Download
marketing cr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketing CR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketing CR

Marketing CR

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Marketing CR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marketing CR • Projektový záměr pro propagaci na období 2012-2014

 2. Marketing CR • Marketing v oblasti cestovního ruchu je díky specifickým vlastnostem jako jsou nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost, pomíjivost a limity vlastnictví, trochu složitější. • Marketing služeb se vnímá jako jakýsi trojúhelník vztahů slibů, dodržování slibů a umožnění slibů. • K tomu aby tento trojúhelník fungoval, přidává do základního marketingového mixu produkt, cena, distribuce a promotion navíc nástroje lidé, procesy, fyzické atributy a produktivita a kvalita. • V oblasti služeb jako válečného stratéga který musí umět uvažovat v historických souvislostech, aby neopakoval chyby své či jiných, a který musí umět vytvářet různé plány, aby nebyl zaskočen v různých situacích, protože situace na bojišti se mění každou minutu.

 3. Myšlenka 3 kroky: • vidět • přijít • poznat

 4. Zaměření Konkrétními aktivitami se zaměřit na cílové skupiny dle průzkumu • Nenáročné rodiny s dětmi, děti, kolektivy • Senioři

 5. Prostředky Hlavní tři oblasti: • přímá podpora • internet • cílená reklama

 6. Přímá podpora • Návaznost na dobré zkušenosti v rámci výstav –> kampaně • Bezprostřední kontakt s aktivními turisty • Výhodou jsou nízké náklady a zejména téměř nulová konkurence • Efektivní pro podporu akcí v nadcházejícím období, možnost reciprocity Výběr z aktivit • Den Labe 18.-20.6. 2009 Hradec Králové • Žlutomodrý den Berry 27.6. 2009 Křižanovice • 58. loutkářská Chrudim 2.- 7.7. 2009 • Relax meeting 10.7.-12.7. 2009 Pardubice • Festival České hrady.cz – 17.-18.7. 2009 Kunětická hora Dále také představení v Hlinsku, Slatiňanech apod. – viz. průzkum – plno turistů se dozvídá o akcích od známých (obyvatel daného území)

 7. Ukázky z prezentace

 8. Internet • Motto: „Kdo není na internetu, jako by nebyl.“ Oblast, která vyžaduje velmi aktivní zapojení měst! • social media marketing (sociální sítě) • internetová reklama Samostatná aktivita - rozšíření portálu www.navstevnik.cz

 9. Sociální sítě Města a jejich fanoušci • Propojení přes RSS • Web si vytváří sama komunita • Téměř finanční nulové náklady, náročné pro správce

 10. Internetová reklama I. • pomocí Google AdWords

 11. Internetová reklama II. • Banerové kampaně, ikony, PR články, registrace do katalogů

 12. Návštěvník.cz Externí: Optimalizace pro vyhledávače (SEO). Reklamní kampaně ve vyhledávačích (PPC reklama). PR články (placené i zdarma). Registrace do katalogů. Bannerové kampaně. Email marketing (reklama v emailech, newslettery).

 13. Návštěvník.cz Interní Nejvýznamnější roli mají města jako správci obsahů. „Tak jako si nikdo nekupuje staré pečivo, nechodí na staré stránky.“ Možnosti rozšíření: interaktivní prohlídky, rezervační systém ubytování (v napojení na DSVČ), zpravodajské weby – propojení přes RSS, rozšíření obsahů (foto, ceny apod.)

 14. Cílená reklama Zacílení dle cílové skupiny. Primárně dvě skupiny: • Děti a mládež (skrze rodiny X školy a oddíly) • Senioři (Možno formou balíčků – zde úzká spolupráce s podnikatelskými subjekty)

 15. Děti a mládež • Spolupráce s KRDM, ČRDM, NIDM, DDM, SVČ • Symbióza s CVVZ 2010 – setkání tisícovky vedoucích dětských kolektivů (12.-14.10.2010)

 16. Prostředky • Tištěná reklama – zejména PR články a inzerce (Učitelské noviny, Učitelské listy, Archa, Hromosvod,..) • Soutěže (vyhraj pro celou třídu školní výlet, „mediální masáž“ skrze časopisy Bravo, ABC, Junior,… ) • Sponzoring křížovek (Žena a život, Blesk pro ženy ALL apod.)

 17. Senioři • Spolupráce s firmami „nákup peřin“ • Cílené nabídky pro domovy seniorů, penziony • KČT