Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het oncologisch veld in beweging, beweging in het oncologisch veld PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het oncologisch veld in beweging, beweging in het oncologisch veld

Het oncologisch veld in beweging, beweging in het oncologisch veld

263 Views Download Presentation
Download Presentation

Het oncologisch veld in beweging, beweging in het oncologisch veld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Het oncologisch veld in beweging, beweging in het oncologisch veld Inge Eekhout, Nurse Practitioner Lianne Overbeek, Opleidingsadviseur

  2. Meer met Minder !? Inge Eekhout, Nurse Practitioner NKI-AVL & cordinator MINDACT NKI-AVL symposium 4 Juni 2009 Hartelijk bedankt voor de uitnodiging . Ik ben Inge Eekhout Nper in het NKI-AVL en cordinator van de MINDACT studie in Nederland en ik ben gevraagd een stelling te verdedigen. Deze stelling luidt: Meer met minder !? Wat bedoel ik daarmee: Meer voor de patint bereiken met minder behandelingen (in kortere tijdsduur) met minder kosten. Is dit ook zo? Zitten we op de weg die daar toe leidt? Betekend het nieuwe behandelen niet alleen maar meer behandelen? Hartelijk bedankt voor de uitnodiging . Ik ben Inge Eekhout Nper in het NKI-AVL en cordinator van de MINDACT studie in Nederland en ik ben gevraagd een stelling te verdedigen. Deze stelling luidt: Meer met minder !? Wat bedoel ik daarmee: Meer voor de patint bereiken met minder behandelingen (in kortere tijdsduur) met minder kosten. Is dit ook zo? Zitten we op de weg die daar toe leidt? Betekend het nieuwe behandelen niet alleen maar meer behandelen?

  3. Agenda Ideale situatie en spanningsveld Resultaat, Behandelingen, Kosten Ontwikkeling en praktijk 1985 2009 Meer met Minder!? Ik zal in het kort iets zeggen over de ideale situatie Daarna kijken we naar de ontwikkelingen en stellen we aan het eind vast of meer met minder klopt.Ik zal in het kort iets zeggen over de ideale situatie Daarna kijken we naar de ontwikkelingen en stellen we aan het eind vast of meer met minder klopt.

  4. Ideale situatie Maximaal resultaat voor de patint Gezond zijn Gezond voelen Langere levensverwachting Minimale behandelingen Minimale kosten Zoals net al gezegd zijn we altijd opzoek naar de ideale situatie voor de patint, die wordt behandeld voor en overleefd van de kanker. Dit met een maximaal resultaat voor de patint met minder kosten en minder behandelingen (in kortere tijdsduur) Wat verstaan we onder een maximaal? Dat een patint gezond is= objectief (hoe gezonder hoe beter) Dat een patint zich gezond voelt= subjectief (zo min mogelijk momenten waarop een patint zich niet prettig voelt) Dat de patint langer leeft! = dit is gebaseerd op statistische gegevens door onderzoek. (hoe groter de kans hoe beter) En natuurlijk willen we dit bereiken met minimale inspanning en kosten. Dit zorgt dus voor een spanningsveld. Prioriteit zal altijd blijven: Maximaal resultaat, maar dit kan nooit ten koste van alles! Zoals net al gezegd zijn we altijd opzoek naar de ideale situatie voor de patint, die wordt behandeld voor en overleefd van de kanker. Dit met een maximaal resultaat voor de patint met minder kosten en minder behandelingen (in kortere tijdsduur) Wat verstaan we onder een maximaal? Dat een patint gezond is= objectief (hoe gezonder hoe beter) Dat een patint zich gezond voelt= subjectief (zo min mogelijk momenten waarop een patint zich niet prettig voelt) Dat de patint langer leeft! = dit is gebaseerd op statistische gegevens door onderzoek. (hoe groter de kans hoe beter) En natuurlijk willen we dit bereiken met minimale inspanning en kosten. Dit zorgt dus voor een spanningsveld. Prioriteit zal altijd blijven: Maximaal resultaat, maar dit kan nooit ten koste van alles!

