1 / 30

Cataract Heelkunde Dr Stefan De Smedt AZ Sint Maarten - Mechelen

Cataract Heelkunde Dr Stefan De Smedt AZ Sint Maarten - Mechelen. Anatomie van het oog. Soorten cataract. leeftijdsgebonden congenitaal traumatisch uveitis cortisone glaucoom metabool (diabetes) irradiatie en straling. Type anesthesie tijdens cataractoperatie.

duaa
Télécharger la présentation

Cataract Heelkunde Dr Stefan De Smedt AZ Sint Maarten - Mechelen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Cataract HeelkundeDr Stefan De SmedtAZ Sint Maarten - Mechelen

 2. Anatomie van het oog

 3. Soorten cataract • leeftijdsgebonden • congenitaal • traumatisch • uveitis • cortisone • glaucoom • metabool (diabetes) • irradiatie en straling

 4. Type anesthesie tijdens cataractoperatie • Peribulbaire en retrobulbaire injectie • Subtenon injectie • Topicale (tetracaine druppels) anesthesie +/- intracamerale anesthesie

 5. INTRA-capsulairecataract extractie techniek

 6. EXTRA-capsulairecataract extractie (ECCE)techniek

 7. Voordelen van extracapsulaire cataract techniek • Kleinere incisie • Minder astigmatisme • Meer stabiel vitreum & intra-oculaire lens (IOL) • Minder kans op netvliesloslating • Minder maculopathie • Minder glaucoom postoperatief

 8. Faco cataract heelkunde Handvat Facoemulcificatie techniek Extracapsulaire cataract ingreep via een kleine incisie om de lens nucleus te fragmenteren met ultrasone energie

 9. Faco cataract heelkunde Lens fragmenten worden opgezogen Aspiratie van de residuele cortex in het lenszakje Aspiratie Irrigatie

 10. Faco cataract heelkunde Implantatie van een plooibare IOL

 11. AcrySof®Toric Vertezicht zonder bril voor meer cataractpatiënten

 12. IOL berekening: keratometrie

 13. IOL berekening: ooglengte meting

 14. SpheroCylindrische (torische) IOL Eensferisch en eencylindrischbrekendoppervlak

 15. SpheroCylindrische (torische) IOL Corrigeert het corneaalastigmatismezodatallelichtstralen op het netvliesvallen

 16. SpheroCylindrische (torische) IOL Preoperatiefmerktekensaanbrengenaan de limbus, IOL in de juiste as roteren

 17. Presbyopie corrigerende IOL • Multifocalepseudo-accommodatieve IOL • Accommodatieve IOL Onafhankelijk van brillen, maar ook contrastrijk zicht ???

 18. Peroperatief verloop • Fako-emulsificatietechniek • Eventueel hechting geplaatst • Verband in functie van type anesthesie • Daghospitaal

 19. Postoperatief verloop en nazorg • Antibiotische en anti-inflammatoiredruppels • Regelmatige oogcontrole vooral bij diabetes • Definitieve bril na 1 à 2 maanden • Postoperatieve genezing mogelijk trager bij diabetes en uveïtis

 20. Alarmsymptomen na cataractoperatie Plotse visusdaling Drukkende oculaire pijn Onmiddellijke verwijzing naar oogarts !

 21. Complicaties in cataractheelkunde • Suprachoroïdalebloeding en infectieuze endoftalmitis (elk 0.07%) • Achterste lenskapsel scheur +/- vitreumverlies • Gestegen oogdruk • Irisprolaps • Bulleuzecorneadecompensatie • Netvliesloslating • Cystoidmaculair oedeem • Uveïtis

 22. Complicaties in cataractheelkunde • Nastaar

 23. toekomstperspectieven • Betere presbyopie corrigerende IOL • Juiste IOL-berekening na refractieve chirurgie • Robotchirurgie in oogheekunde? • Eliminatie van cataract als belangrijkste oorzaak blindheid wereldwijd

 24. Blindheid in de wereld: evolutie 25

 25. Blindheid in de wereld: evolutie 25

 26. MURAKOZE CYANE « dank u wel »

More Related