Download
introductie microsoft office web apps n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introductie Microsoft Office Web Apps PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introductie Microsoft Office Web Apps

Introductie Microsoft Office Web Apps

198 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Introductie Microsoft Office Web Apps

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IntroductieMicrosoft Office Web Apps

  2. Bestegebruikerservaring Brengideeën tot leven Werkbetersamen Gebruik Office overal • Web Apps de online plek om samen te werken

  3. Microsoft Office Web Apps PowerPoint Web App Word Web App Excel Web App • Online aanvulling op Word, Excel, PowerPoint en OneNote • Online delen en samenwerken • Altijd en overal toegankelijk via PC, mobieletelefoon en browser • Bekijk, creëer en bewerkdocumenten met de bekende Office gebruikersinterface • Beschikbaar via Windows Live, Microsoft Online en Office Volume Licenties • Browsers: Internet Explorer 7 of hoger, Safari 4 of hoger, FireFox 3.5 of hoger OneNote Web App

  4. Belangrijkstekenmerken van Office Web Apps

  5. Office 2010 Keuze Windows Live On-premises MS Online Rijke, enterprise software met de meestuitgebreidemogelijkheden Consument Enterprise software aangebodenalsdienst Via Microsoftof partner Via Microsoft Binnenklantenomgeving Uniforme Service Individuen Advertenties Meer flexibiliteit en controle Bedrijven Abonnement/Licenties

  6. Browser en Office versieCompatibiliteit Browsers IE7 en hogermet Windows Safari 4 en hoger met Mac Firefox 3.5 en hoger met Windows, Mac en Linux Via mobielebrowsers kunnenbestandenwordenbekeken met Office Web Apps. (details volgen later ditjaar) Office versie Gebruikerskunnenbestandenuploaden en bewerken/bekijken/opvragen/delen die zijngemaakt met Office 2000 en hogereversies (bijv. XP, 2003, 2007, 2010 en ook met Mac Office 2008 en latereversies vanMac Office) met Office Web Apps. Open in Office : tijdens het bekijken of bewerken van eenbestand in de browser metWord Web App, Excel Web App, PowerPoint Web App, en OneNote Web App kunt u voor elk van deze Office Web Apps gebruikmaken van de “Open in desktop app” functie. Hiermeekunt u het bestandopenen in de overeenkomstigeapplicatie.Onderstaandetabelgeeft de eisenvoor het gebruik van dezefunctieweer: