Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka

play fullscreen
1 / 17
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka
172 Views
Download Presentation
elda
Download Presentation

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Marie Terezie, Josef II. 4. ročník

 2. OSVÍCENSTVÍ • Hlásali učenci, kteří jakoby chtěli „osvítit“ lidi – říkalo se jim osvícenci. • Osvícenci věřili v sílu lidského rozumu. • Hlavní myšlenka „ Každý člověk, ať je chudý nebo bohatý, má mít stejná práva“. • Kritizovali církev jako zpátečnickou. • Vyzdvihovali smysl vzdělání.

 3. Hlavní reformy • Osvícenci zavádějí povinnou školní docházku • ruší mučení a tělesné tresty, náboženskou nesvobodu,upalování kacířů. • Zavádí svobodu podnikání = kapitalismus volné soutěže. Každý může svobodně podnikat, stanovit si své ceny, konkurence rozhodne, kdo uspěje, kdo zbankrotuje, stát do podnikání nezasahuje.

 4. Císařovna Marie Terezie První žena panovnice, vzdělaná, a velmi krásná. (měla 16 dětí – přísná výchova) Budovala silný a jednotný stát. Provedla sčítání lidí a půdy, zavedla popisná čísla domů a příjmení lidí. Vytvořila stálé placené vojsko, dala postavit vojenské pevnosti, zavedla uniformy a povinnou vojenskou službu (7let).

 5. Marie Terezie Daně museli platit nejen poddaní , ale i vrchnost. Snížila robotu na tři dny v týdnu. Zavedla povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let. Založila mnoho venkovských škol a odborné školy pro budoucí řemeslníky. Sjednotila tvar písma. Na vyšších školách vyučovalo pouze v němčině V soudnictví zrušila mučení a tělesné tresty (tzv.útrpné právo) Měnová reforma – sjednocení měny a platidel

 6. Marie Terezie se svým manželem a dětmi

 7. Josef II. • Syn Marie Terezie • Pokračoval v osvícené vládě své matky • Má přezdívku „selský císař“, oblíbený u poddaných. • Podle legend v přestrojení chodil po vesnicích kontrolovat, zda vrchnost dodržuje jeho nařízení. • Vydal Toleranční patent = lidé mohli svobodně vyznávat i jiná náboženství než jen katolické.

 8. Zrušil nevolnictví = všichni lidi svobodní občané Poddaní se mohli svobodně stěhovat, uzavírat manželství, vykonávat různá povolání, studovat… Museli však nadále robotovat. Zavedl jediný jazyk pro výuku ve školách, jednání na úřadech a velení v armádě - němčina

 9. Toleranční patent Patent o zrušení nevolnictví

 10. Zrušení nevolnictví = poddaní získali například právo uzavírat manželství bez svolení pána, mohli svobodně opouštět panství, na kterém žili, mohli posílat své děti vyučit se řemeslu nebo na studia. Stali se osobně svobodnými lidmi, ale robota zůstala i nadále zachována. A pro zajímavost: poddaní už nemuseli odebírat panské pivo a pálenku. „Selský císař“

 11. Území Rakouska – Uherska za vlády Marie Terezie a Josefa II.

 12. Vytvořte správné dvojice. toleranční patent stálé vojsko osvícenství zrušení nevolnictví povinná školní docházka stejná práva pro všechny lidi všichni lidé svobodní náboženská svoboda zvýšení vzdělanosti obyvatel budování pevností

 13. Život na vesnici • Vesničané se dělili do skupin podle velikosti polí a množství dobytka. • Sedláci • Rolníci • Bezzemci • Nemajetní lidé – čeledíni, děvečky, žebráci • Podle toho také žili v různě velkých a vybavených staveních

 14. Venkovské domy byly stavěny z vepřovic (nepálených cihel).

 15. Nářadí z doby Marie Terezie

 16. Rolníci používali úhorový systém, tzn. jedna třetina půdy vždy ležela ladem. V této době se rozšiřuje pěstování brambor. Používalo se primitivní nářadí – motyky, srpy, kosy. Oralo se háky nebo jednoduchými pluhy.

 17. Marie Terezie, Josef II.– Vlastivěda 4. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence – ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. Windows XP Professional PowerPoint Vlastivěda – M. Bloudková a kol. – SPN Vlastivěda – I. Stříbrná – Nová škola Vlastivěda – M. Hronek – Prodos Obrazy ze starších českých dějin – J.Harna a kol. – Alter Obrázky z internetu Autor: Mgr. Iva Hořejší ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. (www.zsrozmital.cz)