Download
productiviteitsonderzoek bij het cbs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Productiviteitsonderzoek bij het CBS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Productiviteitsonderzoek bij het CBS

Productiviteitsonderzoek bij het CBS

83 Views Download Presentation
Download Presentation

Productiviteitsonderzoek bij het CBS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Productiviteitsonderzoek bij het CBS Michael Polder Bedrijfseconomische Statistieken Taakgroep Wetenschap en Technologie

 2. Speerpunt Productiviteit en Kenniseconomie • interne/externe samenwerkingsverbanden: • BES/MSP • CPB, UNU-MERIT, OECD, Eurostat, …

 3. Speerpunt Productiviteit en Kenniseconomie • Analyses op verschillende aggregatieniveaus: • macro: Groeirekeningen • micro-macro: relatie tussen groei op verschillende niveaus • micro: productiviteit van bedrijven en… Innovatie ICT “de afstand tot de technologische frontier”

 4. Micro-macro analyse van productiviteit: internationaal • Becker et al. (2005): • “… there are few measures of business activity that achieve anything close to micro/macro data internal consistency” • Haltiwanger (1997): • “… it causes one to imagine that aggregate statistics emerge from some great black cauldron, mixed together with data from an alphabet soup of surveys. • A host of well-known problems arise with this merging of diverse sources of data (…) having different sample frames and consequently different properties”

 5. Micro-macro analyse van productiviteit: internationaal • Foster et al. (2001): • “… the implied recommendation of our work is a change in the collection and processing of data that would readily permit relating the aggregate and the microstatistics. (…) • Current practices at statistical agencies are far from this ideal (…)” • Conclusie: internationaal erkend probleem met consistentie tussen micro- en macrodata

 6. Micro-macro analyse van productiviteit: probleemschets • Macro • Groeirekeningen: Total Factor Productivity (meso/macro) op basis van meso/macro data uit de Nationale Rekeningen • Micro • TFP (meso/macro) berekend o.b.v. microdata uit Productiestatistieken =?

 7. Micro-macro analyse van productiviteit: probleemschets • TFP-groei = TFP1/TFP0 • = Q(output)/Q(KLEMS) • (Q(y) = volumeindex y) • Van micro naar macro (‘bottom up’): • gewogen TFP-groei òf gewogen volumeontwikkelingen van output en KLEMS? • behandeling entry/exit en missing values?  beide problemen spelen alleen op microniveau

 8. Micro-macro analyse van productiviteit: probleemschets • Additioneel probleem: • NR-cijfers zijn geen optelsom van microcijfers! • Na oplevering aggregaten uit PS: • confrontatie met en inzet van andere bronnen • integratie met andere macrostatistieken (‘inpassen’) • etc. •  verschillen tussen NR- en PS-uitkomsten

 9. Micro-macro analyse van productiviteit: resultaten • TFP-groei (chemische industrie):  aansluiting acceptabel voor ‘panelbedrijven’

 10. Micro-macro analyse van productiviteit: resultaten • Componenten van TFP-groei: • volumeontwikkeling productie

 11. Micro-macro analyse van productiviteit: resultaten • Componenten van TFP-groei: • volumeontwikkelingen productiefactoren (KLEMS)

 12. Micro-macro analyse van productiviteit: conclusies • Conclusie: • macro TFP-groei berekend o.b.v. panelbedrijven sluit redelijk goed aan op macro-TFP-groei NR • maar: • slechte aansluiting ontwikkeling van kapitaal • groei productie en intermediair verbruik consequent hoger in microdata • geen goede aansluiting als ook entry/exit worden meegenomen

 13. Stelling • Wetenschappelijk onderzoek op microdata moet naast het onderzoek door externen, ook intern bij het CBS plaatsvinden.