  5. Mevrouw X, 45 jaar, T2N0M0, ER +, PgR -, Her2Neu+ De ontwikkelingen zouden bij moeten dragen aan het steeds beter benaderen van de ideale situatie. Maar is dat ook zo? Op deze sheet zijn de ontwikkelingen van de behandelingen uitgewerkt in een casus. Wat zien we dan? Chirurgie: Beter van borstsparende operatie met okselklierdissectie naar oncolplastisch borstsparende operatie met schildwachtklier procedure Radiotherapie: Beter van inwendige en uitwendige bestraling naar alleen maar uitwendig met boost mogelijk gentegreerd met de uitwendige RT : wel langer Chemotherapie: van bijna niets naar zware chemotherapie met Taxanen en mogelijk ook al neoadjuvant= steeds meer Hormonale therapie: steeds langer met alle bijwerkingen van dien 1,2,5,7, misschien nu wel 10 jaar tot levenslang Immunotherapie: in 1985 GEEN (Her2Neu status nog onbekend) nieuw met veel betere overlevingskansen maar wel een jaar lang behandeling met cardiale bijwerkingen Ik wil de ontwikkeling van de adjuvante therapie even verder toelichten omdat dit veel (misschien wel het meeste) impact heeft voor de patint met name voor het gezond voelen. De ontwikkelingen zouden bij moeten dragen aan het steeds beter benaderen van de ideale situatie. Maar is dat ook zo? Op deze sheet zijn de ontwikkelingen van de behandelingen uitgewerkt in een casus. Wat zien we dan? Chirurgie: Beter van borstsparende operatie met okselklierdissectie naar oncolplastisch borstsparende operatie met schildwachtklier procedure Radiotherapie: Beter van inwendige en uitwendige bestraling naar alleen maar uitwendig met boost mogelijk gentegreerd met de uitwendige RT : wel langer Chemotherapie: van bijna niets naar zware chemotherapie met Taxanen en mogelijk ook al neoadjuvant= steeds meer Hormonale therapie: steeds langer met alle bijwerkingen van dien 1,2,5,7, misschien nu wel 10 jaar tot levenslang Immunotherapie: in 1985 GEEN (Her2Neu status nog onbekend) nieuw met veel betere overlevingskansen maar wel een jaar lang behandeling met cardiale bijwerkingen Ik wil de ontwikkeling van de adjuvante therapie even verder toelichten omdat dit veel (misschien wel het meeste) impact heeft voor de patint met name voor het gezond voelen.

  6. NABON richtlijnen adjuvant systemische therapie 2005 & 2008 2008: Ongunstig LN0: leeftijd < 35 jaar behalve een graad I tumor = 1cm leeftijd = 35 jaar met een tumor van 1,1-2 cm en tevens graad II of hoger leeftijd = 35 jaar met een tumor > 2 cm en graad 1-3 LN+ Alle patinten, tenzij 70+ met een hormoonreceptor negatieve tumor Op deze sheet ziet u de NABON richtlijn van 2005 & 2008. Deze richtlijn berust op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en is gericht op het vaststelen van goed medisch handelen. Nhet geeft ons handvatten voor de dagelijkse praktijk en zorgt voor uniformiteit van behandelen in Nederland. Deze 2 richtlijnen zijn beiden best nog wel recent maar juist hier zie je dus dat we de afgelopen jaren alleen maar meer aanvullende behandelingen zijn gaan geven geven ipv minder behandelingen! In deze richtlijn zie je dat er in 2005 per leeftijdsgroep gekeken werd en vanaf het 60ste levensjaar alleen HT (bij een hormoon gevoelige tumor) werd gegeven. In 2008 is de leeftijd indeling helemaal weggelaten en wordt iedereen met CT en indien mogelijk HT tot 70 jaar (en voorzichtig al daarboven afhankelijk van de gezondheid van de patint) . Er is alleen geen aanvullende therapie bij vrouwen < 35 jaar met een tumor onder de 1 cm graad 1 en > de 35 met een tumor tot 2 cm graad 1 (ik kan u vertellen dat zijn er maar heel weinig) Is er een omslag punt wat betreft de hoeveelheid chemotherapie behandelingen inzicht? Of blijft het aantal behandelingen alleen maar toenemen? Op deze sheet ziet u de NABON richtlijn van 2005 & 2008. Deze richtlijn berust op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en is gericht op het vaststelen van goed medisch handelen. Nhet geeft ons handvatten voor de dagelijkse praktijk en zorgt voor uniformiteit van behandelen in Nederland. Deze 2 richtlijnen zijn beiden best nog wel recent maar juist hier zie je dus dat we de afgelopen jaren alleen maar meer aanvullende behandelingen zijn gaan geven geven ipv minder behandelingen! In deze richtlijn zie je dat er in 2005 per leeftijdsgroep gekeken werd en vanaf het 60ste levensjaar alleen HT (bij een hormoon gevoelige tumor) werd gegeven. In 2008 is de leeftijd indeling helemaal weggelaten en wordt iedereen met CT en indien mogelijk HT tot 70 jaar (en voorzichtig al daarboven afhankelijk van de gezondheid van de patint) . Er is alleen geen aanvullende therapie bij vrouwen < 35 jaar met een tumor onder de 1 cm graad 1 en > de 35 met een tumor tot 2 cm graad 1 (ik kan u vertellen dat zijn er maar heel weinig) Is er een omslag punt wat betreft de hoeveelheid chemotherapie behandelingen inzicht? Of blijft het aantal behandelingen alleen maar toenemen?

