta knutet till kyrkan. • Umgås gärna med en drink men att vara berusad anses som oacceptabelt. • Öppna och vänliga mot gäster men det tar tid att bli vän med en amerikan. • Titta i ögonen när man pratar anses ohövligt. • Punktliga.

 10. Thailand • Traditioner har stor betydelse i samhället. • Ett leende i alla situationer. • En stor del av släkten bor tillsammans. • Stor respekt för de äldre. • Hälsa med handflatorna mot varandra. • En kvinna tittar inte någon i ögonen när hon pratar. • Älskar barn men man ska aldrig beröra barnets eller någon annans huvud. • Punktlig.

 11. Hur män reagerar när de ser en vacker kvinna. • Amerikanen höjer ögonbrynen. • Italienaren sätter pekfingret mot kinden och visslar.

 12. Greken stryker sin kind. • Brasilianaren formar handen som ett teleskop över ögat.

 13. Fransmannen kysser sina fingertoppar. • Araben stryker sig över skägget.

 14. http://www.youtube.com/watch?v=DdCi7nKL48Y

 15. http://www.youtube.com/watch?v=BefZpmTkt1M

More Related