Download
bouwstatistieken bij het cbs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bouwstatistieken bij het CBS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bouwstatistieken bij het CBS

Bouwstatistieken bij het CBS

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Bouwstatistieken bij het CBS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bouwstatistieken bij het CBS Peter Hein van Mulligen 27 oktober 2011

 2. Bouwstatistieken bij het CBS Opzet presentatie: • Statistisch systeem bij het CBS • De bouwcyclus • CBS voor uw bedrijf • Statistieken I: productie • Statistieken II: bedrijven • Statistieken III: de woningmarkt

 3. Het statistisch systeem

 4. Het statistisch systeem - bouwstatistieken

 5. BOUWVERGUNNINGEN NAAR GEBOUWSOORT & COROP NAAR GEBOUWSOORT(INCL INHOUD EN OPP.) HUUR- & KOOPWONING NAAR OPDRACHTGEVER NAAR PROVINCIE GEREEDGEKOMEN WONIGEN WONINGVOORRAAD naar doorlooptijd per projectgrootte HISTORIE WONINGBOUW gemiddelde doorlooptijd en projectgrootte 31 DECEMBER VOORRAAD VOORRAAD NAAR BEWONING (INCL NIET-BEWONING) VERANDERINGEN IN DE WONINGVOORRAAD EIGENDOM BESTAANDE KOOPWONINGEN; PRIJSINDEX EN AANTALLEN NAAR PROVINCIE & WONINGTYPE NAAR GROTE GEMEENTEN & COROP OMZETONTWIKKELINGEN BOUWNIJVERHEID BOUWCYCLUS EN BOUWCIJFERSB&U, WONINGEN, GWW BOUWKOSTEN NAAR BOUWFASE GEMIDDELDE BOUWKOSTEN WONINGEN PRODUCTIE BOUW ARCHITECTEN;NIEUWE OPDRACHTEN PRODUCTIE VAN GEBOUWEN; PRIJSINDEX PRODUCTIEVE UREN ARCHITECTEN; PRIJSINDEX CAO-LONEN BOUWNIJVERHEID PROJECT PLANNEN & ONTWERPEN VERKOPEN NIEUWBOUW NOG GEREED TE KOMEN NA VERGUNNING VOORRAAD(ALLEEN WONINGEN) NIEUWBOUWWONINGEN NIEUWBOUW; OUTPUTPRIJSINDEX BOUWEN NIEUWBOUW; INPUTPRIJSINDEX GWW; INPUTPRIJSINDEX WONINGBOUW; VOORRAAD, WIJZIGINGEN& NIEUWBOUW NAAR VOORTGANG;PER REGIO VERKOPENBESTAANDE BOUW MAKELAARS; PRIJSINDEX SLOPEN GEBRUIKEN OMZETONTWIKKELINGSLOOPBEDRIJVEN WAARDERING ONROERENDE ZAKEN ONDERHOUDEN KLEIN ONDERHOUD; PRIJSINDEX HUURVERHOGINGEN ARBEIDS- EN FINANCIËLE GEGEVENS KLEIN & GROOT ONDERHOUD; INVESTERINGEN

 6. CBS voor uw bedrijf

 7. Omzetontwikkeling bouw

 8. Omzetontwikkeling bouwbedrijven

 9. Woningen: vergunningen en gebouwd

 10. Ontwikkeling bouwsom nieuwe woningen

 11. Bedrijven in de bouw # bedrijven # faillissementen 2007 88 810 615 2008 99 935 628 2009 112 195 997 2010 114 460 1 123

 12. Bedrijven in de bouw eenmanszaken overig 2007 54 755 34 055 2008 66 220 33 715 2009 77 500 34 695 2010 80 925 34 165

 13. Werkenden in de bouw zelfstandigen werknemers 2007 103 000 394 000 2008 110 000 396 000 2009 110 000 387 000 2010 111 000 375 000

 14. Prijsindex bestaande koopwoningen

 15. Woningmarkt

 16. Conclusies • StatLine: schatkist aan cijfers, veel op maat voor bedrijven • Combineren van meetgegevens leidt tot veel en samenhangende statistieken • Zzp’er maakt opmars • Woningmarkt werkt duidelijk door in de bouw

 17. Bouwstatistieken bij het CBS Peter Hein van Mulligen