  7. Minder chemotherapie!? Als je dit bericht leest lijkt het erop dat er minder CT gegeven kan gaan worden. Dit artikel heeft onlangs weer in de krant gestaan en verteld dat er in de tumor van vrouwen met borstkanker 70-genen zijn gevonden die kunnen voorspellen of de tumor de neiging heft om uit te zaaien ja of nee. Het 70genen profiel, ook wel de MammaPrint genoemd, verdeeld de patinten in 2 groepen de Laag risico patinten (met weinig kans uitzaaiingen) en Hoog Risico patinten (met een hoog risico op het krijgen van uitzaaiingen). Er zijn 2 recente onderzoeken tav de indicatie stelling voor Chemotherapie. RASTER studie keek naar de logistiek van de implementatie van de MammaPrint in Nederland maar ook of de patint en de behandelaars de uistlag van de MammaPrint meenamen in de keus voor wel/ geen chemotherapie. Het idee was om bij patinten met een 70-genen profiel laag risico en KP hoog risico geen CT te geven (1) Bij de RASTER zagen we dat bij patinten met een 70-genen profiel laag risico en KP hoog risico, dat behandelaars en zeker ook de patinten zelf toch de keuze maakten voor CT. Bij RASTER was de Keuze namelijk vrijblijvend. (2) De studie die nu loopt is de MINDACT studie deze vloeit voort uit de RASTER alleen worden patinten geloot voor wel of geen CT bij een niet overeenkomstig risico inschatting. Dus in het geval van de patinten met een 70-genen profiel laag risico en KP hoog risico wordt deze geloot om wel/ geen CT te krijgen. (2) Nu bij de MINDACT zie je dat in toenemende mate de CT NIET meer wordt gegeven bij deze patinten groep, indien geloot voor geen CT. Het lijkt erop dat de weg naar Minder chemotherapie behandelingen hiermee is ingezet! Dit heeft echter wel tot gevolg dat de hormonale therapie behandelingen zijn toegenomen. Als je dit bericht leest lijkt het erop dat er minder CT gegeven kan gaan worden. Dit artikel heeft onlangs weer in de krant gestaan en verteld dat er in de tumor van vrouwen met borstkanker 70-genen zijn gevonden die kunnen voorspellen of de tumor de neiging heft om uit te zaaien ja of nee. Het 70genen profiel, ook wel de MammaPrint genoemd, verdeeld de patinten in 2 groepen de Laag risico patinten (met weinig kans uitzaaiingen) en Hoog Risico patinten (met een hoog risico op het krijgen van uitzaaiingen). Er zijn 2 recente onderzoeken tav de indicatie stelling voor Chemotherapie. RASTER studie keek naar de logistiek van de implementatie van de MammaPrint in Nederland maar ook of de patint en de behandelaars de uistlag van de MammaPrint meenamen in de keus voor wel/ geen chemotherapie. Het idee was om bij patinten met een 70-genen profiel laag risico en KP hoog risico geen CT te geven (1) Bij de RASTER zagen we dat bij patinten met een 70-genen profiel laag risico en KP hoog risico, dat behandelaars en zeker ook de patinten zelf toch de keuze maakten voor CT. Bij RASTER was de Keuze namelijk vrijblijvend. (2) De studie die nu loopt is de MINDACT studie deze vloeit voort uit de RASTER alleen worden patinten geloot voor wel of geen CT bij een niet overeenkomstig risico inschatting. Dus in het geval van de patinten met een 70-genen profiel laag risico en KP hoog risico wordt deze geloot om wel/ geen CT te krijgen. (2) Nu bij de MINDACT zie je dat in toenemende mate de CT NIET meer wordt gegeven bij deze patinten groep, indien geloot voor geen CT. Het lijkt erop dat de weg naar Minder chemotherapie behandelingen hiermee is ingezet! Dit heeft echter wel tot gevolg dat de hormonale therapie behandelingen zijn toegenomen.

