Download
iso karhu ursa major n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Iso karhu, Ursa major PowerPoint Presentation
Download Presentation
Iso karhu, Ursa major

Iso karhu, Ursa major

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Iso karhu, Ursa major

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Iso karhu, Ursa major • Iso karhu on vanhimpia ja par-haiten tunnettuja tähdistöjä. Sen seitsemän tähden ryhmä tunne-taan meillä Otavana. Tarinoiden mukaan Otavan tähdet kuvaavat seitsemää metsästäjää, karhua, karhun luurankoa, vaunuja, soppakauhaa jne. • Koko tähdistö on hyvin laaja. Päätähti Dubhe, joka on neli-kulmion oikeassa yläkulmassa, on spetriluokkaa K1. Dubhe on sadan valovuoden etäisyydellä. Sen alapuolella on toiseksi kirk-kain tähti Merak. Merakin spetriluokka on A1 ja etäisyys 76 ly. γ Uma on A0 luokan tähti ja 80 ly:n etäisyydellä. Se on nimeltään Phekda.

  2. Iso karhu 15.12.2006 Dubhe Merak Megrez Phekda Mizar Alioth Benetnasch

  3. δ UMa on Megrez. Se on Otavan himmein tähti, mag 3,4 ja loistaa spetriluokan A3 valoa 76 valovuoden etäisyydellä. ε UMa eli Alioth on lyhytjaksoinen muuttuja (mag 1,68- 1,83). Jakso on viisi vuorokautta. Sen spetkriluokka on A1 ja etäisyys 78 ly.

  4. Karhun hännän keskimmäinen tähti ζ (zeta) UMa on moninkertainen tähti Mizar. Se on 77 ly:n etäisyydellä ja spetriluokka on A2. Mizarin yläpuolella on Alcor eli g UMa. Se näkyy kaksoistähtenä Mizarin kanssa jopa paljain silmin, kiikarilla oikein hyvin. Alcor on 162 ly:n etäisyydellä ja luokkaa A1. Otavan kuvion ja samalla karhun hän-nän viimeinen tähti on η Uma eli Benetnasch. Etäisyys on 160 ly ja spetriluokka B3. Kaikkien Otavan tähtien mag on lähellä kahta Megreziä lukuun ottamatta.

  5. M 81 M 101 THO • Ison Karhun alueelta löytyy tähti-en lisäksi myös muita kohteita. M81 on spiraaligalaksi karhun pään yläpuolella. Sen voi erottaa kiikarilla jopa kaupungissa. Sen yläpuolella aivan lähellä on epä-säännöllinen galaksi M82. Sen yksityiskohtien näkemiseen tar-vitaan vähintään 20 cm kauko-putki. Aivan Ison karhun reunalla hännän yläpuolella on hyvin laaja spiraaligalaksi M101. Galaksi on heikkovaloinen ja suuri kokoinen. Niinpä sen näkemiseen tarvitaan laaja näkökenttäinen ja valovoi-mainen havaintoväline, ehkä 20 cm kaukoputki tai iso tähtikiikari. Galaksi näkyy suoraan päältä.

  6. Pöllösumu eli M97 on Otavan kauhan alla lähellä Merakia oleva plane-taarinen sumu. Merakin ja M97 välissä on epäsäännöllisen muotoinen galaksi M108. Kummankin Messierin kohteen näkemiseen tarvitaan iso kaukoputki.

  7. Suunnistus ohjeita Otavaa apuna käyttäen.

  8. Pohjantähti keskellä, Otavaa oikealla (Dubhe ja Merak) Merak Dubhe Pohjantähti Kefeus

  9. Pohjantähti keskellä, Otavaa oikealla (Dubhe ja Merak)