Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HJ-Split PowerPoint Presentation

HJ-Split

71 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HJ-Split

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HJ-Split

 2. เหตุผลที่ชอบซอฟต์แวร์นี้เหตุผลที่ชอบซอฟต์แวร์นี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ง่าย เนื่องจาก ว่าเมื่อดาวน์โหลดไฟล์บางไฟล์มา การรวมไฟล์สามารถทำให้ดูได้ง่าย สะดวกในการเปิดไฟล์อื่นๆ

 3. ข้อกำหนดหรือกฎในการรวมมีดังนี้ข้อกำหนดหรือกฎในการรวมมีดังนี้ 1. ไฟล์ที่จะรวมทั้งหมดต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน2. ชื่อไฟล์จะต้องเป็นซีรีย์ ชื่อต้องเหมือนกันหมดไม่ขาดตกบกพร่อง ถ้าไม่เหมือนกัน ก็ต้องทำให้เหมือน ยกเว้นนามสกุลของไฟล์เท่านั้นที่จะแตกต่าง โดยไฟล์แรกจะมีนามสกุล .001 (บางทีอาจมองไม่เห็น) แล้วก็ไล่ไปเรื่อย ๆ .002, .003,..., .xxx จนถึงไฟล์สุดท้าย ซึ่งแล้วแต่ว่ามีกี่ไฟล์3. ถ้าไฟล์ที่จะรวม มันไม่ครบทุกไฟล์ โปรแกรมก็จะรวมให้อยู่แต่ไฟล์มันจะไม่สมบูรณ์ อาจจะดูได้แค่อันต้น ๆ 4. อย่างที่คนชอบสงสัย ว่าทำไมดาวน์โหลดมาแล้วดูได้แต่ไฟล์แรกเพราะว่าไฟล์แรกนั้น โปรแกรมใหนก็คลายซิบได้ แต่ไฟล์ต่อ ๆ ไป ไม่ได้ต้องอาศัยเจ้า HJ อย่างเดียวเท่านั้น (เอา HJ ตัด ก็ต้องเอา HJ รวม)

 4. HJ-Split การรวมไฟล์

 5. เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ แล้วเลือก Join

 6. จะได้หน้าต่างสีม่วง กดตรง Input เพื่อที่จะเลือกไฟล์แรกส่วนไฟล์อื่น ๆ ถ้ามันอยู่ในโฟลเดอร์นั้น มันจะหาของมันเอง

 7. พอเลือกไฟล์ได้แล้ว ชื่อไฟล์จะมาขึ้นที่แถวแรก ส่วนแถวด้านล่าง จะบอกว่ารวมแล้วจะได้ไฟล์ชื่ออะไร

 8. พอได้ไฟล์ แล้ว ก็กด Start เลยจะเห็นว่ากระบวนการรวมร่าง(ไฟล์)กำลังดำเนินไป

 9.  เสร็จแล้ว

 10. มาดูไฟล์ที่เรารวมเสร็จแล้ว

 11. ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://hjsplit.en.softonic.com/download#pathbar

 12. จัดทำโดย นางสาวปวีณา ธรรมรส คณะวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัสนิสิต 51102010673