  8. Meer met Minder !? Om af te sluiten terug naar de stelling: Meer met minder: Kijken we opnieuw naar het ideaal: Maximaal resultaat ook en beter resultaat? Gezond zijn: ja Gezond voelen: nee gezien de toename aan behandelingen met de daarmee samenhangende bijwerkingen Levensverwachting: ja Minimale behandelingen meer en langere Minimale kosten? Meer met duurdere medicijnen en verlengde duur Nee want ondanks het feit dat we (bijvoorbeeld door de MammaPrint te gebruiken) steeds meer in staat zijn de behandeling te individualiseren leidt dit mogelijk wel tot een beter resultaat maar zeker nu nog niet tot minder behandelingen. Om af te sluiten terug naar de stelling: Meer met minder: Kijken we opnieuw naar het ideaal: Maximaal resultaat ook en beter resultaat? Gezond zijn: ja Gezond voelen: nee gezien de toename aan behandelingen met de daarmee samenhangende bijwerkingen Levensverwachting: ja Minimale behandelingen meer en langere Minimale kosten? Meer met duurdere medicijnen en verlengde duur Nee want ondanks het feit dat we (bijvoorbeeld door de MammaPrint te gebruiken) steeds meer in staat zijn de behandeling te individualiseren leidt dit mogelijk wel tot een beter resultaat maar zeker nu nog niet tot minder behandelingen.

  9. Bedankt voor uw aandacht!Bedankt voor uw aandacht!

  11. Aftellen!

  12. 5

  13. 4

  14. 3

  15. 2

  16. 1

  18. Het kwaliteitsregister draagt niet bij aan deskundigheidsbevordering Inleider: Lianne Overbeek Discussieleider: Inge Eekhout Duur: Inleiding 7 minuten + Discussie 7 minutenInleider: Lianne Overbeek Discussieleider: Inge Eekhout Duur: Inleiding 7 minuten + Discussie 7 minuten

  19. Waar komt deze beweging vandaan? Trend Andere disciplines Andere landen In breder perspectief plaatsen: Laatste jaren is een trend te signaleren van meer registreren, keurmerken, laten zien van deskundigheid. Denk aan Ned. Vereniging van Huisvrouwen en BOVAG-garages. Nu doorgedrongen in verpleegkundig beroep Artsen moeten al jaren aantonen dat ze hun vak bijhouden. Dietisten ook. Diabetesverpleegkundigen waren de eerste verpleegkundige groep. RT? (Paula vragen) In andere landen, vooral de VS en Engeland is het heel gewoon te laten zien wat je waard bent (navragen) In breder perspectief plaatsen: Laatste jaren is een trend te signaleren van meer registreren, keurmerken, laten zien van deskundigheid. Denk aan Ned. Vereniging van Huisvrouwen en BOVAG-garages. Nu doorgedrongen in verpleegkundig beroep Artsen moeten al jaren aantonen dat ze hun vak bijhouden. Dietisten ook. Diabetesverpleegkundigen waren de eerste verpleegkundige groep. RT? (Paula vragen) In andere landen, vooral de VS en Engeland is het heel gewoon te laten zien wat je waard bent (navragen)

