Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Česká republika doprava PowerPoint Presentation
Download Presentation
Česká republika doprava

Česká republika doprava

226 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Česká republika doprava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Česká republika doprava je důležitou součástí hospodářství a evropské integrace (volný pohyb osob, zboží a kapitálu), dělíme ji naosobní a nákladní

 2. Silniční doprava nejvyužívanější způsob dopravy, silniční síť poměrně hustá, nekvalitní a nestačí hustotě provozu, skládá se z hlavních mezinárodních silnic (dálnice a rychlostní silnice), hlavních státních silnic (silnice I. třídy) regionálně významných silnic (silnice II. třídy) a ostatních silnic (silnice III. třídy).

 3. Obr. 1 Dálnice a rychlostní komunikace, současný stav a výhled

 4. Železniční doprava železniční síť velmi hustá, nekvalitní, pomalá modernizace, osobní doprava -České dráhy , Student Agency, Leo expres nákladní doprava - ČD Cargo skládá se ze sítě evropských koridorů - určenýchpro rychlostní dopravu , vnitřní elektrifikované sítě - určené pro rychlíkovou dopravu, a síťe regionálních železničníchtratí, které nejsou elektrifikované

 5. Obr. 2 Železniční koridory

 6. Letecká doprava moderní, drahá, letiště netvoří dopravní uzly, dělí se na mezinárodní a vnitrostátní (málo využívaná) největší leteckáspolečnostČeské aerolinie - ČSA mezinárodní letiště Letiště Václava Havla Praha,Ostrava-Mošnov, Brno-Tuřany, Karlovy Vary, Pardubice letiště neveřejná Vodochody, Kunovice, Holešov  vojenská letiště Čáslav, Náměšť nad Oslavou

 7. Obr. 3 Letiště Brno - Tuřany

 8. Říční doprava dlouholetá tradice,nedostatek splavných toků, další využití v cestovních ruchu (kanály) významnéříční přístavy Chvaletice, Kolín, Mělník, Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín (Labe) Radotín, Smíchov, Libeň, Holešovice ( Vltava)

 9. Obr. 4 Zdymadlo a přístav Střekov

 10. Potrubní doprava slouží k přepravě surovin na velké vzdálenosti, řadí se mezi ně ropovody a plynovody, regionálně i vodovody a kanalizace hlavní ropovody – Družba z Ruska, Ingolstadt z Německa hlavní plynovod – tranzitní, z Ruska do západní Evropy

 11. Obr. 5 Mapa ropovodů v Evropě

 12. Obr. 6 Hlavní plynovody v ČR

 13. Zdroje Obr. 01 Dálnice a rychlostní komunikace, [cit. 20.04.2014], dostupné zhttp://www.udalnice.cz/img/mapa.jpg Obr. 02 Železniční koridory, [cit. 20.04.2014], dostupné z http://www.zelpage.cz/story/ertms-v-cr/koridory-trate.jpg Obr.03 - 04 Foto z archivu autora Obr.05 Ropovody v Evropě, [cit. 20.04.2014], dostupné z http://media.novinky.cz/413/134134-original-ph12j.jpg Obr.06 Plynárenská soustava ČR NET4GAS , [cit. 20.04.2014], dostupné z http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js13/geograf/web/pics/obr07-09_full.jpg