Download
sedatie in het veld bij het paard n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sedatie in het veld bij het Paard PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sedatie in het veld bij het Paard

Sedatie in het veld bij het Paard

259 Views Download Presentation
Download Presentation

Sedatie in het veld bij het Paard

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sedatie in het veld bij het Paard Drs. Thijs van Loon Anesthesiologie en Intensive care Departement Gezondheidszorg Paard, Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht

 2. Inhoud Programma Sedativa: acepromazine alfa2-agonisten Opiaten Locale anesthesie technieken bij gebitsingrepen TIVA

 3. Acepromazine • Voor het eerst bij de mens toegepast in 1950 • Sedatie, evt. in combinatie met opioid: Stehnarcose • Vasodilatatie bij hoefbevangenheid • Uitschachten penis voor diagnostiek • Gecombineerd met alfa2-agonisten in premedicatie voor algehele anesthesie • Gecontraïndiceerd bij hypovolemie, excitatie en epilepsie

 4. alfa2-agonisten • Xylazine Sedamun®, Rompun® • Romifidine Sedivet® • Detomidine Domosedan® , Cepesedan®

 5. alfa2-agonisten Indicaties en toepassingen Sedatie voor kleine chirurgische ingrepen, diverse behandelingen (gebitsbehandeling, endoscopie, Rx, verbandwissel etc.) en als premedicatie voor algehele anesthesie.

 6. alfa2-agonisten Bijwerkingen en contra-indicaties • Cardiovasculaire bijwerkingen hypertensie, bradycardie/bradyarithmie • Ataxie, toegenomen huidsensibiliteit • Zweten • Verhoogde urineproductie • Verminderde maagdarmmotiliteit • Tachypneu

 7. Opioïden Registratie voor koliek en voor combinatie met α2-agonisten • Butorphanol • Morfine • Buprenorfine • Fentanyl • Pethidine • Methadon • Nalbufine • Pentazocine Geen registratie, wel op 6 maanden lijst Geen registratie, niet op 6 maanden lijst alleen toepassen bij niet-slachtpaarden

 8. Opioïden • Indicaties en toepassingen • analgesie • verdieping van de sedatie i.c.m. sedativum • spasmolytisch effect bij koliek • systemische toepassing (iv, im, sc, pleister) • locale toediening (epiduraal, intra-articulair)

 9. Bijwerkingen opioïden Locomotie stimulatie Buprenorfine: Carregaro et al. 2007 Verminderde maagdarmmotiliteit Morfine: Boscan et al. 2006, Andersen et al. 2006 Excitatie/dysphorie Morfine: Mircica et al. 2003 Buprenorfine: Carregaro et al. 2007

 10. alfa2-agonist/opiaat combinatie Detomidine + morfine/methadon/butorphanol Clarke et al. 1988 Taylor et al. 1988 Stucki et al. 1999 Romifidine + morfine/butorphanol Corletto et al. 2005

 11. Locale anesthesie-technieken bij gebitsbehandeling

 12. Innervatie van het hoofd • N. Facialis: • - Auriculopalpebralis • - Buccalis dorsalis • Buccalis ventralis • N. Trigeminus: • Ophthalmicus • Maxillaris • - Mandibularis

 13. Infra-orbitalisblok

 14. Mentalisblok

 15. Mandibularisblok

 16. Maxillarisblok

 17. totaal intraveneuze anesthesie (TIVA) • Ketamine + midazolam • Thiopental + guaiphenesine • Triple drip

 18. Triple drip anesthesie Voordelen • Geen apparatuur benodigd • Weinig ademdepressie • Weinig cardiovasculair depressieve anesthetica Nadelen • Alleen geschikt voor korte ingrepen (< 1 uur)

 19. Recovery • Vrije recovery • Geassisteerde recovery - Sling systeem - Tilt table recovery - Pool recovery

 20. Postoperatieve pijnbestrijding Voorkomen is beter dan genezen!

 21. de kiesextractie en behandeling van sinusitis Peroperatief: alfa2-agonist, opiaat, ketamine, lidocaïne Postoperatief: NSAIDs

 22. Vragen?