Download
radiotherapie bij het oesofaguscarcinoom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Radiotherapie bij het oesofaguscarcinoom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Radiotherapie bij het oesofaguscarcinoom

Radiotherapie bij het oesofaguscarcinoom

249 Views Download Presentation
Download Presentation

Radiotherapie bij het oesofaguscarcinoom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Radiotherapie bij het oesofaguscarcinoom

 2. Opbouw Presentatie • Wat is radiotherapie en hoe werkt het • Rol radiotherapie bij behandeling oesofaguscarcinoom inclusief brachytherapie • Voorbeeld bestralingsplan • Conclusies

 3. Radiotherapie • Ongeveer de helft van alle kankerpatiënten wordt behandeld met radiotherapie. • Radiotherapie is in meer dan de helft van de gevallen betrokken bij curatieve kanker-behandelingen

 4. Ioniserende straling

 5. Opwekken van röntgenstraling

 6. Interactie van straling met weefsel

 7. Route op afdeling radiotherapie Na consult Simulator/CT-scan Planning Start bestraling

 8. Simulator CT-simulator conventioneel

 9. De lineaire versneller

 10. Bestralingskop • Target: trefplaatje, enkele mm dik, meestal wolfraam > geeft remstralingsfotonen, mn in voorwaartse richting > geeft transmissiefocus. Inhomogene dosisverdeling • Collimator: beperkt maximale veldgrootte waardoor absorptie vd inhomogene veldzijkanten • Afvlakfilter: door absorptie homogener veld qua stralingsintensiteit

 11. Radiotherapie • Curatief • Palliatief Radiotherapie +/-chemotherapie  Neoadjuvant radiochemotherapie gevolgd door resectie bij resectabele tumor?!  Brachy en/of EBRT (external beam radiotherapy)

 12. Introductie behandeling radiotherapie Oesofaguscarcinoom moeilijk te behandelen ziekte met teleurstellende resultaten Intraluminale radiotherapie (brachytherapie) wordt gebruikt als dosisescalatie na EBRT gezien de relatieve sparing van het normaal weefsel Combinatie radiotherapie en chemotherapie beter dan radiotherapie alleen (Herskovic A et al. NEJM 1992) Dosis van 28 x 1,8 Gy in bovengenoemde studie

 13. (INT 0123 RTOG 94-05 Minsky, BD et al JCO 2002) Dosisescalatie icm chemotherapie tot 64,8 Gy geeft geen betere mediane survival, 2-jaars survival of local/distant failure 85 % van de geïncludeerde patiënten had plaveiselcelcarcinoom Meer treament related deaths in de hoge dosis groep echter 7 van de 11 van de patiënten dosis  50,4 Gy

 14. Combinatie brachy aan radiochemotherapie (RTOG 92-07 Gaspar, LE et al. Cancer 2000) RTOG 92-07 gebruikte boost met ILRT na radiochemotherapie (50 Gy en 5FUcisplatin) Local regional failure rate was 63%, mediane survival en 2-jaars survival respectievelijk 11 maanden en 31% Treatment related mortaliteit 10 % Incidentie aantal fistels 17,5 % na 1 jaar follow-up

 15. Brachytherapie oesofagsus • Bij oesofagus met name palliatief van opzet • Doel: behouden en verbeteren van passage • Bijwerkingen : fisteling, milde retrosternale pijn en radiatie oesofagitis

 16. Brachytherapie oesofagsus

 17. Brachytherapie oesofagus • Stent of brachytherapie: • SIREC: “Longterm relief of dysphagia was better after brachytherapy” • “Quality-of-life scores were in favour of brachytherapy” • “No difference for persistent or recurrent dysphagia or for median survival”

 18. Brachytherapie oesofagus

 19. Radiotherapie • Fantastisch vak want: • Patiënten kunnen gecureerd worden • Beter dan stent • Goedkoop ten opzichte van chemotherapie MAAR…….

