Download
lenka fialov martina proch zkov ond ej soukup martin valenta cyril voj ek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentace produktu týmu MoC LaM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentace produktu týmu MoC LaM

Prezentace produktu týmu MoC LaM

150 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Prezentace produktu týmu MoC LaM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček Prezentace produktu týmu MoC LaM

 2. Obsah prezentace • Představení produktu • Detailnějsí provedení produktem • Zhodnocení projektu

 3. Projektový management pro inženýrství Publikace zabývající se řízením projektů Přeložena z angličtiny do češtiny Původními autory Charles Lessard Joseph Lessard Výsledný dokument má 83 stran v 16-ti kapitolách

 4. Kapitola 1Úvod do konstrukčního návrhu Odpovědná osoba: Ondřej Soukup

 5. Úvod do konstrukčního návrhu Postup návrhu - proces řešení problému • Potřeby trhu • Sestavení týmu • Sestavení obecných požadavků • Definice vstupů a výstupů • Definice výsledného užití

 6. Úvod do konstrukčního návrhu • Projektový tým • Role • Definice projektu • Pozadí projektu • Fáze návrhu

 7. Kapitola 2Přehled řízení projektu Odpovědná osoba: Cyril Vojáček

 8. Přehled řízení projektu • Definice projektu • Oblasti znalostí • 9 hlavních oblastí • Životní cyklus produktu • Plánovaní, analýza, návrh, implementace, podpora • Model vodopádu, model spirály

 9. Přehled řízení projektu • Co dělá projektový vedoucí? • Důležité dovednosti • Komunikační, organizační, atd. • Procesy v řízení projektu • Zahájení • Plánovaní • Vykonávání • Kontrola • Uzavírání

 10. Kapitola 3Integrace řízení projektu Odpovědná osoba: Lenka Fialová

 11. Integrace řízení projektu • Plán vývoje projektu: • Dynamický, flexibilní, aktualizovaný, návod na realizaci • Přehled, organizace, řízení, práce na projektu (WBS) • Realizace plánu projektu • Správa + vykonání práce popsané v plánu vývoje projektu

 12. Integrace řízení projektu • Řízení průběhu změn v projektu • Systém řízení změn • CCB – „changecontrolboard“ • Konfigurační management • Správné a úplné popisy, identifikace a kontrola funkčních a konstrukčních vlastností

 13. Kapitola 4Řízení rozsahu projektu Odpovědná osoba: Lenka Fialová

 14. Řízení rozsahu projektu • Řídící procesy rozsahu projektu • Výběr projektů • Dle potřeby organizace, tři nejdůležitější kritéria: • Potřeba • Prostředky • Vůle

 15. Řízení rozsahu projektu • Model váženého vyhodnocování • Identifikovat kritéria • Přiřadit váhu pro každé kritérium • Sestavit hodnotící tým • Čím vyšší celkové vážené skóre, tím lépe • Zakládací listina projektu • Struktura rozpisu práce

 16. Kapitola 5Personální a časové řízení projektu Odpovědná osoba: Ondřej Soukup

 17. Personální a časové řízení projektu Projektový čas – řízení osobního času • Stanovení cílů • Plánování dosažení cílů • Dosažení cílů • Proč • Jak • Prospěch

 18. Personální a časové řízení projektu • Procesy řízení projektového času • Diagramy projektové sítě • Metoda uzlově orientovaného grafu (PDM) • Vytváření rozvrhu • Metoda hledání kritické cesty (CPM) • Technika vyhodnocení a revize programu (PERT)

 19. Kapitola 6Management cenyprojektu Odpovědná osoba: Martina Procházková

 20. Management ceny projektu • Překračování ceny je častý problém. • Plánování zdrojů: • Co může ovlivnit zdroje? • Jaká je historie? • Jsou zdroje v místě? • Lze je případně získat?

 21. Management ceny projektu • Plánovací a kontrolní fáze (metody: ROM, rozpočtová, konečná) • Problémy: • Nedostatečné vědomosti • Podceňování • Rozpočet: • Formalizovat • Zdůvodňovat

 22. Kapitola 7Analýza získané hodnoty (EVA) Odpovědná osoba: Martina Procházková

 23. Analýza získané hodnoty • EVA = EarnedValueAnalysis • Plánovaná hodnota PV • Skutečná cena AC • Získaná hodnota EV • Odchylka ceny: CV = EV – AC • Odchylka od rozvrhu: SV = EV – PV • Výkon rozvrhu: SPI = EV / PV

 24. Kapitola 8Řízení kvality projektu Odpovědná osoba: Lenka Fialová 24

 25. Řízení kvality projektu • ISO – „InternationalOrganizationforStandardization“ • Řídící procesy kvality projektu • Plánování kvality • Zajišťování kvality

 26. Řízení kvality projektu • Kontrola kvality • Paretova analýza • Diagramy kontroly kvality • Testování • Testování jednotek • Integrační testování • Testování systému • Akceptační testování

