1 / 26

Centrum för förebyggande arbete Arbete och välfärdsförvaltningen

Centrum för förebyggande arbete Arbete och välfärdsförvaltningen. Fältgruppen Kristianstad Malin Månsson 044-136079,0733-139534. Fältgruppen.

hammer
Télécharger la présentation

Centrum för förebyggande arbete Arbete och välfärdsförvaltningen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Centrum för förebyggande arbeteArbete och välfärdsförvaltningen Fältgruppen Kristianstad Malin Månsson 044-136079,0733-139534

 2. Fältgruppen Fältgruppen arbetar förebyggande och uppsökande med ungdomar mellan 12 och 18 år för att förebygga missbruk, kriminalitet och annan social hälsa. Vårt arbete bygger på frivillighet och förtroende, det är relationen till ungdomarna som är vårt främsta verktyg. Vi stöttar även föräldrar på olika sätt. Telefon: 044 – 13 60 78, 13 60 79 Besöksadress: Lasarettsboulevarden 4 B (trappan sidan om ungdomsmottagningen) Mail: faltgruppen@kristianstad.se

 3. DVU 2009 Drogvaneundersökning 2009 Antal medverkande Åk 9 728 Varav från västra skolomr 138 Gymnasiet åk 2 871 Totalt 1599

 4. DVU 2009 Genomsnittlig ålder för första berusningstillfället åk 9: 13,5 år

 5. DVU 2009 DVU 2009 Kristianstad

 6. DVU 2009 DVU 2009 Kristianstad

 7. DVU 2009 • Intensivkonsumtion= • Att man vid ett och samma tillfälle dricker motsvarande minst: • 18 cl sprit • En flaska vin • 4 burkar starköl/cider/alkoläsk (50 cl) • 6 burkar folköl

 8. DVU 2009

 9. DVU 2009 DVU 2009 Kristianstad

 10. DVU 2009 DVU 2009 Kristianstad

 11. DVU 2009 DVU 2009 Kristianstad

 12. DVU 2009 DVU 2009 Kristianstad

 13. DVU 2009 DVU 2009 Kristianstad

 14. Ett nej gör skillnad Förälder röker, tillåter sitt barn att röka -- 78% av barnen röker n=325 Förälder röker, tillåter ej sitt barn att röka -- 28% av barnen röker n=1154 Förälder röker ej, tillåter sitt barn att röka -- 68% av barnen röker n=245 Förälder röker ej, tillåter ej sitt barn att röka -- 20% av barnen röker n=3490 DVU 2009, Åk 9 Skåne totalt

 15. DVU 2009 DVU 2009 Kristianstad

 16. DVU 2009 DVU 2009 Kristianstad

 17. DVU 2009 DVU 2009 Kristianstad

 18. DVU 2009 Är det olagligt att knarka i Sverige?

 19. DVU 2009 • Det är olagligt att använda, köpa, eller överhuvudtaget inneha narkotika, att sälja, byta, låna ut, eller ge bort narkotika som gåva. • Det är också olagligt att odla eller framställa narkotika på något annat sätt. • Narkotika får inte förpackas, transporteras eller förvaras. • Man får inte heller förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller hjälpa till att föra över betalning mellan köpare och säljare.

 20. Ungdomsbasen Ger ungdomar i åldern 18-24 år samt deras familjer och anhöriga stöd och hjälp 7 dagar i veckan mellan kl 9-22. Till Ungdomsbasen kan du vända dig om du vill ha rådgivande samtal i missbruksfrågor, lämna drogtest eller svårigheter i personliga relationer. Telefon: 044 – 13 49 43 Besöksadress: Västra Boulevarden 39 Kristianstad

 21. Allmänna råd • Köp inte ut, bjud inte på alkohol hemma • Prata med din ungdom kring risker med alkohol/narkotika/tobak • Nätverka kring ungdomen • Ha koll på ungdomen var de är någonstans • Tider, hämtning, sova över hos en kompis? • Mobilnummer

 22. Var uppmärksam på…… • Nytt umgänge snabbt, förändring av stil och attityder exempel symboler • Ekonomin • Skolan börjar misskötas

 23. Tips….. https://www.flashback.org/ http://www.drugsmart.com/

 24. Scenariospel Din dotter Sara kommer hem från skolan en eftermiddag och är dämpad och frånvarande. Du märker att något inte är som det ska och fråga henne vad det är som har hänt. ”Inget” svarar Sara. ”Jag är bara lite trött”. När ni sitter och äter middag senare på kvällen så frågar du igen. Den här gången berättar Sara att hennes bästa kompis Mira provade att röka hasch på en fest förra fredagen. Vad gör du?

 25. Scenariospel Oavsett vad du beslutade dig för att göra så säger din dotter till dig att du absolut inte får ringa hem till Miras föräldrar. Sara hotar med att hon aldrig kommer att prata med dig igen eller sätta sin fot i skolan om du tar kontakt med Miras familj. Vad gör du?

 26. Scenariospel Ett halvår senare är du på ett föräldramöte med din dotters klass. Med på mötet är också Miras mamma. På föräldramötet diskuterar ni vad man bör göra som förälder om man får reda på att andra elever i klassen röker, dricker alkohol eller använder narkotika. Samtliga föräldrar kommer överens om att det är jätte viktigt att man hör av sig till varandra då. Hur tänker/resonerar du kring ditt eget agerande nu?

More Related