Download
aardmagnetisch veld en kosmische straling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aardmagnetisch veld en Kosmische straling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aardmagnetisch veld en Kosmische straling

Aardmagnetisch veld en Kosmische straling

249 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aardmagnetisch veld en Kosmische straling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aardmagnetisch veld en Kosmische straling Anneke de Leeuw St. Michaëlcollege te Zaandam HiSPARC

 2. Kosmische straling • Hisparc project • Verband tussen aardmagnetisch veld en kosmische straling • Oorzaak van aardmagnetisch veld • Meten van aardmagnetisch veld AVM en SAM • Paleomagnetisme • Experimenten in de klas • Informatie

 3. Kosmische straling Hisparc Project High School Project on Astrophysics Research with Cosmics

 4. Hoogte inslag • 10 - 50 kilometer, hoog in de atmosfeer

 5. Straling/deeltjes • atoomkernen • elektronen • protonen • muonen snelheid kleiner of bijna de lichtsnelheid • γ straling lichtsnelheid

 6. samenstelling • Protonen ~ 75% • Heliumkernen ~ 25% • Elektronen, zwaardere kernen, γ-stralen Ongeveer samenstelling heelal afgezien van atoomkernen Li, Be en B.

 7. CR energy spectrum knee 2nd knee ankle toe Hoog energetische straling

 8. Het gaat om grooooote energie • Protonen - met bijna de lichtsnelheid; - met energie van tennisbal met redelijke snelheid - LHC: proton bundels met elk 7.10**12 eV Versneld door: • Shock ? • Supernova ? • ??????

 9. Bron ? Energie laag • Zon • Neutronensterren Energie groot • Ons melkwegstelstel • Supernova’s • Kleiner 1 % heelal

 10. Onder de douchedouchekop hoog in de atmosfeer

 11. Waarmee meten we ? GPS

 12. Detectoropbouw

 13. Detectorbouw

 14. Meten aan de detector

 15. Aansluiten van de detector

 16. Monitorscherm

 17. Richting uit Tijdsverschillen Indien minimaal 3 stations een shower gemeten hebben kan de richting worden bepaald:

 18. Kosmische straling en ANW • Mariëtte Blau • Geschiedenis van de Natuurwetenschappen • Zie Hisparc ELO

 19. Kosmische straling (van de zon) en aardmagnetisch veld

 20. zonnewind • Continue stroom van geladen deeltjes

 21. Zonnevlam en Coronal Mass Ejection • Zonnevlam Dicht bij oppervlak van de zon. Snelle protonen arriveren enkele uren later. • CME Plasma met 0,001 c ruimte in, binnen de zonnewind schokgolven: versnelling

 22. http://solarscience.msfc.nasa.gov/

 23. Coronal Mass Ejection

 24. Noorderlicht

 25. Kristian Birkeland • De Noor Kristian Birkeland expedities uiterste noorden van Noorwegen wintermaanden van 1899-1900 metingen aan aardmagnetisch veld Lucy Jago, “Het noorderlicht”, uitgegeven door Byblos in 2002.

 26. Kosmische straling van buiten de heliosfeer neemt af bij hoge activiteit van de zon !

 27. Oorzaak van aardmagnetisch veld

 28. Geodynamo

 29. Aarde

 30. Model geodynamo • Convectie • Stollen vaste binnenste kern • Opstijgende krachten/convectie • Afvoer van warmte • Corrioliskrachten

 31. animatie • http://www.psc.edu/research/graphics/gallery/CORRECTno_earth.mpg • website met animatie

 32. Model van 3,0 meter

 33. Meten aan het aardmagnetisch veld

 34. Metingen binnen de school • AVM • SAM • Magnetogram Michaëlcollege

 35. AVMProfielwerkstuk • Tom Nijenhuis en Ruben Visser http://www.netherlich.com/profielwerkstuk/

 36. Aardmagnetisch Veld Meter • Principe AVM

 37. SAM Simple Aurora Meter

 38. sensor

 39. Magnetogram

 40. Paleomagnetisme (NLT) • Meten aan gesteenten • Ompoling • Zeebodemspreiding

 41. Ompoling

 42. Zeebodemspreiding

 43. Actualiteit • Afname • Wandering poles