Download
uppdragsstyrning hur h nger det ihop n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uppdragsstyrning – hur hänger det ihop? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uppdragsstyrning – hur hänger det ihop?

Uppdragsstyrning – hur hänger det ihop?

225 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Uppdragsstyrning – hur hänger det ihop?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Uppdragsstyrning – hur hänger det ihop? Ta reda på befolkningens behov av hälso- och sjukvård Vilka resurser har vi i form av pengar, personal, lokaler mm Bestäm vad som ska göras ( uppdrag ) Följ upp att verksamheten gör det de ska och vidtag åtgärder vid behov

  2. BEHOV – Vad är det? • ”Min unge hostar och får inte gå till dagis och jag måste till jobbet” • ”Min näsa ser inte bra ut – och det måste doktorn fixa” • ”Jag känner mig frisk – men doktorn säger att jag måste opereras” • ”Jag är sjuk men får ingen hjälp” • Behov = medicinskt behov • Att lindra vid sjukdom • Att förhindra för tidig död

  3. Oändliga behov? Behoven av hälso- och sjukvård sägs ofta vara oändliga Är de det? Hur många är patienter idag? Däremot Behoven finns hela tiden Behoven kan beskrivas Alla behov kan inte tillgodoses Behoven är inte oändliga

  4. Vilka är behoven – idag och i morgon? • Vi vet vad vi ”producerar” idag • Antal besök • Antal operationer • ”Producerar” vi rätt saker? • ????? • Vårdbarometern • ”produktion” • Om 5 år? • ”Reparera” eller förebygga

  5. Ta reda på behoven! • Behovsanalyser – vad är det? • Hur ser behovet ut idag? • Hur många? • Vad kan vi göra? • Vilka resurser krävs? • Kan vi göra något för att förhindra sjukdomen? • Medicinsk utveckling? • Kunskapsmässigt? • Resursmässigt? • Hur ser framtiden ut? • Behov? • Resurser?

  6. Ta reda på behoven? • För vilka? • Vad är en behovsgrupp? • Barn? • Barn med diabetes? • Alla med diabetes? • De dyraste diagnoserna? • De vanligaste? • Hälso- och sjukvårdsberedningen kommer att få ”brottas” med de här frågorna

  7. Behovsanalys – och sedan? • Första analysen klar hösten 2011 • Kostar 150 miljoner att tillgodose alla behov för den gruppen • Inga problem – vi har 3 miljarder • Nästa analys • Kostar bara 100 miljoner • Och nästa • Och nästa…..

  8. Behovsanalys – och sedan? • Pengarna är ”slut” • Och nästa…… • Vilka behovsgrupper ska få behoven tillgodosedda till 100% - och vilka till 80?????? • Låt er inte ”luras in” i medicinska prioriteringar

  9. Behovsanalyser – och sedan? Behovsgruppen ”Äldre med flera diagnoser” kräver 50 miljoner Vem ska ha pengarna ( budget )? Patienterna finns inom primärvården, röntgen, medicin klin kem, ortopedin, infektion, mm. Mm Budgeten fördelas på organisatoriska enheter, men borde fördelas på behovsgrupp. Går det?? JA – men det är en utmaning

  10. UTMANINGEN!!!!!! Behovsanalyser ger en möjlighet för förtroendevalda att fördela resurser efter behoven – och inte efter administrativa begrepp Det blir en ”knölig” resa med en del ”nytänk” för verksamheten, administration och politken. En del revir måste förändras Ni är nyckelpersoner i denna utveckling – att ge vård till de som har det största behovet