2.5 Kosmische straling en organismen - PowerPoint PPT Presentation

2 5 kosmische straling en organismen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2.5 Kosmische straling en organismen PowerPoint Presentation
Download Presentation
2.5 Kosmische straling en organismen

play fullscreen
1 / 9
2.5 Kosmische straling en organismen
143 Views
Download Presentation
flynn
Download Presentation

2.5 Kosmische straling en organismen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2.5 Kosmische straling en organismen Roel Ties Ymanuel

  2. Genetische code • Een genetische code is een code waarin alle erfelijke eigenschappen zijn opgeslagen. • Zoals: huidskleur, kleur van ogen enz…. • De genetische code wordt opgeslagen in het DNA

  3. DNA • De geheugenchip van je lichaam • Desoxyribonucleïnezuur • DNA is de belangrijkste chemische drager van erfelijke informatie • Twee strengen draaien om elkaar heen als de leuningen van een wenteltrap en de treden van die trap worden gevormd door vier basen: A, C, T en G ook wel nucleotiden genoemd. • filmpje DNA:

  4. Wat kan er onder invloed van straling gebeuren met het DNA? • Radioactieve straling kan leiden tot breuken van de strengen in het DNA • Doordat de cel zich maar blijft delen kan dit leiden tot grotere kans op kanker en andere dodelijke ziektes.

  5. Mutaties • Mutaties zijn veranderingen in het erfelijk materiaal(DNA) van het organisme. • De volgorde van de nucleotiden (A, C, G en T) kan veranderd worden door straling, dit noem je mutatie

  6. Hoe beschermen wij ons tegen schadelijke straling? Tegen elektromagnetische straling(zon): Zonnebril Zonnecreme Tegen radioactieve straling: Spirulina (tablet) Chlorella (tablet)

  7. Waar hangt de hoeveelheid straling waaraan je wordt blootgesteld vanaf? • Het hangt af van de plek waar je bent • Een röntgenfoto staat gelijk aan 1mSv • Eén sigaret per dag staat gelijk aan 10 röntgenfoto’s • Een maat voor de hoeveelheid straling waaraan een mens wordt blootgesteld, is de sievert

  8. Het experiment We hebben een experiment gemaakt zodat je kon zien welke “zonnecreme” het beste je lichaam beschermt tegen de zon. De uitkomst: Zonnecreme van factor 50

  9. The End • Heeft iemand nog vragen???