Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het elektrisch veld PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het elektrisch veld

Het elektrisch veld

226 Views Download Presentation
Download Presentation

Het elektrisch veld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het elektrisch veld

 2. Velden en veldkrachten coulombkracht – elektrisch veld zwaartekracht - zwaarteveld

 3. Veldbegrip Elektrisch veld = ruimte rondom een centrumlading, waarin die centrumlading haar invloed kan uitoefenen Testen van het veld gebeurt met een puntlading !!!!!! De invloed van de centrumlading is gebonden aan richting, zin en grootte!!!!!! (Elektrisch) veld is dus een vectoriële grootheid.

 4. Elektrische veldvector - definitie Het elektrisch veld E in een punt P isde verhouding van de kracht op een testlading Q’tot die testlading: F E = Q’

 5. Elektrische veldvector – richting en zin Blauwe pijl = Coulombkracht Witte pijl = veldvector + - + + - - + -

 6. Een veldvector wijst • weg van een positief centrum • naar een negatief centrum toe touchscreens??.

 7. Elektrische veldvector – grootte Hoe dichter bij de bronlading hoe groter de veldvector

 8. Veldsterkte E = grootte van het elektrisch veld F k0 Q E = = Q’ r² Eenheid: E wordt uitgedrukt in N/C

 9. Elektrische veldlijnen radiaal veld - puntlading dipoolveld - 2 puntladingen homogeen veld- evenwijdige platen

 10. Elektrische veldlijnen De raaklijn aan de veldlijn in elk van haar punten,geeft de richting van de veldvector weer • Eigenschappen • Veldlijnen gaan van een positieve naar een negatieve lading • Veldlijnen snijden elkaar niet • Veldlijnen staan loodrecht op een geladen oppervlak

 11. Elektrische velden Radiaal veld • Eigenschappen • Veldlijnen staan verder uit elkaar als het veld zwakker is • Veldlijnen staan dichter bij elkaar als het veld sterker is

 12. Elektrisch veld bij een geladen bol Kooi van Faraday !