  20. In welke draaimolen bevinden we ons? Kwaliteitsregister V&V vanaf juni 2007 BIG-herregistratie vanaf januari 2009 Verpleegkundig Specialist vanaf 26 Maart 2009 erkende functie Domeinspecificatie vanaf juni 2009 Vanaf juni 2007 KR opgezet. Vele ziekenhuizen zorgen dat hun verpleegkundigen ingeschreven kunnen worden, geven lidmaatschap cadeau. In hoeverre is het vrijwillig op deze manier? Komt er in de toekomst een koppeling met het BIG-register? Nu 91 heeft fel uitgehaald naar V&VN, omdat verplichting wordt gesuggereerd. BIG-herregistratie: nu alleen werkervaring als eis, straks ook punten aan deskundigheidsbevordering? VBOC: Ontwikkeling in Beroepen en opleidingstructuur is juist het vereenvoudigen van beroepen VS vinden het een heel gedoe om hun portfolio van het KR om te gaan zetten naar het register voor VS. V&VN gaat juist weer domeinen specificeren Hoeveel keer moeten we nog heen en weer bewegen..? Vanaf juni 2007 KR opgezet. Vele ziekenhuizen zorgen dat hun verpleegkundigen ingeschreven kunnen worden, geven lidmaatschap cadeau. In hoeverre is het vrijwillig op deze manier? Komt er in de toekomst een koppeling met het BIG-register? Nu 91 heeft fel uitgehaald naar V&VN, omdat verplichting wordt gesuggereerd. BIG-herregistratie: nu alleen werkervaring als eis, straks ook punten aan deskundigheidsbevordering? VBOC: Ontwikkeling in Beroepen en opleidingstructuur is juist het vereenvoudigen van beroepen VS vinden het een heel gedoe om hun portfolio van het KR om te gaan zetten naar het register voor VS. V&VN gaat juist weer domeinen specificeren Hoeveel keer moeten we nog heen en weer bewegen..?

  21. Wat brengt het teweeg in het werkveld? Op hoeveel plekken moet je je portfolio bijhouden? Ik hou mijn vak al bij Het idee is mooi en er zit ook wel iets in, maar er wordt te weinig naar de praktijk geluisterd. Er zijn veel negitieve geluiden in de praktijk. Een paar voorbeelden: Een verpleegkundige uit ziekenhuis x werkt daar met een portfolio, maar bij nieuwe werkgever moet ze het portfolio van het KR gaan gebruiken. Nu 91 heeft eigen portfolio ontwikkeld. Maakt het uit? Wat een gedoe? Een verpleegkundige die als uitzendkracht werkt zegt: Ik hou mijn vak al bij? Ik lees vakbladen en bezoek congressen? Dit ben ik aan mezelf verplicht, anders voel ik me niet bekwaam. Wat is er nieuw aan?Het idee is mooi en er zit ook wel iets in, maar er wordt te weinig naar de praktijk geluisterd. Er zijn veel negitieve geluiden in de praktijk. Een paar voorbeelden: Een verpleegkundige uit ziekenhuis x werkt daar met een portfolio, maar bij nieuwe werkgever moet ze het portfolio van het KR gaan gebruiken. Nu 91 heeft eigen portfolio ontwikkeld. Maakt het uit? Wat een gedoe? Een verpleegkundige die als uitzendkracht werkt zegt: Ik hou mijn vak al bij? Ik lees vakbladen en bezoek congressen? Dit ben ik aan mezelf verplicht, anders voel ik me niet bekwaam. Wat is er nieuw aan?

  22. Ik vind dat het teveel kost Ik moet nog zoveel punten, dus ga ik maar naar die klinische les Veel kritiek is er op de kosten. Het vak betaalt al niet veel, dit nu ook al zelf betalen? En wat als je part-time werkt en niet aan de uren kan komen of de congresbezoeken of bijscholingen niet betaald krijgt van je werkgever? Regelmatig heb ik verpleegkundigen horen zeggen Wil je hier even tekenen? en op de vraag of ze er ook iets van hebben opgestoken, of de les aan hun deskundigheid heeft bijgedragen krijg ik dan een vriendelijke glimlach en gemompel terug. M.a.w. we gaan voor de punten ipv voor de kwaliteit of iets willen leren. M.i. streeft het KR dan zijn doel voorbij.Veel kritiek is er op de kosten. Het vak betaalt al niet veel, dit nu ook al zelf betalen? En wat als je part-time werkt en niet aan de uren kan komen of de congresbezoeken of bijscholingen niet betaald krijgt van je werkgever? Regelmatig heb ik verpleegkundigen horen zeggen Wil je hier even tekenen? en op de vraag of ze er ook iets van hebben opgestoken, of de les aan hun deskundigheid heeft bijgedragen krijg ik dan een vriendelijke glimlach en gemompel terug. M.a.w. we gaan voor de punten ipv voor de kwaliteit of iets willen leren. M.i. streeft het KR dan zijn doel voorbij.