 20. Late bijwerkingen door radiotherapie Late morbiditeit  stenose, ulcera, fisteling Operatie Chemotherapie

 21. Khurana, R et al. Factors influencing the development of ulcers and strictures in carcinoma of the esophagus treated with radiotherapy with or without concurrent chemotherapy. J Cancer Res Ther. 2007 Jan-Mar;3(1):2-7. Single institution Behandelingen: EBRT, EBRT + ILRT, EBRT + chemo, EBRT + ILRT + chemo EBRT 36 Gy APPA en boost tot 60 Gy ILRT 2 x 6 Gy 1 fractie per week EBRT= uitwendige radiotherapie ILRT= intraluminale radiotherapie (brachytherapie) APPA= bestraling van anterior en posterior

 22. Khurana, R et al. Factors influencing the development of ulcers and strictures in carcinoma of the esophagus treated with radiotherapy with or without concurrent chemotherapy. J Cancer Res Ther. 2007 Jan-Mar;3(1):2-7. Folluw-up 1 maand na behandeling, daarna 2 maandelijks (1e jaar) en 3 maandelijks (volgende jaren) Slikfoto Gastro met biopten (aanbevolen) Alleen score van strictuur bij noodzakelijke oprekking

 23. Khurana, R et al. Factors influencing the development of ulcers and strictures in carcinoma of the esophagus treated with radiotherapy with or without concurrent chemotherapy. J Cancer Res Ther. 2007 Jan-Mar;3(1):2-7. EBRT: 44 patiënten EBRT + ILRT: 98 patiënten EBRT + chemo: 68 patiënten EBRT + ILRT + chemo: 34 patiënten EBRT= uitwendige radiotherapie ILRT= intraluminale radiotherapie (brachytherapie)

 24. Ulceratie

 25. Conclusies Toevoeging chemotherapie aan radiotherapie geeft meer complicaties dan radiotherapie alleen Betere uitkomsten qua survival en lokale controle bij combinatie Toevoeging brachytherapie aan RT+CT geeft meer late bijwerkingen zonder winst In literatuur 6-8 % ulceratie & 9-21 % stricturen door radiotherapie

 26. Voorbeeld bestralingsplan Rood = PTV Groen= GTV PTV= planning target volume GTV= gross tumor volume

 27. Voorbeeld bestralingsplan

 28. Voorbeeld bestralingsplan

 29. Overwegingen treatment planning  normal tissue constraints Longen • Pneumonitis • Postoperatieve pulmonale complicaties: • Eindpunt: pneumonie of ARDS binnen 30 dagen na operatie • 18 van de 110 patiënten • Volume long  5 Gy enige predictieve factor Wang SL, Liao Z et al. Investigation of clinical and dosimetric factors associated with postoperative pulmonary complications in esophageal cancer patients treated with concurrent chemoradiotherapy followed by surgery.Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006 Mar 1;64(3):692-9. Epub 2005 Oct 19

 30. Overwegingen treatment planning  normal tissue constraints Hart • Late termijn complicaties door bestraling oesofagus onbekend door slechte prognose oesofaguscarcinoom • Data vnl bij borstkanker en Hodgkin. • Wat precies te sparen en tot welke dosis is niet bekend. • Volume van het hart beperken wat  40 Gy lijkt haalbaar met nieuwste technieken

 31. Voorbeeld bestralingsplan

 32. Eindconclusies • Radiotherapie belangrijk(s)te speler in behandeling van oesofaguscarcinoom • Radiochemotherapie geeft hogere kans op genezing dan radiotherapie alleen • Toevoeging brachytherapie aan radio- en chemotherapie geeft meer complicaties zonder winst • Optimale bestralingstechniek niet gerandomiseerd uitgezocht

 33. Eindconclusies II • Brachytherapie te verkiezen boven stentplaatsing bij levensverwachting > 6 weken • Rol neoadjuvant radiochemotherapie gevolgd door resectie zal op korte termijn duidelijk worden • In toekomst meer aandacht nodig voor complicaties. Follow-up en aanspreekpunt voor patiënt belangrijk!!!