Download
pracovn cykly spalovac ch motor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PraCOvn Í cykly spalovacÍch motorů PowerPoint Presentation
Download Presentation
PraCOvn Í cykly spalovacÍch motorů

PraCOvn Í cykly spalovacÍch motorů

457 Views Download Presentation
Download Presentation

PraCOvn Í cykly spalovacÍch motorů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ PraCOvnÍ cykly spalovacÍch motorů doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Seminář aplikované termomechaniky Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/ 11. 10.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 36

 2. TYPY SPALOVACÍCH MOTORŮ Čtyřdobý zážehový (benzínový) motor Dvoudobý zážehový (benzínový) motor Zážehový (benzínový) motors rotačním pístem Čtyřdobý vznětový (naftový) motor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 36

 3. TYPY SPALOVACÍCH MOTORŮ • Podle způsobu zapálení pohonné směsi rozlišujeme: • motory zážehové (palivo zažehne jiskra svíčky) • b) motory vznětové (palivo se vznítí) Kontaktní Bezkontaktní Podle počtu dob v pracovním cyklu rozlišujeme: Dvoudobé Čtyřdobé zážehové motory (benzínové) vznětové (Dieselové) Podle nasávaného vzduchu: Atmosferické Přeplňované 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 36

 4. HISTORIE 1860 -JosephÉtienneLenoir (1822 – 1900) navrhuje první motor s vnitřním spalováním, s uhlím a vzduchem jako palivem. 1876 - Nikolaus Otto (1832 – 1891) vyvíjí čtyřdobý motor. 1867 – dvojtaktní motor 1883 - GottliebDaimler(1834-1900) staví první benzínový motor. 1897 - Rudolf Diesel (1858 – 1913) vysokotlaký motor se samočinným zážehem 1884 - Charles Parsonsstaví první parní turbínu na výrobu elektřiny. 1926 - Robert Goddardvypouští první raketu na kapalné palivo. 1930 - Frank Whittlepatentuje vynález tryskového motoru. 1956 - Felix Wankel (1902 - 1988,) vyvíjí Wankelův motor. GottliebDaimler Rudolf Diesel JosephÉtienneLenoir Nikolaus Otto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 36

 5. LODNÍ MOTOR Motor – 108920 PS, Rozměry: 26,7m x 13,2m. Hmotnost: 2300 tun, Spotřeba: 6275 l / h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 36

 6. ZMĚŘENÝ p-V DIAGRAM MOTOR ŠKODA 1.4 MPI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 35

 7. HISTORICKÝ VÝVOJ Převzato z Autoexpert9/2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 36

 8. POROVNÁVACÍ DIAGRAM OBECNÉHO CYKLU stupeň komprese (kompresní poměr) stupeň izochorického zvýšení tlaku stupeň izobarického zvětšení objemu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 36

 9. STŘEDNÍ TEORETICKÝ TLAK PRACOVNÍCH OBĚHŮ Výkončtyřdobého motoru Stará pravda: Objem ničím nenahradíš. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 36

 10. PRACOVNÍ CYKLUS SPALOVACÍHO MOTORU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . . . 36

 11. TRANSFORMACE ENERGIE 1. . . 9 101112131415 . . . 36

 12. ZÁKLADNÍ POJMY Kompresní poměr HÚ – horní úvrať, horní mrtvá poloha (TDC) DÚ – dolní úvrať, dolní mrtvá poloha (BDC) Vrtání – průměr válce Zdvih – dráha mezi HÚ – DÚ Komresní objem – objem nad pístem v HÚ Zdvihový objem – objem mezi HÚ do DÚ Objem válce – Kompresní + zdvihový 1. . . 9 101112131415 . . . 36

