Konference om fravær og frafald - PowerPoint PPT Presentation

konference om frav r og frafald n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konference om fravær og frafald PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konference om fravær og frafald

play fullscreen
1 / 10
Konference om fravær og frafald
223 Views
Download Presentation
feivel
Download Presentation

Konference om fravær og frafald

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Konference om fravær og frafald • Torsdag den 5. november 2009 VUC Vejle • Torsdag den 12 november 2009 Høje Taastrup Gymnasium

  2. Kongsholm Gymnasium & HF • Historisk baggrund • København Amts under sidste sparerunde som fusion mellem: • Albertslund Amtsgymnasium • Vallensbæk HF • Sommer 2003 opstod Kongsholm Gymnasium & HF

  3. Kongsholm Gymnasium & HF • Geografisk placering • På vestegnen • Tæt på centrum af København • Demografi • Albertslund opstod i 70’erne • Mange sociale boligforeninger • 2 store ungdomskollegier

  4. Kongsholm Gymnasium & HF • Elevgrundlag • Især fra lokalsamfundet – en del ”tilbageførte” elever • Mange fra familier uden tradition for længerevarende uddannelser • Ca. 34 % med anden etnisk baggrund • Flere og flere elever med problemer

  5. Kongsholm Gymnasium & HF • Mindskelse af fraværet og frafald: • Strategiske projekter • Skolens indre liv • Trivselsdag • Den gode dag • Lærerteams - klasserumskultur • Omgangstonen mellem lærer og elev • Og omgangstonen mellem elever indbyrdes

  6. Kongsholm Gymnasium & HF Tillid godt, kontrol ……….. • Fraværsprocedurer • 1. uge • Dernæst hver måned 1. gang ca. 1. sep. • > 10 % • > 15 % • > 20 % • Vi undersøger mønstret • Kort snor

  7. Kongsholm Gymnasium & HF • Sanktioner • Studievejledersamtaler • Samtale med inspektor • Skriftlig advarsel • Skærpede aftaler • Fratagelse af SU • Individuelle forskelle i behandlingen af eleverne • Problem – skriftlig fravær! • Selvstuderende – benytter vi sjældent og kun på stx

  8. Kongsholm Gymnasium & HF • Fastholdelse af frafaldstruede elever • Klasserumskultur – Team kontrakter – VOFF-projekt • Oplevelsesture – sammenhold • Konsulenter til vanskelige klasser • Psykologhjælp • Ekstraundervisning • Afleveringsplaner for det skriftlige arbejde • Åbne døre med tid til samtaler • Lektiecafe • Fleksible løsninger

  9. Kongsholm Gymnasium & HF • Nu og her • VOFF – Videnscenter om fastholdelse og frafald i ungdomsuddannelserne • Formål er at indsamle, producere og formidle viden om forhold, der er relevante for fastholdelses- og frafaldsproblematikker • 6 gymnasier i hovedstadsregionen deltager med projekter • 22 delprojekter under VOFF – Se listen på www.voff.dk

  10. Kongsholm Gymnasium & HF • VOFF’s organisation: • Styregruppe: Rektorerne fra de 6 gymnasier Repræsentant for Region Hovedstaden 4 UU Center-chefer • Projektgrupper: Studievejledere og lærere på de deltagende institutioner • www.voff.dk