1 / 12

Elektromos hajtású járművek EMC vizsgálatai 2013 szeptember 25.

Elektromos hajtású járművek EMC vizsgálatai 2013 szeptember 25. Király Imre EMC laborvezető TÜV Rheinland InterCert Kft. Imre.kiraly@hu.tuv.com T.: 329-8060/508 (30) 349 7927. Vizsgálati tapasztalat

druce
Télécharger la présentation

Elektromos hajtású járművek EMC vizsgálatai 2013 szeptember 25.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Elektromos hajtású járművek EMC vizsgálatai 2013 szeptember 25. Király Imre EMC laborvezető TÜV Rheinland InterCert Kft. Imre.kiraly@hu.tuv.com T.: 329-8060/508 (30) 349 7927

 2. Vizsgálati tapasztalat • A TÜV Rheinland InterCert Kft.-ben (illetve jogelődjében a Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézetben) 1991 szeptembere óta foglalkozunk EMC vizsgálatokkal. A labor létszáma jelenleg 5 fő. • Járművek és jármű részegységek EMC vizsgálataira 1998-ban kaptunk kijelölést. • Az első időkben 2-3, manapság 14-15 járművet vizsgálunk évente. Ezek közúti járművek, főleg autóbuszok, de kötöttpályás járműveket is vizsgálunk (trolibusz, villamos). • A jármű részegységek, illetve a járművekbe utólagosan beépített részegységek vizsgálata is jelentős, évi kb. 20 ilyen vizsgálatunk van. Ezt a vizsgálati kapacitásunkat is szeretnénk tovább javítani vizsgálóeszközök beszerzésével, illetve speciális mérőhelyek kialakításával. • Vizsgálati jegyzőkönyveink alapján az NKH (Nemzeti Közlekedési Hatóság) adja ki a forgalombahozatali engedélyt.

 3. Új járművek és új jármű alkatrészek EMC vizsgálatai korábban a 72/245/EGK rendelet és annak módosításai szerint történtek, azonban 2011-ben a 407/2011 EU rendelet melléklete kötelezően alkalmazandó EGB jóváhagyásként az ENSZ EGB 10.03 egyezményt írta elő. Ezzel egy időben a 72/245 hatályát vesztette. Jelenleg a járművek és jármű részegységek EMC megfelelőségét az ENSZ EGB 10.04 (2012) egyezmény szerinti vizsgálatokkal kell igazolni. Ez a 4-es módosítás az előző módosítástól abban különbözik, hogy az akkumulátor töltés üzemmódjának EMC vizsgálatait is tartalmazza.

 4. Vizsgálatok jármű üzemmódban: - Szélessávú zavarkisugárzás mérés antennával, normál üzemben (QP, 30-1000MHz, v/h, 10m, 2 irányból) - Keskenysávú zavarkisugárzás mérés antennával, normál üzemben (AV, 30-1000MHz, v/h, 10m, 2 irányból) - Besugárzás, megemelve (20-2000MHz, 30V/m, 50km/h) Vizsgálatok akkumulátor töltés üzemmódban: - Szélessávú zavarkisugárzás mérés antennával, töltés közben - Keskenysávú zavarkisugárzás mérés antennával, töltés közben - Besugárzás, töltés közben - Harmonikus áramok - Flicker - Zavarfeszültség mérés töltőkábelen, illetve telekommunikációs kábelen (műhálózattal mérve) - Burst - Surge

 5. Vizsgálatok akkumulátor töltés üzemmódban Széles és keskeny sávú zavarkisugárzás mérés antennával, normál üzemben (QP és AV detektorokkal, 30-1000MHz frekvenciatartományban, vertikális és horizontális antenna polarizációval, 10m, vagy 3m antenna távolságból, 2 irányból)

 6. Kisugárzás mérés két irányból

 7. Elektromágneses térrel szembeni érzékenység vizsgálat (besugárzás), töltés közben (Jármű hajtott tengelye megemelve, 50km/h sebességgel, 20-2000MHz frekvenciatartományban, 30V/m térerősséggel besugározva, közben a fő paraméterek működése ellenőrizve)

 8. Harmonikus áramok mérés, töltés közben Feszültség ingadozás/flicker mérés, töltés közben

 9. Zavarfeszültség (vezetett zavar) mérés töltés közben töltőkábelen telekommunikációs kábelen

 10. Villamos gyors tranziens/burst jelenséggel szembeni zavartűrési vizsgálat ±2kV impulzusfeszültség, CDN

 11. Lökőhullámmal (surge) szembeni zavartűrési vizsgálat (CDN) a., AC vezetéken ±2kV közös módusban, ±1kV differenciál módusban, 0, 90, 180, 270°, 5 impulzus, 1/perc b., DC vezetéken ±0,5kV közös módusban, 0,5kV differenciál módusban, 5 impulzus, 1/perc

 12. A zavarkibocsátás környezetszennyezés! Mindent el kell követnünk a magunk lehetőségei szerint, hogy mértékét csökkentsük! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

More Related