1 / 7

DoktorInfo Egészségügyi telefonos és internetes tanácsadó rendszer előkészítése (és megvalósítása)

DoktorInfo Egészségügyi telefonos és internetes tanácsadó rendszer előkészítése (és megvalósítása). Dr. Gaál Péter, Lendvai Ferenc 2004. szeptember 22. Mi a DoktorInfo?. NHS Direct mintájára készülő laikusoknak és szakembereknek szóló eüi. tájékoztató (eligazodást segítő) rendszer.

efuru
Télécharger la présentation

DoktorInfo Egészségügyi telefonos és internetes tanácsadó rendszer előkészítése (és megvalósítása)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DoktorInfoEgészségügyi telefonos és internetes tanácsadó rendszer előkészítése(és megvalósítása) Dr. Gaál Péter, Lendvai Ferenc 2004. szeptember 22.

  2. Mi a DoktorInfo? • NHS Direct mintájára készülő • laikusoknak és szakembereknek szóló • eüi. tájékoztató (eligazodást segítő) rendszer. • Információs aszimmetria csökkentése (tájékozott igénybevevő, együttműködés növelése) és kereslet menedzsment (indokolatlan igénybevételek visszaszorítása) • Elemei: • egészségügyi enciklopédia; • diagnosztikus és • terápiás szakértői rendszerek; • egészségügyi szolgáltatók elérhetősége és igénybevételének lehetőségei • http://www.nhsdirect.nhs.uk

  3. Megvalósítás 1 • 2004. május 15-re működőképes rendszer • Projekt fázisokra bontása: • S1 – minden ami nem igényel speciális fejlesztést és nem kockázatos • S2 – tünet és panaszorientált megkeresések kezelése (diagnosztikus-betegirányítási modul) • S3 – klinikai döntéstámogató rendszer orvosoknak • Nagy hangsúlyt kapott az S1 fázis megvalósításának támogatása

  4. Megvalósítás 2 • S1 fázis megvalósításának támogatása: • szakmai tartalom kialakítása • elérhető adatbázisok feltérképezése (OEP, ÁNTSZ) • máshol elérhető tartalmak feltérképezése és kapcsolása • technikai feltételek kialakítása • S2 fázis: • elérhető lehetőségek (rendszerek) feltérképezése

  5. 1. ábra: A DrInfo rendszer javasolt felépítése PORTÁL HÍVÁSKÖZPONT FELHASZNÁLÓ ’Triage’ Panasz, tünet ’Disclaimer’ Élethelyzet Problémaorientált belépés Szeretnék többet tudni egy betegségről! Hova fordulhatok ellátásért konkrét betegség esetén? … Konkrét betegség Szolgáltatót keresek Témaorientált belépés Egyéb kezelésekkel kapcsolatos kérdés Ismeretterjesztő komponensek Betegségek kezelésével kapcsolatos információk … Betegségek megelőzése … Megelőzés • Egészségügyi enciklopédia • Értelmező szótár • Egészségpolitikai ismeretterjesztés • jogszabályok értelmezése • reformok, reformtervek • állásfoglalások S1 – szakmai tartalom

  6. S2 – ‘Triage’ komponens • Külföldi rendszerek • működő rendszerek: USA, UK, Kanada, Új Zéland, Németország, Spanyolország • szolgáltatás illetve szoftver • USA • Adaptáció vagy saját fejlesztés? • biztonságosság (klinikai validitás, rendszerű adaptáció) • helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodás

  7. S3 – Szakembereknek • Közös információszolgáltatás • Azonos téma különböző mélységben (de ‘expert patient’) • Csak orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak elérhető témák • Példák: • gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szolgáltatói adatbázis • bizonyítékokon alapuló orvoslás • szakmai irányelvek (diagnosztikus és terápiás protokollok)

More Related