Download
garg d kra to muziejaus patirtis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PATIRTIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PATIRTIS

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PATIRTIS

208 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PATIRTIS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PATIRTIS PROJEKTE „PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS SAVIVALDYBĖSE“ GARGŽDAI, 2013 m.

 2. Gargždų krašto muziejus • Įkurtas 2005 metais; • Gargždų krašto muziejus (Sodo g. 5, Gargždai) priklauso 4 filialai; • Veikla: kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, restauruoti, eksponuoti ir populiarinti Gargždų miesto bei Klaipėdos rajono istoriją, kultūrą atspindinčias dvasines bei materialines vertybes, susieti jų apsaugą su lankytojų kultūros ir švietimo poreikiais bei kultūros paslaugų teikimu. • Šiuo metu dirba 16 darbuotojų, iš jų 8 specialistai; • 2011 m. patvirtintas edukatoriaus etatas;

 3. Idėja dalyvauti: • Dėl naujos patirties; • Dėl galimybės jaunimą pasikviesti į muziejų; • Dėl finansavimo; • Dėl galimybės susikurti naują edukacinę programą.

 4. PROJEKTAS„PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS SAVIVALDYBĖSE“ Vykdytos 2 programos: • „Istorijos pamoka muziejuje“ – 1 grupė. • „Auskit, riškit – mano rankos“ – 2 grupės.

 5. „Istorijos pamoka muziejuje“Gargždai • Programos metu numatyta moksleivius supažindinti su įdomiausiais, pamokose negirdėtais, istoriniais įvykiais, per Pasaulio, Lietuvos, Klaipėdos rajono istoriją. • Programą veda – istorikai, muziejininkai. • Tikslas – sukurti „Gargždų ateities viziją“. • Programa kurta 11 – 15 metų moksleiviams; • Planuota vaikų skaičius – 20 ugdytinių; • Programoje registruoti – 5 vaikai.

 6. Programos veiklos • Pamoka • Diskusija • Praktinės užduotys • Kelionės • Apibendrinimas

 7. Programos rezultatai: • Vaikams pristatytos programoje numatytos temos; • Išbandytos programoje numatytos įvairios užsiėmimų formos; • Su grupe surengtos dvi išvykos: Į Kretingos muziejų (vasario 8 d.); Į Gargždų krašto muziejausfilialus (vasario 22d.); • Užmegztas ryšys su vaikų tėvais, išgirstos jų pastabos;

 8. Programos pliusai: • Įgyta nauja patirtis (administravimo, edukacijos rengimo, pedagoginė); • Užmegztas ryšys su vaikais ir jų tėvais; • Vaikai sudominti istorija;

 9. Programos minusai: • Programa tinkama vyresnio amžiaus vaikams; • Netinkamai parinktas pavadinimas („pamoka“); • Mažai motyvuojančių veiklų; • Neatsižvelgta į laiką, vaikų galimybes; • Mažai įtraukti tėvai.

 10. „Auskit, riškit – mano rankos“Agluonėnai • Programa skirta vaikus supažindinti su audimu staklėmis technika, rankdarbiais. • Programos vadovė – audėja, tautodailininkė. • Tikslas – išmokyti vaikus austi keturnytėmis staklėmis, siūti elektrine siuvimo mašina , sukti virvutes, rišti kutus. • Programa kurta – 8-16 metų moksleiviams. • Planuotas skaičius – 20 ugdytinių. • Programą lankė – 17 moksleivių (2 grupės).

 11. Programos veiklos: • Teorinis įvadas; • Praktiniai užsiėmimai: audimas, siuvimas, rišimas;

 12. Programos rezultatai: • Vaikai supažindinti su audimu, siuvimu, kutų rišimo technikomis; • Vaikai susipažino su tautinio rūbo istorija, ypatybėmis; • Visos veiklos išbandytos praktiškai; • Sukurti baigiamieji darbai; • Surengta darbų paroda, apdovanojimai, dalyvaujant tėvams, mokyklos bendruomenei.

 13. Programos pliusai: • Tinkamai sukurta programa: daug praktinės veiklos, sudominti vaikai, pasidaryti darbeliai; • Tinkamai parinkta programos vykdymo vieta ir laikas; • Užsiėmimai nemokami (ypač aktualu kelis vaikus turinčioms šeimoms); • Nusipirktos priemonės, dėl kurių veiklos įdomesnės; • Į programos rezultatų pristatymą įtraukta bendruomenė;

 14. Programos minusai: • Programos vykdymo laikotarpis per trumpas.

 15. Muziejaus specialistų pastebėjimai: • Neaiški projekto dokumentacija; • Vaikai negali lankyti kelių grupių; • Nedidelė muziejininkų patirtis, kuriant edukacines programas; • Vėluojantis finansavimas; • Reikalinga metodinė konsultacija prieš projekto vykdymo pradžią; • Reikalinga pedagoginė konsultacija.

 16. Dėkoju už dėmesį.