Download
wodorotlenki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WODOROTLENKI PowerPoint Presentation
Download Presentation
WODOROTLENKI

WODOROTLENKI

569 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

WODOROTLENKI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WODOROTLENKI I ICH ZASToSOWANIA WYK. NATALIA HOANG KL. 3B

 2. WODOROTLENEK SODU • WZÓR SUMARYCZNY : Na O H • WZÓR STRUKTURALNY : Na - O - H REAKCJA : • METALU Z WODĄ : 2Na + 2H2O---->  2NaOH + H2 • TLENKU METALU Z WODĄ : Na2O + H2O ----> 2NaOH

 3. ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁ PETROCHEMICZNY PRODUKCJA ŚRODKÓW PIORĄCYCH PRODUKCJA GUMY

 4. PRODUKCJA BARWNIKÓW PRODUKCJA SZTUCZNEGO JEDWABIU PRZEMYSŁ GÓRNICZY I WYDOBYWCZY PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

 5. WODOROTLENEK WAPNIA • WZÓR SUMARYCZNY : Ca(OH)2 • WZÓR STRUKTURALNY : H - O - Ca - O - H REAKCJA : • METALU Z WODĄ :  Ca + 2H2O ----> Ca(OH)2 + H2 • TLENKU METALU Z WODĄ :  CaO + H2O ----> Ca (OH)2

 6. ZASTOSOWANIE PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ ( BUDOWNICTWO ) PRZEMYSŁ GRABARSKI PRODUKCJA NAWOZÓW DO GLEB KWAŚNYCH

 7. SADOWNICTWO I DEZYNFEKCJA PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

 8. WODOROTLENEK POTASU • WZÓR SUMARYCZNY : KOH • WZÓR STRUKTURALNY : K - O - H REAKCJA : • METALU Z WODĄ : 2K + 2H2O ----> 2KOH + H2 • TLENKU METALU Z WODĄ : K2O+ H2O ----> 2KOH

 9. ZASTOSOWANIE ELEKTRONIKA PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY ŚRODEK SUSZĄCY I BIELĄCY PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY

 10. WODOROTLENEK GLINU WZÓR SUMARYCZNY : Al(OH)3 WZÓR STRUKTURALNY : OTRZYMYWANIE : 1. 2[Al(OH)4]- + CO2 → 2Al(OH)3 + CO32- + H2O 2. AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

 11. ZASTOSOWANIE PRODUKCJA ŚRODKÓW NA NADKWAŚNOŚĆ ŻOŁĄDKA PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

 12. WODOROTLENEK MAGNEZU WZÓR SUMARYCZNY : Mg(OH)2 WZÓR STRUKTURALNY : H - O - Mg- O – H OTRZYMYWANIE : 1.a) 2Mg + O2 → 2MgO b) MgO + H2O → Mg(OH)2 2.MgCl2 + 2NaOH ---> Mg(OH)2 + 2NaCl

 13. ZASTOSOWANIE PREPARATY KOSMETYCZNE PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY MEDYCYNA – MLEKO MAGNEZJOWE

 14. WODOROTLENEK ŻELAZA (II) WZÓR SUMARYCZNY : Fe(OH)2 WZÓR STRUKTURALNY : H - O - Fe- O – H OTRZYMYWANIE : FeCl2+2NaOH → Fe(OH)2+ 2NaCl

 15. ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁ HUTNICZY PRODUKCJA OŁÓWKÓW PRZEMYSŁ SZKLARSKI

 16. BIBLIOGRAFIA http://www.miasto.zgierz.pl/gim1/uczen/chemia/lekcja/zasady.html http://www.bryk.pl/teksty/liceum/chemia/chemia_nieorganiczna/8617-zastosowanie_i_w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci_wodorotlenku_sodu_naoh.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek_magnezu http://pl.wikipedia.org/wiki/Wodorotlenek_potasu

 17. DZIĘKUJĘ ZA OBEJRZENIE MOJEJ PREZENTACJI.