 27. Kapitola 9Řízení obstarávání v projektu Odpovědná osoba: Cyril Vojáček

 28. Řízení obstarávání v projektu • Co je to obstarávání? • outsourcing • Plán obstarávání • Co, kolik a kdy • Typy kontraktů • Smlouva na základě pevně stanovené ceny • Smlouva na základě úhrady nákladů • Smlouva na základě jednotkových cen

 29. Řízení obstarávání v projektu • Plánování poptávek • RFP, RFQ • Poptávání • Seznam kvalifikovaných dodavatelů • Volba zdroje • Smluvní administrativa • Právní odborník • Finální fáze obstarávání

 30. Kapitola 10Řízení lidských zdrojů v rámci projektu Odpovědná osoba: Cyril Vojáček

 31. Řízení lidských zdrojů v rámci projektu • Správní lidé na správném místě ve správný čas • Maslowova pyramida lidských potřeb • Fyziologické potřeby • Potřeba bezpečí • Potřeba přijetí do společnosti • Potřeba uznání • Potřeba seberealizace

 32. Řízení lidských zdrojů v rámci projektu • StephenCovey: Sedm návyků skutečně efektivních lidí • Zlepšení efektivity • Nástroje pro určení osobnosti • Meyers– Briggsův typový ukazatel (MBTI) • Extroverti x introverti • Lidé s intuicí x vnímáním • Lidé myšlením x cítěním • Iracionální x racionální typy

 33. Kapitola 11Management komunikace Odpovědná osoba: Martina Procházková 33

 34. Management komunikace • Jsou inženýři dobří komunikátoři? • Komunikace je klíčový prvek. • Komunikační plán: • Sběr a distribuce informací • Formát informací • Plán vytváření • Metody upravování plánu • Analýza zúčastněných stran

 35. Management komunikace • Elektronické nástroje • Formální a neformální metody • Morálka • Rozpětí kontroly: 5 – 12 lidí • Týdenní záznam výkonu • Splněné a budoucí úkoly • Problémy, změny • Připojené dokumenty

 36. Kapitola 12 - Řízení rizik v rámci projektu Odpovědná osoba Martin Valenta

 37. Řízení rizik v rámci projektu - Úvod • Definice rizika • Řízení rizik v rámci projektu • Typy rizik • Kvantifikace rizik • Plánování rizik • Reakce na rizika

 38. Řízení rizik v rámci projektu • Definice rizika • Změna je matkou rizika • Přínos podstupování rizika Tržní Finanční Technologická

 39. Řízení rizik v rámci projektu • Proces řízení rizika v rámci projektu Identifikace rizik Kvantifikace rizik Kontrola reakcí Plánování reakcí Řízení rizk

 40. Kapitola 13Uzavření projektu Odpovědná osoba: Martina Procházková 40 40

 41. Uzavření projektu • Formální přijetí produktu • Ukončení všech fází • Audit • Přerozdělení zdrojů • Dokumentace, archivace • Uzavření financí • Hodnocení • Oslava

 42. Uzavření projektu • Byly splněny cíle? • Byl zákazník spokojen? • Byl splněn rozpočet? • Byl dodržen rozvrh? • Byla zmírněna rizika? • Fungoval management? • Co by se dalo zlepšit?

 43. Kapitola 14 - Hodnocení návrhu projektu Odpovědná osoba Martin Valenta

 44. Hodnocení návrhu projektu - Úvod • Úvod do vedení schůze hodnotící návrh • Vstupní kriteria pro hodnocení návrhu • Vedení hodnocení návrhu • Výstupy hodnocení • Ukončovací kriteria hodnoceni

 45. Hodnocení návrhu projektu • Cíle procesu hodnocení • Hodnocení návrhu(ů) provází většinu fází projektu, včetně např. testování • Příklad: Co by měl obsahovat návrh softwarového produktu Matematické kalkulace a zprávy o výsledcích simulace Všechny vývojové složky SW (seznam zdroj. kódu …) Popis návrhu softwaru, specifikace Plány testování softwaru Popis návrhu rozhraní, specifikace Popis návrhu databáze

 46. Hodnocení návrhu projektu • Vedení hodnocení návrhu • Podílejí se obě strany • Měli by být přítomni odborníci schopní posoudit specifické aspekty návrhu • Formální prezentace • Musí být zajištěn dostatečný prostor pro zodpovězení otázek • Na závěr musí být vytvořena zpráva o výsledcích hodnocení (sporné body, dokumenty, žádosti o opatření (RFA))

 47. Kapitola 15Technická rozhodnutí Odpovědná osoba: Ondřej Soukup

 48. Technická rozhodnutí Rozhodnutí – Akt utváření myšlenky [Webster] • Proces skupinového rozhodnování • Racionální model • Politický model • Procesní model • Model odpadkového koše

 49. Technická rozhodnutí • Podpora rozhodování • Rozhodovací matice • Vyhodnocení vážené funkce • Funkce užitečnosti • Nalezení a výběr faktorů • Váhy - relativní přínos • Známkovací stupnice

 50. Technická rozhodnutí • Podpora rozhodování • Rozhodovací matice • Vyhodnocení vážené funkce • Funkce užitečnosti • Nalezení a výběr faktorů • Váhy - relativní přínos • Známkovací stupnice