Download
energiskatter i v xthus 2011 2015 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energiskatter i växthus 2011-2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energiskatter i växthus 2011-2015

Energiskatter i växthus 2011-2015

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Energiskatter i växthus 2011-2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Energiskatter i växthus 2011-2015 • Jonas Möller Nielsen

  2. START-> <-SLUT Naturgas 2011 2015 Skatter Skattereduktion

  3. Skatteandelen 2011-2015naturgas

  4. Skatteandelen 2011-2015eldningsolja E10

  5. Referenser • Ändrade regler för beskattning av bränsle som förbrukas vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Information. Skatteverket, 2010-12-07 • Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011. Information. Skatteverket, 2010-12-17. • Ändrade regler avseende beskattning av bränslen som omfattas av skattebefrielse i vissa fall. Information. Skatteverket, 2010-12-06. • Lag (1994:1776) om skatt på energi • Ändrade skattesatser på bränslen och el fr.o.m. 1 januari 2011. Skatteverket.

  6. Cascada ABJonas Möller NielsenGeorgs väg 1432 97 Rolfstorp0709-68 63 93jonas.moller.nielsen@cascadaab.sehttp://cascadaab.se/