Download
referentiekader grip n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Referentiekader GRIP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Referentiekader GRIP

Referentiekader GRIP

221 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Referentiekader GRIP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Reikwijdte incident Grip 0 Dagelijkse werkwijze Grip 1 Bronbestrijding COPI Grip 2 Bron- en effectbestrijding COPI + OT Grip 3 Bedreiging bevolking COPI + OT + GBT Grip 4 Meerdere gemeenten COPI + OT + RBT Referentiekader GRIP

  2. Brandweer GHOR Politie Gemeente Voorlichter Openbaar Ministerie Defensie Leider COPI Leider OT Burge- meester Coördinerend bestuurder CdK Minister van BZK

  3. Brandweer GHOR Politie GRIP 0

  4. Burgemeester Leider COPI GRIP 1

  5. Burgemeester Leider OT Leider COPI GRIP 2

  6. Burgemeester Leider OT Leider COPI GRIP 3

  7. Coördinerend bestuurder Leider OT Leider COPI GRIP 4

  8. Minister BZK Cdk Coördinerend bestuurder Leider OT Leider COPI GRIP 4 met bestuurlijke coördinatie

  9. Coördinerend bestuurder Leider OT Leider COPI Aansturing actiecentra door OT