1 / 12

P O Č A S I E

P O Č A S I E. Sype zlaté dukáty, všetky kvietky pozláti. Na celú zem lúče leje aj zvieratká rozosmeje. Stúli sa nám do dlane a tíško v nej zostane. SLNKO. Ktože to tak, ktože tak po oblohe seje mak ? Príde vetrík zvečera z rnká maku vyzbiera . Všetky mraky rozháňa

elkan
Télécharger la présentation

P O Č A S I E

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. P O Č A S I E

 2. Sype zlaté dukáty, všetky kvietky pozláti. Na celú zem lúče leje aj zvieratká rozosmeje. Stúli sa nám do dlane a tíško v nej zostane. SLNKO

 3. Ktože to tak, ktože tak po oblohe seje mak? Príde vetrík zvečera zrnká maku vyzbiera. Všetky mraky rozháňa bude jasno do rána. MRAKY

 4. Vybral sa dážď do sveta, že si s bleskom polieta. Na streche i na kríku zabubnuje muziku. Cez dediny cez mestá, trieli cesta necesta. DÁŽĎ

 5. Zašlo slnko, zrazila sa vodná para, ahneď divy veľké včiernom mraku stvára. Chytro sa choďte schovať dievčatá, krúpy už hĺbia dierky do blata. KRÚPY

 6. Keď je vo mne elektrina, bum bác, bum bác, blesky hromy, vybijem sa – a som iná. Potom sa už nebijem, nerozčesnem bleskom stromy. Do mraku sa ukryjem, iba spinkať, spinkať chcem. BÚRKA

 7. Dažďov bolo dosť a dosť teraz spravím z farieb most. Pozrite sa, poďte sem akú priepasť prekleniem. Od zeme až k slnku chcem spievať, že už uschne zem. DÚHA

 8. Vône nevídané z diaľav knám zas vanie. Poza domy fúka, nakukne aj dnuka. Lieta, víri, skáče zdverí na koláče. VIETOR

 9. ú Prikvitla už meluzína, bude zima, bude zima! Slnko do závejov klesá, na skle biely kvietok skvie sa. Malý braček zrazu zvolal: Kto ten kvietok namaľoval? MRÁZ

 10. Rozfúkal sa severák, roztrhol nad nami mrak. Zamrzli mu slzičky, vločky sype na kríčky. Jedna malá slzička aj mne padla na líčka. SNEH

 11. Čože je to za počasie? Jarček sa už zimou trasie! Voda v jarku robí čudá, dokonca aj tiecť zabudla. Naučí sa stáť. To som rád! Máme z vody, máme ľad! ĽAD

 12. Text: Bohuslava Vargová Obrázky: spracovala v programe Natural ART

More Related