1 / 12

Ik ben naam, functie Wie zijn jullie?

Welkom bij. bedrijfsnaam. Ik ben naam, functie Wie zijn jullie?. Branche:. timmerindustrie. Wat maken wij? Onze klanten Wie werken hier? Wat maakt ons bijzonder? - Verschil tussen bouw- en timmerbedrijf!. Onze producten. Heb je dit thuis? Wat is het?. Productie.

esben
Télécharger la présentation

Ik ben naam, functie Wie zijn jullie?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Welkom bij bedrijfsnaam • Ik ben naam, functie • Wie zijn jullie?

 2. Branche: timmerindustrie • Wat maken wij? • Onze klanten • Wie werken hier? • Wat maakt ons bijzonder?- Verschil tussen bouw- en timmerbedrijf!

 3. Onze producten • Heb je dit thuis? • Wat is het?

 4. Productie • Wat moet er gebeuren om van ruwe balken een mooi kozijn te maken? • Wie werken daar aan mee?

 5. Stel je vraag! • Wat wil jij graag weten?

 6. Rondleiding • Kijk goed:- Wat doet die medewerker?- Wat maakt hij?- Hoe ziet zijn werkplek eruit? • Quiz:- Lever de goede antwoorden in en win!

 7. Opdracht • Productieproces in beeld

 8. Opdracht Boom van de Hout- en meubelbranche

 9. Quiz En de winnaar is...

 10. Vragen? • Wat wil je nog weten? • Lijkt het je leuk om in de timmerindustrie te werken? • Wat voor werk lijkt je leuk om te doen?

 11. Bedankt Naam rondleider E-mail, telefoon

More Related