 13. OTTŮV CYKLUS – ZÁŽEHOVÉHO MOTORU 1. . . 9 101112131415 . . . 36

 14. TERMICKÁ ÚČINNOST-OTTOVA CYKLU bod 1: p1, V1, T1 bod 2: bod 3: bod 4: 1. . . 9 101112131415 . . . 36

 15. VLIVY NA TERMICKOU ÚČINNOST OTTOVA CYKLU 15 1. . . 9 101112131415 . . . 36

 16. SOUVISLOST KOMPRESNÍHO POMĚRU A MECHANICKÉ ÚČINNOSTI 1. . . 101112131415 16 . . . 36

 17. PŘEDSTIH ZÁŽEHU 1. . . 1112131415 16 17 . . . 36

 18. CHARAKTERISTICKÉ PARAMETRY ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ 1. . . 16 171819 20 21 22 . . . 36

 19. DIESLŮV CYKLUS – ROVNOTLAKÝ CYKLUS 1. . . 16 1718 19 20 21 22 . . . 36

 20. TERMICKÁ ÚČINNOST-DIESLOVA CYKLU kompresní poměr stupeň izobarického zvětšení objemu 1. . . 16 1718 19 20 21 22 . . . 36

 21. SABATŮV CYKLUS – VZNĚTOVÉHO MOTORU 1. . . 16 1718 19 20 21 22 . . . 36

 22. TERMICKÁ ÚČINNOST-SABATOVA CYKLU bod 1: p1, V1, T1 bod 2: bod 3: bod 4: bod 5: 1. . . 16 1718 19 20 21 22 . . . 36

 23. VLIV STUPNĚ ZVÝŠENÍ TLAKU 1. . . 1718 19 20 21 22 23 . . . 36

 24. VLIV ZVÝŠENÍ OBJEMU 1. . . 18 19 20 21 22 23 24 . . . 36

 25. CHARAKTERISTICKÉ PARAMETRY VZNĚTOVÝCH MOTORŮ 1. . . 23 24 25 26 27 28 29 . . . 36

 26. POROVNÁNÍ PŘI QHO=QHS A STEJNÝCH KOMPRESNÍCH POMĚRECH εO=εS > < Účinnější Ottův cyklus 1. . . 23 24 25 26 27 28 29 . . . 36

 27. Porovnání při QHO=QHSA STEJNÝCH TLACÍCH pmaxO= pmaxS A pminO= pminS < > Účinnější Sabatův cyklus 1. . . 23 24 25 26 27 28 29 . . . 36

 28. STEJNÉ QHO=QHS A STUPNĚ KOMPRESE DLE PRAXE < > Účinnější Sabatův cyklus 1. . . 23 24 25 26 27 28 29 . . . 36

 29. POROVNÁNÍ QHO=QHS A STEJNÉ MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ OBJEMY VmaxO=VmaxS A VminO=VminS > < Účinnější Ottův cyklus 1. . . 23 24 25 26 27 28 29 . . . 36

 30. CARNOTIZACE CYKLU POKUD ROZDÍLNÁ PŘIVEDENÁ TEPLA Účinnější Sabatův cyklus 1. . . 25 26 27 28 29 30 31 . . . 36

 31. POROVNÁNÍ ZÁŽEHOVÝCH A VZNĚTOVÝCH MOTORŮ 1. . . 26 27 28 29 30 31 32 . . . 36

 32. PALIVA 1. . . 26 27 28 29 30 31 32 33 36

 33. SOUČINITEL PŘEBYTKU VZDUCHU 1. . . 26 27 28 29 30 31 32 33 36

 34. INDIKACE MOTORŮ = MĚŘENÍ TLAKŮ VE VÁLCI 1. . . 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 35. PŘÍKLADY DAT PRO ŠKODA 1.4 MPI MĚŘENÉ NA VUT FSI 1. . . 28 29 30 31 32 33 34 35 36

 36. SKUTEČNÝ EXPONENT POLYTROPY A T-S DIAGRAM T - S n – úhel otočení 1. . . 26 27 28 29 30 31 32 33 34