  23. Waarom is KR onzin? Zorg wordt er niet beter of veiliger van Verpleegkundigen hebben eigen verantwoordelijkheid Bureaucratie ? uren kwijt aan registreren, waardoor minder tijd voor patient Ik geloof niet dat de zorg er werkelijk beter door wordt en verpleegkundigen geen fouten meer maken Er moet meer gebeuren op de werkvloer dan alleen maar registreren, bv. VIM meldingen decentraal bespreken, elkaar aanspreken op fouten Pas een dag meegelopen in de zorg op dag van de verpleging, valt mij op hoe weinig effectieve tijd wordt besteed aan direct patientencontact. KR vraagt nog meer uren achter de computer ipv bij de patient Ik geloof niet dat de zorg er werkelijk beter door wordt en verpleegkundigen geen fouten meer maken Er moet meer gebeuren op de werkvloer dan alleen maar registreren, bv. VIM meldingen decentraal bespreken, elkaar aanspreken op fouten Pas een dag meegelopen in de zorg op dag van de verpleging, valt mij op hoe weinig effectieve tijd wordt besteed aan direct patientencontact. KR vraagt nog meer uren achter de computer ipv bij de patient

  24. Waarom is KR onzin? Iedereen is nodig aan het bed Het geeft alleen maar strijd in het werkveld Het gaat meer om kwantiteit dan kwaliteit In huidige tijd van arbeidsmarktkrapte kunnen we ons niet permitteren om verpleegkundigen te missen, die mogelijk niet voldoende punten kunnen verzamelen. Moeten we hen dan ontslaan? Terwijl we ze zo hard nodig hebben? Nu 91 en V&VN lijken wel tegenover elkaar te staan ipv belangenbehartiger voor de beroepsgroep verpleegkundigen. Zou mooier zijn als ze samen tot de belangrijkste kern komen, namelijk hoe blijven verpleegkundigen deskundig? Nu ligt de nadruk teveel op het instrument. Uiteindelijk is de grote vraag of het Kwaliteitsregister niet meer een Kwantiteitsregister is.In huidige tijd van arbeidsmarktkrapte kunnen we ons niet permitteren om verpleegkundigen te missen, die mogelijk niet voldoende punten kunnen verzamelen. Moeten we hen dan ontslaan? Terwijl we ze zo hard nodig hebben? Nu 91 en V&VN lijken wel tegenover elkaar te staan ipv belangenbehartiger voor de beroepsgroep verpleegkundigen. Zou mooier zijn als ze samen tot de belangrijkste kern komen, namelijk hoe blijven verpleegkundigen deskundig? Nu ligt de nadruk teveel op het instrument. Uiteindelijk is de grote vraag of het Kwaliteitsregister niet meer een Kwantiteitsregister is.

  25. Dus daarom: Draagt het kwaliteitsregister niet bij aan deskundigheidsbevordering Afsluiten met de stelling, waarna de discussie kan volgen. Leg mij maar uit waarom het wel zinvol is !Afsluiten met de stelling, waarna de discussie kan volgen. Leg mij maar uit waarom het wel zinvol is !

