Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gade PowerPoint Presentation

Gade

218 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kognitiv reserveHvad kan beskytte mod intellektueltforfald ved aldring og ved demenssygdomme Anders Gade Institut for Psykologi, KU Gade

 2. Ian Robertson Jubilæums-årsmødet i SDN 2013 Attention, noradrenalineand cognitive reserve Gade

 3. Søster Bernadette, nonne og skolelærer i ordenen ’Vor Frues Skolesøstre’ Time Magazine 14. maj 2001 James Mortimeri Tivoli, juli 2014 Gade

 4. Annals of Neurology(1988) 23, 138-144 137 plejehjemsbeboere (årlige undersøgelser og postmortem) 108 demente (3/4 med plaks og tangler) 29 ikke-demente (10 af disse med tangler og mange plaks) Gade

 5. Gade & Mortensen, 1980’erne (RH basisbatteri) Gade

 6. Yaakov Stern og reservebegrebet • ’hjernereserve’ • ’kognitiv reserve’ (kompensations-reserve) • Intelligens, uddannelse, aktivitetsniveau Yaakov Stern Gade

 7. Normal aldring Store prospektive kohorter, bl.a. … Sverige: Betula (Umeå) Kungsholmen (Stockholm) Danmark: Glostrup-undersøgelserneChicago: To store kohorter, årlige undersøgelserAberdeen: Moray House Test som 11-årige (1932 & 1947) Seattle: Hvert 7. år siden 1956 Gade

 8. Estimater fra Seattle LongitudinalStudy af de gennemsnitlige individuelle ændringer over tid i seks forskellige kognitive færdigheder. Det er estimater, fordi de longitudinelle kurver er beregnet ud fra et såkaldt kryds-sekventielt design, hvor forsøgspersoner på forskellige alderstrin er undersøgt 2-5 gange. Efter Schaie et al. (2004). Gade

 9. Estimater fra Betula-studiet af de gennemsnitlige individuelle ændringer over tid i semantisk og episodisk hukommelse. Justeret for de beregnede øvelseseffekter (test-retest effekter). Efter Rönnlund et al. (2005). Gade

 10. Reserve i aldersnedsættelsen ? Valenzuela, M. J. & Sachdev, P. (2006). Brain reserve and cognitive decline: a non-parametric systematic review. PsychologicalMedicine, 36, 1065-1073. PerminderSachdev 13 studier i en systematisk oversigt. - ikke egentlig meta-analyse - dertil var studierne for forskellige. Resultaterne spredte sig meget, men 10 af de 13 studier viste en signifikant uddannelseseffekt, omtrent ligeligt fordelt mellem lille, moderat og stor effektstørrelse. Uanset, hvor grænsen blev sat, var der en moderat tendens til, at de lavt uddannede tabte mere ved stigende alder. Senere studier: Lidt mere blandede resultater Gade

 11. Seattle-kohorten: Dobbelt Flynn-effekt. Kognitiv aldring hos to kohorter, født henholdsvis 1883-1913 (738 personer undersøgt i snit tre gange) og 1914-1948 (1242 personer undersøgt i snit godt to gange). Korrigeret for uddannelsens betydning. Gerstorf.,…., Willis, & Schaie (2011). Cohort differences in cognitive aging and terminal decline in the Seattle Longitudinal Study. Developmental Psychology, 47, 1026-1041. Gade

 12. Chicago-kohorterne: årlige undersøgelser og postmortem Gn.snitlig alder ved død: 87. N: 467 (uden demens) Boyle et al., 2013 Gade

 13. Boyle, P. A., Yu, L., Wilson, R. S., Schneider, J. A., & Bennett, D. A. (2013). Relation of neuropathology with cognitive decline among older persons without dementia. Frontiers in Aging Neuroscience, 5, 50. Uden samtidige Lewy-legemer er forekomst af Alzheimer-patologiforbundet med et fald på kun gennemsnitlig 0,2 z-score på syv år. Det synes umiddelbart at stemme overens med den meget beskedne sammenhæng mellem amyloid-byrde og kognition ved normal aldring i andre undersøgelser (meta-analyse af 34 studier; Hedden et al., 2013). Noget har beskyttet. Gade

