Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

112 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

 2. Anotace

 3. Druhy pojištění

 4. Základní druhy pojištění, které jsou v nabídce většiny standardních pojišťoven

 5. Povinné ručení= pojištění odpovědnosti z provozu vozidla • Hradí škody na zdraví nebo na majetku, které způsobí pojištěný neúmyslně svým vozidlem někomu jinému. • Je povinné pro každého majitele motorového vozidla.

 6. Havarijní pojištění • Hradí škody na pojištěném vozidle v případě dopravní nehody. • Lze uzavřít dobrovolně.

 7. Cestovní pojištění • Hradí léčebné výlohy v případě nemoci nebo úrazu pojištěného v zahraničí. • Lze uzavřít dobrovolně.

 8. Pojištění domácnosti • Hradí škody v případě, že je poškozeno vybavení domácnosti např. živelná pohroma, krádež • Lze uzavřít dobrovolně.

 9. Pojištění odpovědnosti • Hradí škody, které pojištěný způsobí neúmyslně někomu jinému. • Lze sjednat dobrovolně.

 10. Úrazové pojištění • Vyplácí určitou částku, tzv. odškodné, v případě úrazu pojištěného. • Lze sjednat dobrovolně.

 11. Životní pojištění Druhy: rizikové, kapitálové, investiční, důchodové, investiční • Vyplatí určitou částku pozůstalým v případě smrti pojištěného před skončením pojištění, • nebo pojištěnému, který se dožil skončení pojištění.

 12. Zvláštní druhy pojištění, které nejsou v nabídce standardních pojišťoven

 13. Penzijní připojištění • Zvyšuje příjem v případě odchodu do důchodu. • Smlouvu lze uzavřít dobrovolně s některou speciální pojišťovnou – tzv. penzijním fondem.

 14. Zdravotní pojištění • Hradí léčební výlohy v případě nemoci nebo úrazu v ČR. • Smlouvu musí povinně uzavřít každý výdělečně činný občan, • za děti, studenty, důchodce platí pojistné stát • s některou speciální pojišťovnou , tzv. zdravotní pojišťovnou.

 15. Nemocenské pojištění • Vyplácí jistou částku, tzv. dávku nemocenského pojištění, po dobu nemoci. • Pojistné si musí povinně platit každý zaměstnanec. • Nepovinně živnostníci. • Platí se do státního rozpočtu, z něhož se pak vyplácejí dávky nemocenského pojištění.

 16. Důchodové pojištění • Vyplácí jistou částku = důchod po dobu, kdy je daná osoba v důchodu (invalidní, pozůstalostní, starobní). • Musí povinně platit každý výdělečně činný občan. • Za děti, studenty platí stát. • Platí se do státního rozpočtu.

 17. Zdroje: ze zdrojů autorky