  26. Het kwaliteitsregister draagt niet bij aan deskundigheidsbevordering Inleider: Lianne Overbeek Discussieleider: Inge Eekhout Duur: Inleiding 7 minuten + Discussie 7 minutenInleider: Lianne Overbeek Discussieleider: Inge Eekhout Duur: Inleiding 7 minuten + Discussie 7 minuten

  27. Aftellen!

  28. 5

  29. 4

  30. 3

  31. 2

  32. 1

  33. Het kwaliteitsregister draagt niet bij aan deskundigheidsbevordering Inleider: Lianne Overbeek Discussieleider: Inge Eekhout Duur: Inleiding 7 minuten + Discussie 7 minutenInleider: Lianne Overbeek Discussieleider: Inge Eekhout Duur: Inleiding 7 minuten + Discussie 7 minuten

  34. Alle oncologieverpleegkundigen moeten de opleiding gaan volgen Master in Advanced Nursing Practice

  35. Nog even in de herinnering een NPer is GEEN Florence Nightingale maar een expert verpleegkundige waar de patint terecht kan voor een diagnose, behandeling en controle. Nog even in de herinnering een NPer is GEEN Florence Nightingale maar een expert verpleegkundige waar de patint terecht kan voor een diagnose, behandeling en controle.

  36. De oncologie verpleegkundige is een verpleegkundige met een waardevolle specialisatie !

  37. De wet BIG en herregistratie; twee beroepen Verpleegkundig specialist Verpleegkundige Nu met de wet Big en de herregistratie twee beroepen DE waardevolle specialisatie tot geregistreerd oncologie verpleegkundige maakt u echter nog geen verpleegkundig specialist in n van deze deelgebieden zoals bedoeld in artikel 14 van de wet BIG Nu met de wet Big en de herregistratie twee beroepen DE waardevolle specialisatie tot geregistreerd oncologie verpleegkundige maakt u echter nog geen verpleegkundig specialist in n van deze deelgebieden zoals bedoeld in artikel 14 van de wet BIG

  38. Maar de oncologie verpleegkundige is een verpleegkundig specialist ! In de praktijk blijkt er nog al wat verwarring te bestaan tussen een specialisatie die na het basisberoep -ex wet BIG artikel 3 - is gekozen (b.v. oncologie vpk, diabetes vpk, IC verpleegkudige etc.) en het thans wettelijk verankerde verpleegkundig specialisme. Op de genoemde website wordt uitgebreid ingegaan op veel voorkomende vragen rond dit thema. In de praktijk blijkt er nog al wat verwarring te bestaan tussen een specialisatie die na het basisberoep -ex wet BIG artikel 3 - is gekozen (b.v. oncologie vpk, diabetes vpk, IC verpleegkudige etc.) en het thans wettelijk verankerde verpleegkundig specialisme. Op de genoemde website wordt uitgebreid ingegaan op veel voorkomende vragen rond dit thema.

  39. Om die waardering te krijgen is het nu nodig om de titel Nurse Practitioner te krijgen !

  40. Alle oncologieverpleegkundigen moeten de opleiding gaan volgen Master in Advanced Nursing Practice

  41. Aftellen!

  42. 5

  43. 4

  44. 3

  45. 2

  46. 1

  47. Alle oncologieverpleegkundigen moeten de opleiding gaan volgen Master in Advanced Nursing Practice

  48. Over 5 jaar heeft E-learning het theorie-onderwijs vervangen

  49. E-learning? Het vormgeven van leersituaties met behulp van de mogelijkheden van ICT (in het bijzonder internet technologie) (Rubens, 2003)

  50. Beweging (1) Opleiden: Een leven lang leren Maatwerk

  51. Beweging (2) Maatschappij: Individu Kwaliteit Werkgever

  52. Beweging (3) Technologie: Digitale tijdperk Internet

  53. NKI-AVL Verpleegkundig Specialist wint in 2007 de Muntendamprijs Start E-learning project voor oncologie- verpleegkundigen

  54. Toetsvragen Ontwikkeling toetsvragen Info in de stand

  55. Voordelen E-learning Flexibiliteit Op maat Besparing tijd en kosten Sneller leren Actuele kennis Samen leren

  56. Wat levert het op? Actualiteit Deskundige oncologieverpleegkundigen Betere kwaliteit van zorg Meer handen aan het bed Management instrument

  57. E-learning is de toekomst Uit het lokaal, inloggen allemaal!

  58. Over 5 jaar heeft E-learning het theorie-onderwijs vervangen

  59. Aftellen!

  60. 5

  61. 4

  62. 3

  63. 2

  64. 1

  65.