 14. Søster Bernadette, nonne og skolelærer i ordenen ’Vor Frues Skolesøstre’ Katzman et al., 1988”Plaks uden demens” Time Magazine 14. maj 2001 Gade

 15. Alzheimers sygdom: Risikofaktorer, amyloid-hypotesen, og biomarkører Lancet Neurol. 20109, 119-128 2013 12, 207-216 Clifford Jack David Knopman William Jagust Ronald Petersen Gade

 16. Jack et al. (2010): Hypothetical model ….. Gade

 17. Jack et al. (2010): Hypothetical model ….. PittsburgCompound B (PiB) - viser amyloid hos ca. 20% af normale ældre Gade

 18. Modellen forudsigera) mere patologi ved høj reserve b) mindre demensforekomst .. c) højere alder ved demensdebut ved høj reserve Gade

 19. Mere patologi ved høj reserve - først vist af Stern et al., 1992 Yaakov Stern rCBF (133Xenon) Tre uddannelsesgrupper (høj, mellem, lav) matchet for sværhedsgrad Flow-defekt temporo-parietaltstørst hos de højtuddannede Bekræftet i mange senere undersøgelser med FDG-PET Gade

 20. Kognitiv reserve & demens PsychologicalMedicine, 2006, 36, 441-454 PerminderSachdev 22 studier Median opfølgningstid til demens: 7 år Alder ved inklusion: typisk mellem 70 og 76 år. Incidens af demens typisk ca. 2. Beregning af odds ratio (OR) ved mål for reserve Gade

 21. Uddannelse: Gn.snitlig OR ved høj (versus lav): 0,53(= halvering) Erhvervsstatus Intelligens Mentalaktivitet Ben Schmand Gade

 22. Modellen forudsigera) mere patologi ved høj reserve b) mindre demensforekomst .. c) højere alder ved demensdebut ved høj reserve Undersøgt især ved to-sprogethed i kanadiske og indiske undersøgelser: Tosprogethed forsinker demensudvikling 4-5 år i gennemsnit. Gade

 23. Use it orloose it ! - men mere specifikt ? Gade

 24. Skematisk model af demensudvikling Hjernens forbindelser fra frontallapperne kan kompensere for Alzheimer-patologi i form af plaks og tangler, med mindre disse forbindelser svækkes afgørende af vaskulær sygdom eller – som led i lav reserve - i forvejen er svagt udviklede Gade

 25. Ian Robertson Jubilæums-årsmødet i SDN 2013 Attention, noradrenalineand cognitive reserve Robertson, I. H. (2013). A noradrenergic theory of cognitive reserve: implications for Alzheimer's disease. Neurobiology of Aging, 34, 298-308. Gade

 26. Wilson, Boyle et al. (2013). Neurology, 81, 314-321 N: 294; postmortem; alder ved død 89 år. 37% MCI ved baseline(ingen demens) Kurverne over aldersfaldet er renset for indflydelse af alder,køn, uddannelse, plaks, tangler,infarkter, og Lewy legemer Gade

 27. Wilson, Nag et al. (2013). Neurology, 80, 1202-8 N: 165. Postmortem med celletælling i hjernestammekerner DRN: Raphé LC: Locuscoeruleus Gade

 28. Højt Mellem Lavt Beregnet kognitivt fald i seks år før død ved lavt (10 percentil) , gennemsnitlig (50 percentil) oghøjt (90 percentil) niveau af celletæthed i locuscoeruleus (korrigeret for alder og uddannelse) Gade

 29. dias: http://gade.psy.ku.dk link på forside Gade

 30. Gade