Proiect COMENIUS “Consumer Behaviour of Young Adults in a European Comparison” 2007- 2009 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proiect COMENIUS “Consumer Behaviour of Young Adults in a European Comparison” 2007- 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proiect COMENIUS “Consumer Behaviour of Young Adults in a European Comparison” 2007- 2009

play fullscreen
1 / 27
Proiect COMENIUS “Consumer Behaviour of Young Adults in a European Comparison” 2007- 2009
124 Views
Download Presentation
felix
Download Presentation

Proiect COMENIUS “Consumer Behaviour of Young Adults in a European Comparison” 2007- 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Proiect COMENIUS “Consumer Behaviour of Young Adults in a European Comparison” 2007- 2009

 2. Parteneri: Denumirea şcolii: EMS-BERUFSKOLLEG Localitatea: RHEDA-WIEDENBRÜCK Ţara: Germania

 3. Parteneri: Denumirea şcolii: Zespól Szkól Zawodowych Localitatea: Biecz Ţara: Polonia

 4. Parteneri: Denumirea şcolii: SPOJENA SKOLA JURAJA HENISCHA Localitatea: BARDEJOV Ţara: SLOVACIA

 5. Obiectivele proiectului: • Promovarea unui comportament de consum raţional care să care să aibă ca rezultat gestionarea eficientă a resurselor financiare într-un mediu economic tot mai complex şi mai dinamic. • Conştientizarea importanţei planificării şi gestionării corecte a bugetului personal pentru evitarea îndatorării şi efectelor negative ale acesteia. • Înţelegerea complexităţii factorilor şi influenţelor ce determină comportamentul de consum al tinerilor. • Evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor în ceea ce priveşte comportamentul de consum ale tinerilor în condiţiile unei Europe unite şi a globalizării tot mai accentuate.

 6. Abilităţi şi competenţe dezvoltate • Elaborarea şi gestionarea bugetului personal; • Utilizarea chestionarelor ca instrumente de studiere a pieţei; • Elaborarea tabelelor şi graficelor; • Dezvoltarea unor abilităţi ce ţin de interdisciplinaritatea proiectului; • Gândire analitică; • Interpretarea datelor; • Prelucrarea şi utilizarea informaţiilor; • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză; • Lucrul în echipă.

 7. Produse finale • Tabele şi grafice – utilizate în realizarea şi interpretarea bugetelor personale, lunare, a unui număr de 100 de elevi din fiecare dintre şcolile participante în proiect; • Chestionar – pentru studierea comportamentului de consumator al tinerilor europeni şi a aspectelor ce îl determină; • Reprezentarea grafică a rezultatelor însoţită de concluzii şi recomandări (prezentare în power point); • Recomandări de legate de utilizarea chestionarului şi a celorlalte produse intermediare în activitatea didactică (lecţiile de consiliere şi orientare, economie aplicată, piaţa monetară etc)

 8. Personal budget of young adults Research upon 100 students from Economic High School Partenie Cosma Oradea January 2008

 9. Coordonator: Prof. Blage Virgil Tehnoredactare: Dan Adrian Operatori chestionar: David Anamaria Hava Cristiana Gavrilut Darie Almasan Mircea Fazecas Ligia Han Bianca Herman Bogdan Mada Ioana Ruge Georgiana Rus Adelina Salagean Alina Suciu Daniela Tule Madalina Petrusan Diana Mudura Andrei Popa Alexandru Prelucrare chestionare: Dan Adrian Gavrilut Darie David Anamaria Hava Cristiana

 10. Surse de venit

 11. Surse de venit

 12. Surse de venit

 13. Venit total persoane intervievate

 14. Surse de cheltuieli

 15. Surse de cheltuieli

 16. Surse de cheltuieli

 17. Total cheltuieli persoane intervievate

 18. Rata consumului si a economiilor

 19. Rata consumului si a economiilor

 20. Rata consumului si a economiilor

 21. Surse ale veniturilor – marimi absolute Părinţii reprezintă principala sursă de venituri pentru cei 100 de subiecţi ai investigaţiei noastre

 22. Surse ale veniturilor – marimi relative În contextul actual caracterizat de consecinţele crizei financiare tot mai mulţi tineri sunt preocupaţi de găsirea unor surse de venit legate de activităţi proprii.

 23. Structura cheltuielilor – marimi absolute Principalele capitole de cheltuieli reflectă preocuparea tinerilor de a-şi acoperi în primul rând nevoile de bază, fundamentale, şi cele de apartenenţă (Piramida lui Maslow).

 24. Structura cheltuielilor – marimi relative Din păcate cheltuielile legate de educaţie reprezintă doar 9%.

 25. Ponderea consumului si economiilor in total venit

 26. Rata consumului si economiilor Rata consumului – 77%; rata economiilor 23%.

 27. This project was developed during school years 2006 – 2009 with the financial support of the European Comission within the Socrates Comenius Programme