Download
kursusgang 13 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kursusgang 13 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kursusgang 13

Kursusgang 13

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kursusgang 13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kursusgang 13 Oversigt: • Sidste kursusgang • Beskrivelser af komponenter • Typiske komponenter • Arkitektur for en GUI Design af brugerflader

 2. Beskrivelser af komponenter • Gå ind på www.java.sun.com • Vælg APIs under Documentation • Vælge den relevante package (vindue 1) • Vælg den relevante klasse (vindue 2) • Beskrivelsen af klassen findes i vindue 3 Design af brugerflader

 3. ActionListener // kode til håndtering // en event ActionEvent Button Sidste kursusgang • Layout-managere • BorderLayout • FlowLayout • GridLayout • Boxlayout • Eksempel på opbygning af et vindue til et administrativt system • Event-håndtering • Swings model • Events • Listener • Binding til objekt Design af brugerflader

 4. Knapper (1) • Der findes en række forskellige knapper • Menupunkter defineres også som knapper • Alle knapper er specialiseringer af AbstractButton, som er en generel mekanisme til selektering • BasicArrowButton er fra javax.swing.plaf.basic Design af brugerflader

 5. Knapper (2) • De typiske knapper genereres enten navngivet eller anonymt • Pile-knapperne sættes ind i et separat panel jp, som så sættes ind i containeren cp Design af brugerflader

 6. Knap-Gruppe (1) • Individuelle knapper kan kombineres i en button group • Hvert knap-objekt knyttes til et gruppe-objekt • Til en given button group kan der tilføjes objekter af enhver klasse, der er en specialisering af AbstractButton Design af brugerflader

 7. Knap-Gruppe (2) • Knapperne i en button group virker med exclusive-or – dvs. at kun en af dem kan være aktiv ad gangen • Alle undtagen JButton viser dette Design af brugerflader

 8. Tekstfelt • Der kan skrives i det • Det kan aflæses • Det kan gøres til et dokument, hvori ændringer kan aflæses løbende (eksempel i bogen) • Flere forskellige specialiseringer Design af brugerflader

 9. Check-bokse (1) • Markere en on/off tilstand • Kan bruges enkeltvist (den normale funktion) eller i en gruppe Design af brugerflader

 10. Checkbokse (2) Design af brugerflader

 11. Andre komponenter (1) • Borders • ScrollPanes Design af brugerflader

 12. Andre komponenter (2) • Radioknapper • Combo-boksDrop-down liste • List-bokse Design af brugerflader

 13. Andre komponenter (3) • Simple menuer • Sliders ogprogress bars Design af brugerflader

 14. Arkitektur for en GUI • Egenskaber ved klasser: • Høj samhørighed • Lav kobling • Eksempel: kunde og konto er én klasse • Hvorfor er det vigtigt? • Hvordan opnås det? • Opdeling (separation of concerns) Design af brugerflader

 15. Generel løsning:Model-View-Controller • Generel løsning, som blev udviklet i tilknytning til Smalltalk • Eksempel: diagram i Excel • Separerer tre forskellige aspekter af en GUI for en given komponent • Model (og funktion): holder styr på komponentens tilstand (indirekte kommunikation: kan kun broadcaste til view og controller - stiplet) • View: den visuelle præsentation af en komponent (kan give besked til controlleren, f.eks. om musens position, da der blev klikket) • Controller: finder ud af, om komponenten skal reagere på en event, for eksempel et klik på musen Design af brugerflader

 16. Java’s løsning • View og controller er slået sammen til en UI delegate • Vil gerne muliggøre mange-til-mange relation mellem model og UI delegate • Hvorfor kan MVC ikke dette? • Løses ved kun at bruge indirekte kommunikation begge veje Design af brugerflader

 17. Eksempel (1) • Eksempel • Separering af forretningslogik og brugergrænseflade • Calc 1 ganger med modifier, mens Calc 2 lægger den til Design af brugerflader

 18. Eksempel (2) Design af brugerflader

 19. Eksempel (3) Design af brugerflader

 20. Application Framework • Et application framework er en klasse eller en samling af klasser, som løser et bestemt problem • Man bruger framework’et ved at nedarve fra en af klasserne og så overskrive nogle af metoderne • En bestemt type application frameworks er designede til at reagere på events. De kaldes også control frameworks • Java Swing er et application framework (control framework) Design af brugerflader

 21. Status • Gennemgang af typiske komponenter • Oversigt over GUI-struktur: • Model-View-Controller • UI delegate • Application framework Næste gang: • En større opgave • Ingen forelæsning • Hjælpelærere til rådighed 4 timer • Prøv at anvende beskrivelser og teknikker fra kurset • To demoer sidste kursusgang? Design af brugerflader