1 / 43

Centrum för förebyggande arbete arbete och välfärdsförvaltningen

Centrum för förebyggande arbete arbete och välfärdsförvaltningen . Fältgruppen Anna Lundberg 0733-135285 Lavdim Rushiti 0768- 827451. Förebyggande och uppsökande 3 nivåer. Samhällsnivå - samverkan - Föräldramöte Uppsökande arbete - Skolor - Fritidsgårdar - Disco - Olika områden

eve
Télécharger la présentation

Centrum för förebyggande arbete arbete och välfärdsförvaltningen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Centrum för förebyggande arbetearbete och välfärdsförvaltningen Fältgruppen Anna Lundberg 0733-135285 Lavdim Rushiti 0768- 827451

 2. Förebyggande och uppsökande3 nivåer

 3. Samhällsnivå - samverkan - Föräldramöte Uppsökande arbete - Skolor - Fritidsgårdar - Disco - Olika områden Gruppnivå - klassrumsarbete - Även föräldragrupper - Inte bara ungdomar i riskzon Individnivå - polisanmälda ungdomar - Stödsamtal - Repulse

 4. Drogvaneundersökning 2009 Antal medverkande Åk 9 728 Gymnasiet åk 2 871 Totalt 1599 Svarsfrekvens: Åk 9: 78% Åk 2: 74%

 5. DVU 2009 I Kristianstad är det 25 % av eleverna i åk 9 som röker

 6. DVU 2009 Debutåldern när det gäller rökning ligger på 12 år och 9 mån i Kristianstad.

 7. Förälder röker, tillåter ej sitt barn att röka 28% av barnen röker Förälder röker ej, tillåter sitt barn att röka 68% av barnen röker Förälder röker ej, tillåter ej sitt barn att röka 20% av barnen röker DVU 2011 Förälder röker, tillåter sitt barn att röka 78% av barnen röker

 8. DVU 2009 Genomsnittlig ålder för första berusningstillfället åk 9: 13 år och 11 mån

 9. DVU 2009

 10. DVU 2009

 11. Varför köper föräldrar ut? Vissa upplever sig ha en viss koll på vad och hur mycket deras barn dricker Bonus utöver det andra som dricks

 12. ”Det var inte mycket bubblor kvar, men en knäckig, hasselnötig smak. En magisk metamorfos.” Bengt Frithiofsson om en Heidsieck (champagne) från 1947

 13. Anonyma kommentarer från Flashbacks forum: ”…men har en gång i ren desperation druckit grogg på billig whisky och blåbärssoppa och kan fortfarande må illa när jag tänker på det” Brännvin, mjölk, fanta, jackdaniels & öl ”när jag var 16 så gjorde jag en räd i morsans barskåp och "slutprodukten" innehöll whiskey, glögg, vin och punch. Har aldrig spytt så mycket varken före eller efter”

 14. Ungdomar dricker inte alkohol för att det är gott, de dricker för att bli fulla

 15. Kronobergsmodellen Kronobergsmodellen går ut på att polisen beslagtar och förstör alkohol från minderåriga ungdomar och kontaktar deras föräldrar. En annan åtgärd är att identifiera och ingripa mot kända langare. Brott mot alkohollagen Ungdomen blir vittne, den misstänkte är den som försett ungdomen med alkoholen Bra argument till att ej köpa ut alkohol till sin tonåring Åldersgränser alkohol

 16. LOB(Lagen om omhändertagande av berusade personer ) Kriterier: fara för någon annan, fara för sig själv eller oförmögen att ta hand om sig själv

 17. LOB(Lagen om omhändertagande av berusade personer ) Konsekvenser för unga under 18 år: Samtal föräldrar Socialtjänst kontaktas Kan låsas in 8 h Kan få mer långsiktiga konsekvenser och påverka t.ex. körkortet Förtroende Lämna/hämta

 18. Varför bryr polisen och socialtjänsten sig? Glädjedödare? Vi ser baksidan: De brott där alkohol ofta är inblandat t.ex. våldtäkt, Olaga hot, misshandel De som blivit misshandlade och ej kan lämna uppgifter på gärningsmannen pga att man är berusad De ungdomar som ”däckat” utomhus Barn blir lätt offer om man säljer alkohol till dem. Rattfylleri

 19. DVU 2009

 20. DVU 2009

 21. DVU 2009 Cannabis Sativa Hasch Marijuana Hascholja Skunk Sinsemella

 22. Marijuana DVU 2009 Torkade växtdelar från växten Cannabis Sativa. Liknar torkat, hackat gräs eller örter. Kallas ”grönt”

 23. Hasch DVU 2009 Kåda som utsöndras från plantan. Pressas ihop till kakor och säljs i små bitar. Kan ha allt från en ljusbrun till en nästan svart färg.

