Download
het magnetisch veld van de aarde n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het magnetisch veld van de aarde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het magnetisch veld van de aarde

Het magnetisch veld van de aarde

204 Views Download Presentation
Download Presentation

Het magnetisch veld van de aarde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Het magnetisch veld van de aarde

  2. Een kompas wijst steeds met de N-punt van de naald naar het “noorden”. Dit betekent dat het geografische noorden in feite een magnetische zuidpool is. De magnetische veldlijnen van de aarde-”magneet” lijken een beetje op die van een staafmagneet.

  3. Magnetische zuidpool Geografische noordpool Magnetische veldlijnen   Magnetische as Rotatie-as 

  4. De zon zendt voortdurend, naar alle kanten, elektrisch geladen deeltjes met grote snelheid uit (elektronen, protonen, enz). Dat is de zonnewind. De zonnewind botst op het magnetisch veld van de aarde en vervormt de veldlijnen. De blauwe gebieden rond de aarde zijn de Van Allen-gordels: gebieden waarin zeer veel elektrisch geladen deeltjes aanwezig zijn. In feite zijn dit sterk radioactieve gebieden: een gevaar voor de bemande ruimtevaart !

  5. Electrisch geladen deeltjes die in de nabijheid van de aarde komen worden gevangen in het magnetisch veld. Zo’n deeltje blijft voortdurend rond een magnetische veldlijn spiraliseren, van de ene kant van de aarde naar de andere. Daar waar die deeltjes in de atmosfeer doordringen vormt zich het Noorderlicht (de Aurora).