Download
wiskunde en het nieuwe leren scenario5 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wiskunde en het nieuwe leren scenario5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wiskunde en het nieuwe leren scenario5

Wiskunde en het nieuwe leren scenario5

172 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wiskunde en het nieuwe leren scenario5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wiskunde en het nieuwe lerenscenario5 voor studenten HR&O 21 april 2009 Monica Wijers, Freudenthal instituut

 2. Wat willen jullie weten? • Individueel: formuleer één vraag en noteer die • Vergelijk met je buurvrouw/man en specificeer je vraag • Even centraal inventariseren

 3. Hoe zat het ook al weer? http://www.onderbouwvo.nl/ Het nieuwe leren Wat is dat eigenlijk? Scenario 5 http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/Scenario5 Twee voorbeelden http://www.fi.uu.nl/nl/vo/scenario5/materiaal/ wat gaan we doen?

 4. Nieuwe onderbouw • van 300 naar 58 kerndoelen • meer samenhang • docententeams en leergebieden • geen verplichte lessentabel • experimenten met leermiddelen • vernieuwing stimuleren • vier scenarios

 5. Uitspraken docenten

 6. Het nieuwe leren..... wat is dat eigenlijk?

 7. Opdracht • formuleer een aantal (minstens 3) kenmerken van het nieuwe leren (als het lukt betrek het dan op wiskunde) • vergelijk met buurman/vrouw en kies er drie • inventarisatie

 8. Nieuwe leren in VO • Het ‘oude’ nieuwe leren • montessori; dalton; middenschool; ....... • Het nieuwe nieuwe leren • Slash21 • Unic, Vathorst, Amadeus, Corlaer, Quest, Nieuwste school, IJburg, ...... • Iederwijs • Het nieuwste nieuwe leren • domeinen; projecten; vakintegratie; blokken; .....

 9. Scenario 5

 10. Hoe zat het ook al weer? http://www.onderbouwvo.nl/ Het nieuwe leren Wat is dat eigenlijk? Scenario 5 http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/Scenario5 Twee voorbeelden http://www.fi.uu.nl/nl/vo/scenario5/materiaal/

 11. 5 scholen • Vathorst college, Amersfoort • Unic, Utrecht • Amadeus Lyceum, Utrecht (Leidse Rijn) • Quest (Hilversum) • Corlaer college (Nijkerk) • Werkplaats Kees Boekeschool (Bilthoven) • Nieuwste school (Tilburg)

 12. Rol FI • scholen: Vraag over vormgeving wiskunde in ‘nieuwe leren’ omgeving • FI: principes RME overeind houden http://www.fi.uu.nl/nl/vo/scenario5/

 13. Opdracht • Wat voor concrete vragen hebben –volgens jou- de ‘nieuwe leren’ scholen over hun wiskundeonderwijs? • Eerst even alleen • Dan in 2-tallen • Dan samen

 14. Hoe zat het ook al weer? http://www.onderbouwvo.nl/ Het nieuwe leren Wat is dat eigenlijk? Scenario 5 http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/Scenario5 Twee voorbeelden http://www.fi.uu.nl/nl/vo/scenario5/materiaal/

 15. scenario5 materiaal FI WisSci

 16. materialen

 17. Computerspellen

 18. Algebraleerlijn

 19. Thema opdrachten • Vijf voor leerjaar 1/2 • Bollenstructuur • centrale vraag • opdracht, product, eisen • deelonderwerpen • bronnen

 20. Feedback

 21. Ervaringen

 22. Vathorst

 23. Vathorst College Amersfoort Kunst en Cultuurschool Gestart schooljaar ‘05/’06, vwo/havo/vmbo-t Scenario 4+ elementen van nieuwe leren Per jaar 6 thema’s: historische tijdvakken

 24. Wiskunde op Vathorst • wiskunde passend bij thema’s • ontworpen in samenwerking met FI • vanaf klas 2 meer samenhang wiskunde-science (als het lukt)

 25. Ontwerpproces • Welke wiskunde kan je in thema’s doen? • Hoe zorg je voor voldoende diepgang en oefening? • Welke wiskunde kan je niet in thema’s doen?

 26. De matrix

 27. Methodecheck

 28. Waar zit de wiskunde? In de themaopdracht bijv. schaaltekening van ME huis Aan de themaopdracht bijv. als keuzeonderdeel bijv. als wiskundige achtergrond bijv. in de bronnen Los van de themaopdracht (vaardighedenlijn)

 29. Vaardighedenlijn • vooral algebra (methodecheck) • los van thema: ‘als er ruimte is’ • eigen ‘samengesteld’ materiaal • ICT • toets

 30. Nog een voorbeeld T14

 31. Praktijk • voortdurend bijstellen organisatie • nu: vaste lesblokken • instructie- of reflectieles • 2 á 3 opdrachten per periode

 32. Aandachtspunten • relatie themaopdracht (eindprestatie) en deelprestaties en wiskunde nog zwak • hogere leerjaren: meer wiskunde los van thema • differentiatie naar niveau • beoordeling • aandacht voor reflectie op wiskunde kan beter

 33. Conclusies • wiskunde in thematisch onderwijs kan • samenwerken vanaf begin is van belang • niet alle wiskunde in/aan thema’s • hét nieuwe leren bestaat niet • er zijn scholen met een duidelijke visie • scholen zijn en blijven in ontwikkeling