 24. DVU 2009 Hasch och marijuana röks. Kan blandas i mat och dryck. Hasch kan bakas in i exempelvis en chokladkaka.

 25. DVU 2009 Delta-9-tetrahydrocannabinol, kallas THC

 26. DVU 2009 THC-halt På 60-talet 0,1 – 4 % Nu 6 – 20 % 80 %

 27. Ruset DVU 2009 Avslappnad, lugn, pratar och skrattar mer än vanligt. Tyst, fundersam, sömnig Panik, hallucinationer, förföljelsemani

 28. DVU 2009 Ögonvitorna blir rödaktiga Torr mun Sötsugen Hungrig Hjärtat slå snabbare

 29. Kroniska effekter DVU 2009 Sämre koncentrationsförmåga Försämrat korttidsminne Svårt att behålla fokus Minskad förmåga lära av erfarenhet Minskad förmåga tänka komplexa tankar Svårare att bearbeta information Inte lika lätt till långsiktig planering

 30. DVU 2009 Hur länge finns haschet kvar i kroppen? THC-ämnet finns kvar i blodet ca två dygn. I fettvävnaden ca 7 dagar upp till en månad

 31. DVU 2009 Inkörsport till tyngre droger? En amerikansk studie Ungdomar som rökte marijuana innan 15 år 60% kokain.

 32. DVU 2009 http://prylshoppen.se www.flashback.org Men jag vill "flumma" på dom, hur mycket ska jag ta då?Den högre dosen i tabellen ovan, kan överskridas ganska rejält, den högre dosen kan åtmistonde dubblas för de flesta, utan att det är skadligt. Prova dig fram, ta högsta dosen, vänta nån timme. Känner du inget då så kan du ta mer. Jag har aldrig testat bensodiazepiner innan, hur mycket ska jag ta då?Ett tips är att börja med liten dos. Det är väldigt individuelt hur folk reagerar på bensodiazepiner. Prova utan alkohol. Det värsta som kan hända är att du blir så trött att du somnar. Ett exempel är, jag åt dagligen 6 mg Alprazolam, drack alkohol till men blev inte särskilt mycket mer påverkad, gav dock bort en 2 mg:s tablett till en kompis och hon "däckade" av den (utan alkohol). (FAQ om Bensodiazepiner på Flashbacks forum)

 33. DVU 2009 Är det olagligt att knarka i Sverige?

 34. Det är olagligt att använda, köpa, eller överhuvudtaget inneha narkotika, att sälja, byta, låna ut, eller ge bort narkotika som gåva.

 35. Det är också olagligt att odla eller framställa narkotika på något annat sätt.

 36. Narkotika får inte förpackas, transporteras eller förvaras. Man får inte heller förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller hjälpa till att föra över betalning mellan köpare och säljare.

 37. Kontakt U-basen:044-13 49 43(från 16 år)sjukvården

 38. Var uppmärksam på…… - Nytt umgänge - Förändring av stil och attityder - Ekonomin - Skolan börjar misskötas

 39. Allmänna råd - Köp inte ut alkohol och bjud inte på alkohol hemma - Prata med din ungdom kring risker med alkohol/narkotika/tobak - Nätverka kring ungdomen - Ha koll på ungdomen, var de är någonstans (Rese) - Diskutera tider, hämtning, sova över hos en kompis? - Mobilnummer

 40. Polisen Tipsa polisen 114 14 eller www.polisen.se

 41. Scenariospel Din dotter Sara kommer hem från skolan en eftermiddag och är dämpad och frånvarande. Du märker att något inte är som det ska och fråga henne vad det är som har hänt. ”Inget” svarar Sara. ”Jag är bara lite trött”. När ni sitter och äter middag senare på kvällen så frågar du igen. Den här gången berättar Sara att hennes bästa kompis Mira var full och däckade på en fest förra fredagen. Vad gör du?

 42. Scenariospel Oavsett vad du beslutade dig för att göra så säger din dotter till dig att du absolut inte får ringa hem till Miras föräldrar. Sara hotar med att hon aldrig kommer att prata med dig igen eller sätta sin fot i skolan om du tar kontakt med Miras familj. Vad gör du?

 43. Scenariospel Ett halvår senare är du på ett föräldramöte med din dotters klass. Med på mötet är också Miras mamma. På föräldramötet diskuterar ni vad man bör göra som förälder om man får reda på att andra elever i klassen röker, dricker alkohol eller använder narkotika. Samtliga föräldrar kommer överens om att det är jätte viktigt att man hör av sig till varandra då. Hur tänker/resonerar du kring ditt eget agerande nu?

More Related